Офтальмол. журн. — 2016. — № 3. — С. 19-21.

УДК 617.713–002–02:616.523+617.711–004.1–085

Влияние биофлавоноида кверцетина на течение воспалительного процесса у больных герпетическим кератитом при синдроме сухого глаза

С. Я. Рафалюк

Львовский национальный медицинский університет имени Данила Галицкого; Львов (Украина)

Е-mail: sofiyaeye@ukr.net

Вступ. У сучасному світі проблема синдрому сухого ока є досить актуальною і значущою в офтальмології.

Мета. Вивчення впливу Ліпофлавону на перебіг запального процесу у хворих з герпетичним кератитом при синдромі сухого ока.

Матеріал і методи. Основні клінічні дослідження були проведені у 40 пацієнтів з герпетичним кератитом (поверхневий деревовидний кератит) і синдромом сухого ока, додатково спостерігалися 17 хворих з герпетичним кератитом. Пацієнти, які приймали участь в основному дослідженні, були розділені на дві групи: 1 — основна, пацієнти з герпетичним кератитом і синдромом сухого ока і включенням Ліпофлавону в лікувальний комплекс (15 хворих); 2 — контрольна, пацієнти з герпетичним кератитом і синдромом сухого ока і застосуванням тільки традиційної терапії (25 хворих ). Оцінка стану рогівки проводилася за допомогою Draize-критерію. Отримані дані піддавалися статистичній обробці за допомогою пакету SPSS 11.0

Результати. Оцінюючи в цілому представлені результати даного дослідження, можна стверджувати, що Ліпофлавон в помітній мірі знижує вираженість клінічних ознак у пацієнтів з герпетичним кератитом і синдромом сухого ока.

Висновки. Виявлено, що включення Ліпофлавону в комплексне лікування хворих з герпетичним кератитом при синдромі сухого ока дозволяє значимо підвищити ефективність терапії, про що свідчать прискорення епітелізації рогівки і розсмоктування інфільтратів, а також достовірно менш виражені набряк рогівки, епітеліопатія рогівки і кон’юнктиви після лікування у хворих основної групи в порівнянні з контрольною групою. Встановлено, що застосування препарату кверцетин сприятливо впливає на кількісні та якісні характеристики сльозопродукції у пацієнтів з герпетичним кератитом і синдромом сухого ока — підвищуються показники проби Ширмера II, збільшується час розриву сльозної плівки, зменшується ступінь вираженості складчастості кон’юнктиви, збільшується висота сльозного меніска.

Ключевые слова: герпетический кератит, синдром сухого глаза, клинические признаки, Липофлавон

Ключові слова: герпетичний кератит, синдром сухого ока, клінічні ознаки, Ліпофлавон

 

Литература

Бржеский В. В. Тактика медикаментозной терапии больных с различными клиническими формами синдрома «сухого глаза» / В. В. Бржеский // Клиническая офтальмология. — 2008. — № 1. — С. 4–6.

Гайдамака Т. Б. Влияние Липофлавона на активность окислительно-восстановительных ферментов в слезной жидкости при кератите у больных с синдромом сухого глаза / Т. Б. Гайдамака, С. Я. Рафалюк // Офтальмология. — 2016. — № 2. — С. 43–47.

Дрожжина Г. И. Современные методы лечения синдрома сухого глаза / Г. И. Дрожжина // Офтальмол. журн. — 2013. — № 5. — С. 89–95.

Наследов А. SPSS компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Наследов. — Спб.: Питер, 2005. — 416 с.

Скрипник Р. Л. Новое в лечении синдрома сухого глаза /Р. Л. Скрипник, И. Д. Скрипниченко // Укр. Мед. Часопис. — 2011. — Т. 1 (81). — С. 79–80.

Baudouin C. The pathology of dry eye / C. Baudouin // Surv. Ophthalmol. — 2001. — Vol. 45. — P. S211–S220.

Begley C. G. The relationship between habitual patient-reported symptoms and clinical signs among patients with dry eye of varying severity / C. G. Begley, R. L. Chalmers, L. Abetz // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2003. — Vol. 44. — P. 4753–4761.

Bourcier T. Decreased corneal sensitivity in patients with dry eye / T. Bourcier, V. Borderie // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2005. — Vol. 46. — P. 2341–2345.

Javadi M. A. Dry Eye Syndrome /M. A. Javadi, S. Feizi // J. Ophthalmic. Vis. Res. — 2011. — Vol. 6. — P. 192–198.

Wilson S. E. Corneal cells: chatty in development, homeoatasis, wound healing, and disease / S. E. Wilson, M. Netto, R. Ambrosio // Am. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 136. — P. 530–536.