Офтальмол. журн. — 2014. — № 2. — С. 27-30.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.7- 002 : 616-002. 5- 036

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201422730

Частота туберкулезных поражений органа зрения при различных формах туберкулеза

Н. В. Коновалова, канд. мед. наук,

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины», Одесса(Украина)

Ключевые слова: туберкулез глаз, распространенность

Ключові слова: туберкульоз очей, поширення

Вступ. Туберкульоз — поширена інфекція, якою уражено від 19 до 43 % населення світу. У зв'язку із зростанням захворюваності та появою важких форм туберкульоз є міжнародною і національною проблемою охорони здоров'я не тільки в країнах, що розвиваються, але й в економічно розвинених країнах світу.

Мета роботи — вивчити зміни клінічної картини туберкульозного ураження очей за період 1964—1985рр. та 2000—2009рр.

Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороби амбулаторних і стаціонарних хворих з туберкульозним ураженням очей. Проаналізовано клінічні зміни та захворюваність на різноманітні форми туберкульозного ураження очей за період 1964—1985рр. та 2000—2009 рр.

Результати. При первинному хронічному токсико-алергічному процесі кількість епісклеритів, склеритів і кератитів скоротилася з 25,2—26,9 % (у 1964—1985рр.) до 7,0—17,1 % (у 2000—2009рр.), тоді як кількість іридоциклітів збільшилася з 7,02—8,9 % до 9,3—18,8 % відповідно. Частота туберкульозних хоріоретинітів при токсико-алергічному процесі (первинному і хронічному) збільшилася з 15,7—16,0 % до 20,2—27,3 % випадків. При первинному і хронічному метастатичному туберкульозі кількість епісклеритів, склеритів і кератитів скоротилася з 29,8—38,6 % до 4,3—8,7 %, а кількість іридоциклітів збільшилася з 4,7—6,9 % до 12,1—13,9 %. Туберкульозний хоріоретиніт при метастатичному первинному і хронічному туберкульозному запаленні в останні роки зустрічається значно частіше — 26,0—34,7 % в порівнянні з 6,6—13,0 %

Литература

1.Батыров Ф. А. Эпидемиология внелегочного туберкулез // Проблемы туберкулеза. — 2003. — № 8. — С.49-50

2.Вартанян Ф. Е., Шаховский К. П. Туберкулёз: проблемы и научные исследования в странах мира / Ф. Е. Вартанян, К. П. // Проблемы туберкулеза. — 2002. — № 2. — С.48- 50.

3.Вопросы и ответы в стратегии ВОТ8//ВОЗ Женева. — 1998.

4.Всемирный день борьбы с туберкулезом // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения. — 2009. — № 4. — С.62- 78.

5.Коновалова Н. В., Дегтяренко Т. В. Эпидемиология туберкулеза в структуре общей заболеваемости туберкулезом // Офтальмол. журнал. - № 1. - 2007. -С.6-11

6.Коновалова Н. В., Дегтяренко Т. В., Савко В. В., Наріцина Н. И. Деякі аспекти патогенезу туберкульозу очей // «Досягнення біології та медицини». -№ 2(10). - 2007. - С.37-42

7.Centers for Disease Control. Fact Sheet: Tuberculosis in the United States. - Retrieved on 6 October 2006. -Vol. 3(1). - P.43- 54.

8.Tam C. M., Leung C. C., Noertjojo S. L. et al. Tuberculosis in Hong Kong-patient characteristics and treatment outcome // Hong Kong Med. J. - 2003. - Vol. 9(2). -P. 83- 90.