Офтальмол. журн. — 2014. — № 2. — С. 64-70.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.713-089.843.168:612.085.1

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201426470

Изучение эффективности послойной пересадки гетерогенного эквивалента стромы роговицы в эксперименте

Н. В. Пасечникова, д. мед. н., проф., Б. М. Коган, к. мед. н., Т. И. Гладуш, к. мед. н, И. О. Насинник, мл. науч. сотр., С. Г. Коломийчук, науч. сотр., Е. В. Вансович, врач

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.В. П. Филатова НАМН Украины», Одесса

E-mail: koganb@ukr.net

Ключевые слова: гетерогенная пересадка роговицы, эквивалент стромы, эффективность, експеримент

Ключові слова: гетерогенна пересадка рогівки, еквівалент строми, ефективність, експеримент

Вступ. В останні роки дослідницькі групи вчених усього світу працюють в напрямку вирішення актуальних проблем трансплантології і в плані вирішення проблеми отримання донорського матеріалу розглядають свиней в якості доступного джерела трансплантатів — серця, нирок, печінки, острівців Лангерганса підшлункової залози, для проведення трансплантацій у людини.

Мета. Вивчити в експерименті клінічну ефективність пошарової гетерогенної пересадки еквівалента строми рогівки з застосуванням різних методів його отримання.

Матеріал і методи. З рогових оболонок енуклейованих свинячих очей отримували безклітинні еквіваленти строми рогівки за допомогою різних варіантів децелюляризації. У 25 кроликів (50 очей) породи Шиншила в умовах операційної на одному оці проводилася пошарова пересадка еквівалента строми рогівки (ЕСР), отриманого по одному з п'яти різновидів децелюля-ризаціі. Після оперативного втручання проводилася антимікробна і протизапальна терапія.

Результати. Порівняльний аналіз отриманих даних про стан ока кроликів після проведення трансплантації ЕСР декількох різновидів дозволяє розташувати їх по поліпшенню ступеня клінічних показників у наступному порядку: № 1 та № 5, № 2, № 3 та № 4. Слід зазначити, що при трансплантації ЕСР різновиду № 4 ступінь гіперемії кон'юнктиви, запальної інфільтрації, флуоресцеінового тесту і помутніння рогівки (транспланта¬та) становив 0 балів, що відрізняє його від ЕСР інших різновидів.

Заключення. Враховуючи відсутність реакції ока кролика у відповідь на трансплантацію оптимального варіанту ЕСР і високу клінічну ефективність даного виду кератопластики, вважається доцільним його застосування в клініці.

Литература

1.Bartholomew L. R., Pang D. X., Sam D. A., Cavender J. C. Ultraso und biomicroscopy of globes from young adult pigs // Am J Vet Res. — 1997. — Vol.58. — P.942-948.

2.Cox A., Zhong R. Current advances in xenotransplantation // Hepatobiliary Pancreat Dis Int. — 2005. — Vol.4. — P. 490- 494.

3.Gilbert T. W., Sellaro T. L., Badylak S. F. Decellularization of tissue sandorgans // Biomaterials. — 2006. — Vol.27. — P.3675- 3683.

4.Griffith M., Osborne R., Munger R. et al. Functional human corneal equivalents constructed from cell lines // Science. — 1999. — V.286(5447). — 2169e72.

5.Kruse F. E., Cursiefen C. Surgery of the cornea: corneal, limbal stem cell and amniotic membrane transplantation // Dev. Ophthalmol. — 2008. — Vol.41. — P. 159- 170.

6.Lin X. C., Hui Y. N., Wang Y. S. et al. Lamellar keratoplasty with a graft of lyophilized acellular porcine corneal stroma in the rabbit // Vet Ophthalmol. — 2008. — Vol.11. — P.61-66.

7.Mc Colgan K. Corneal transplant surgery // J Perioper Pract. — 2009.

8.Nishida K. Tissue engineering of the cornea // Cornea. — 2003. — Vol.22. — S 28-S34.

9.Oh J. Y., Kim M. K., Lee H. J. et al. Processing porcine cornea for biomedical applications // Tissue Eng Part C Methods. — 2009. — Vol.15. P.635- 645.

10.Tai H. C., Ezzelarab M., Hara H., Ayares D., Cooper D. Progress in xenotransplantation following the introduction of gene-knockout technology // Transpl Int. — 2007. — Vol.20. — P.107-117.

11.Wu Z., Zhou Y., Li N. et al. The use of phospholipase A(2) to prepare acellular porcine corneal stroma as a tissue engineering scaffold // Biomaterials. — 2009. — Vol.30. — P.3513-3522.

12.Xu Y. G., Xu Y. S., Huang C., Feng Y. et al. Development of a rabbit corneal equivalent using an acellular corneal matrix of a porcine substrate // Mol Vis. 2008. — Vol.14. — P.2180-2189.

13.Zhang C., Nie X., Hu D. et al. Survival and integration of tissueengineered corneal stroma in a model of corneal ulcer // Cell TissueRes. — 2007. — Vol.329. — P.249- 257.

14.Zhong R. Gal knockout and beyond // Am J Transplant. — 2007.