Офтальмол. журн. — 2016. — № 3. — С. 15-18.

УДК 617.741–004.01–053.9–089.28–036

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201631518

Технологические особенности хирургии катаракты на глазах с ранее имплантированными заднекамерными факичными ИОЛ

Д. О. Маршава, врач 1, Ю. М. Лазарь, канд. мед. наук 2

1 Мультипрофильная клиника L/J, Кутаиси (Грузия) 

2 ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

Е-mail: marshava-david@mail.ru

Вступ. Імплантація факічних інтраокулярних лінз використовується для корекції аметропій високого ступеня, недоліком якої вважається розвиток катаракти у віддалений термін після операції внаслідок контакту конструктивних елементів ФІОЛ зі структурами передньої і задньої камер ока. Тому актуальною проблемою являється розробка вдосконалених методів оперативного лікування, що дозволяють максимально безпечно і швидко провести біленсектомію.

Мета — удосконалити технологію проведення екстракції катаракти у хворих з раніше імплантованими задньокамерними факічними інтраокулярними лінзами.

Матеріал і методи. Проаналізовано 19 випадків екстракції катаракти у 11 хворих з раніше імплантованими задньокамерної моделями позитивних і негативних факічних ІОЛ. 12 видалених ФІОЛ були виготовлені із сополімеру колагену і 7 з силікону.

Результати. Втрата ендотеліальних клітин після біленсектомії у обстеженої групи хворих склала в середньому 9,1 %. На 14 очах після факоемульсифікації катаракти вона збільшилася до 11 % через 6 місяців після операції, а на 5 очах з терміном спостереження 5 років склала 12,2 %.

Відзначено тенденцію більш швидкого відновлення зорових функцій (в середньому, на п’ятий день після втручання) і меншої втрати ендотеліальних клітин при використанні розробленої нами технології біленсектоміі.

Висновок. Удосконалена методика біленсектомії дозволила ефективно та безпечно провести реабілітацію хворих катарактою з імплантованими факічними інтраокулярними лінзами.

Ключевые слова: катаракта, факическая интраокулярная линза, биленсэктомия.

Ключові слова: катаракта, факічна интраокулярна лінза, біленсектомія.

 

Литература

Агафонова В. В. Коррекция аметропий интраокулярными факичными линзами. Дис… д-ра мед.наук. М., 2006, 354 с.

Баринов Э. Ф., Агафонова В. В. Причинно-следственный подход к изучению осложнений после интраокулярной факичной коррекции аметропий. Съезд офтальмологов России, 8-й. Тез. докл. М., 2005, с. 243.

Двали М. Л. Интраокулярная коррекция высокой миопии // Вестн. офтальмологии. — 1986. — № 6. — С. 29–31.

Зуев В. К. Современные аспекты коррекции миопии высокой степени: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1995, 40 с.

Малюгин Б. Э., Узунян Д. Г., Покровский Д. Ф. Наш опыт использования факичных ИОЛ ICL Staar для коррекции миопии высокой степени // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии — 2008: Сб. науч. статей. — М., 2006. — С. 177–181.

Сороколетов Г. В., Зуев В. К., Туманян Э. Р., Вещикова В. Н. Первый опыт имплантации заднекамерной факичной интраокулярной линзы «фИОЛ-3» при миопии высокой степени. Офтальмохирургия № 4 2013 С. 25.

Туманян Э. Р. Хирургическая коррекция миопии высокой степени методом имплантации отрицательных ИОЛ. Дис… д-ра мед. наук. М., 1998, 353 с.

Caramello G., Di Fortunato R. Three years experience of ICL implantation in high myopia // Congress of the ESCRS, 16th: Abstracts — Nice, 1998

Cоolin J. Bilensectomy: the implication of removing phakic intraocular lenses at the time of cataract extraction. J. Cataract Refract. Surg. 2000; 26(1): 2–3.

Davidorf J. M., Zaldivar R., Oscherow S. Posterior chamber phakic intraocular lens for hyperopia of +4 to +11 diopters// J. Refract. Surg. — 1998. — Vol.14. — № 3. — P.306–311.

Dejaco-Ruhswurm I., Scholz U., Pieh S. et al. Long-term endothelial changes in phakic eyes with posterior chamber intraocular lenses // J. Cataract Refract. Surg. — 2002. — Vol.28. — № 9. — P.1589–1593.