Офтальмол. журн. — 2009. — № 3. — С. 23-26.

Полный текст Pdf 

УДК 617.7-007.681-073.432.19

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh200932326

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАУКОМНОГО КЛАПАННОГО ДРЕНАЖА

Н. В. Панченко, проф., И. Г. Дурас, доц., Т. А. Храмова, Л. В. Головченко, М. А. Федорченко, Н. В. Якубович, Е. Н. Панченко, М. Н. Самофалова, К. А. Внукова, врачи

Кафедра офтальмологии Харьковского национального медицинского университета

Можливості ультрасонографічного та біомікроскопічного дослідження положення глаукомного клапанного дренажу вивчалися на 8 очах (8 пацієнтів) після імплантації клапана за допомогою апарату «Vu Max II» (Sonomed). Показано, що застосування ультразвукової біомікроскопії дозволяє встановити положення силіконової трубки під склеральним клаптем та у передній камері, а також діагностувати порушення її позиції навіть в умовах недостатньої прозорості рогівки та судити про «герметичність» її імплантації в передню камеру.

Проведення ультрасонографії в режимі В-сканування дозволяє також встановити причини порушення положення імплантату, що сприяє визначенню тактики лікування та запобігає розвитку тяжких ускладнень.

Ключевые слова: глаукома, клапанный дренаж, ультрасонография.

Ключові слова: глаукома, клапанний дренаж, ультрасоногрфія.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Жабоедов F. Д., Курилина Е. И., Чурюмов Д. С. // Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб. — Матер. міжнар. наук. конфер., присвяченої 100-річчю з дня народження акад. Н. О. Пучківської. — Одеса, 2008. — С. 108-109.

2.Панченко М. В., Дурас I. F., Кудіна Т. О. та ін. // Офтальмол. журн. — 2007. — № 2. — С. 33-35.

3.Панченко М. В., Дурас И. F., Кудина Т. А. и др. // Тези 5 симпозіуму з офтальмохірургії в Україні «Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока» з практичним семінаром «Жива хірургія» за участю міжнар. спеціалістів. — Київ: МАКРОС, 2007. — С. 183.

4.Al-Torbak A. A., Al-Shahwan S., Al-Jadaan I. et al. // Br. J. Ophthalmol. — 2005. — Vol. 89. — P. 454-458.

CrossRef   PubMed

5.Andreanos D., Papaconstantinou D., Georgopoulos G. et al. // J. Fr. d'Ophtalmol. — 2001. — Vol. 24, № 1. — P. 60.

6.Beck A. D., Freedman S., Rammer J., Jin J. // Am. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 136, № 6. — P. 994-1000.

CrossRef  

7.Cathy Di Bernardo, Andrew Schachat, Sharon Fekrat. Ophthalmic Ultrasoud: A Diagnostic Atlas. — New York — Stuttgart: Thieme, 1998. — P. 128.

8.Coleman A. L., Hill R., Wilson M. R. et al. // Am. J. Ophthalmol. — 1995. — Vol. 120, № 1. — P. 23-31.

CrossRef  

9.D. Jackon Coleman, Ronald H. Silverman, Frederic L. Lizzi, Mark J. Rondeau. Ultrasonography of the Eye and Orbit, — Philadelphia: Lippincott Williamse and Wilkins. — 2006. — P. 65.

10.Garcia-Feijoo J., Guina-Sardina R., Mendez-Fernandez C. et al. // Am. J. Ophthalmol. - 2001. - Vol. 132, № 4. -P. 571-572.

CrossRef 

11.Garcia J. P., Rosen R. B. // Ophthalmic. Suig. Lasers Imaging. - 2008. - Vol. 39, № 6. - P. 476-484.

CrossRef  

12.Gutierrez-Diaz E., Montero-Rodriguez M., Mencia-Gutierrez E. // Eur. J. Ophthalmol. - 2001. - Vol. 11, № 4. - P. 383-385.

CrossRef   PubMed

13.Hille K., Rossi M., Hille A., Ruprecht K. W. // Ophthalmologe. - 2005. - Vol. 102, № 2. - P. 170-174.

CrossRef   PubMed 

14.Englert J. A., Freedman S. F., Cox T. A. // Am. J. Ophthalmol. - 1999. - Vol. 127. - P. 34-42.

CrossRef  

15.Epstein E. // Br. J. Ophthalmol. -  1959. - Vol. 43. - P. 641.

CrossRef   PubMed

16.Irak I., Moster M. R., Fontanarosa J. // Ophthalm. Surg. Lasers Imaging. - 2004. - Vol. 35, № 3. - P. 189-196.

CrossRef  

17.Kirwan C., O'Keefe M., Lanigan B., Mahmood U. // Br. J. Ophthalmol. - 2005. - Vol. 89. - P. 855-858.

CrossRef  PubMed

18.Krupin T., Kaufinan P., Mandell A. et al. // Am. J. Oph-thalmol. - 1980. - Vol. 89, № 3. - P. 338-343.

CrossRef  

19.Nolan W. // Curr. Opin. Ophthalmol. - 2008. - Vol. 19, № 2. - P. 115-121.

CrossRef   PubMed 

20.Pavlin C. J., Harasiewicz K., Sherar M. D., Foster F. S. // Ophthalmology. - 1991. - Vol. 98, № 3. - P. 287-295.

CrossRef 

21.Pirouzian A., Scher C., O'Halloran H., Jockin Y. // J. AA- POS. - 2006. - Vol. 10, № 4. - P. 340-344.

CrossRef  PubMed

22.Tharwat H. M., Eman M. El-Hefny, Ahmed S. Elwenigy et al. // Офтальмол. журн. - 2008. - № 4. - C. 21-26.