Офтальмол. журн. — 2011. — № 5. — С. 37-41.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.753.4:617.726-073.581

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201153741

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АККОМОДАЦИОННОГО АППАРАТА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕСБИОПИЕЙ

П. А. Бездетко, д-р мед. наук, проф., М. А. Щадных, аспирант

Харьковский национальный медицинский университет

При обстеженні 150 пацієнтів (275очей) пресбіопічного та предпресбіопічного віку з еметропією, гіперметропією та міопією слабкого ступеня встановлено достовірне зниження амплітуди акомодації порівняно з контролем до 1,96 дптр при еметропії, 1,41 дптр при гіперметропії та 3,39 дптр при міопії. Резерви акомодації також зменшувались з віком до 0,05 дптр при еметропії, до 0,03 дптр при гіперметропії та не змінювались при міопії, складаючи в середньому 0,69 дптр. Віддалення області відносного спокою акомодації було при усіх видах рефракції, але найбільш інтенсивно цей процес відбувався у пацієнтів з гіперметропічною рефракцією. Отримані дані більшою мірою корелювали з величиною рефракції, ніж з віком пацієнтів. Таким чином, при пресбіопії страждають всі компоненти акомодації, а значущими факторами у діагностиці та корекції повинні бути стан акомодації та показник рефракції.

Ключевые слова: пресбиопия, амплитуда аккомодации, область относительного покоя аккомодации, аккомодационно-дезаккомодационные резервы.

Ключові слова: пресбіопія, амплітуда акомодації, область відносного спокою акомодації, акомодаційно-дезакомодаційні резерви.

ЛИТЕРАТУРА

1.Шамшинова А. М. Функциональные методы исследовании в офтальмологии / А. М. Шамшинова, В. В. Волков. — М.: Медицина, 1998. — 432 с.

2.Розенблюм Ю. 3. Обсуждаем сериал / Ю. 3. Розенблюм // Окулист. — 2003. — № 1. — С. 22.

3.Holden B. A. Global Vision Impairment Due to Uncorrected Presbyopia / B. A. Holden, T. R. Fricke, S. M. Ho // Arch Ophthalmol. — 2008. — № 126(12). —Р. 1731-1739.

4.Patorgis C. J. Presbyopia. In: Amos J. F., ed. Diagnosis and management in vision care / C. J. Patorgis — Boston: Butterworths, 1987. — Р. 203- 238.

5.Wilson W. J. Presbyopia: a practice and marketing guide for vision care professionals / W. J. Wilson — Dubuque : Kendall Hunt, 1996. — 7 р.