Офтальмол. журн. — 2009. — № 5. — С. 80-81.

Полный текст Pdf 

УДК 617.721/.723-006.81.04-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh200958081

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОВОЛНОВОГО НОЖА «SUP.GITP.ON» ПРИ БЛОКЭКСЦИЗИИ МЕЛАНОМ ИРИДОЦИЛИАРНОЙ ЗОНЫ И ХОРИОИДЕИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

А. П. Малецкий, д-р мед. наук, Е. В. Хомякова, врач

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины», Одесса, Украина

Проаналізовані результати хірургічного лікування 31 хворого (21 жінка, 10 чоловіків) з меланомою райдужки, циліарного тіла та хоріоідеї.

В 19 випадках пухлина містилася в іридоциліарній зоні (протяжність її дорівнювала (5,04 ± 2,0) мм; висота — (2,4 ± 1,5) мм. У 12 випадках вона локалізувалася в райдужній оболонці, циліраному тілі та хоріоідеї (протяжність — (9,8 ± 1,0) мм; висота — (6,2 ± 1,7) мм.

Використання високочастотної радіохвильової хірургії дозволило значно знизити ризик інтра-та післяопераційних ускладнень і тим забезпечити збереження високих зорових функцій у 15 з 23 хворих.

Ключевые слова: меланома иридоцилиарной зоны и хориоидеи, радиоволновая хирургия, эффективность.

Ключові слова: меланома іридоциліарної зони і хоріоідеї, радіохвильова хірургія, ефективність.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Зиангирова Г. Г., Лихванцева В. Г. // Опухоли сосудистого тракта глаза. — Москва, 2003. — С. 118-134.

2.Линник Л. Ф. Система органосохранного лечения опухолей сосудистого тракта //В кн.: Материалы тезисов к VII съезду офтальмологов России. — М., 2000. — Ч. II. — С. 113.

3.Grin J. M., Grant-Kels J. M. Ocular Melanomas and melanocytic lesions of eye // J. Am. Acad. Dermatol. — 1998. — Vol. 38, № 5. — P. 3-12.

Crossref