Авторство

Всі автори повинні внести істотний внесок в дослідження. Автором має право бути особа, яка відповідає наступним критеріям:

1) вносить істотний внесок в розробку концепції, планування наукової роботи або одержання результатів, їх аналіз або інтерпретацію;

2) приймає безпосередню участь в складанні чернетки рукопису або його критичному перегляді з внесенням цінного інтелектуального змісту;

3) приймає участь у остаточному затвердженні версії рукопису для публікації;

4) погоджується прийняти на себе відповідальність за всі аспекти роботи з гарантією того, що всі питання, пов'язані з точністю і сумлінністю будь-якої частини роботи, можуть бути належним чином досліджені і врегульовані.

Всі автори повинні відповідати всім чотирьом вищезазначеним критеріям авторства. Також всі особи, які відповідають всім цим 4 критеріям, повинні бути зазначені як автори. 

Особи, які брали участь в написанні статті, але не задовольняють критеріям авторства – тобто відповідають менше, ніж 4 з вищевказаних критеріїв авторства – не можуть бути вказані як автори, але повинні бути перераховані в розділі «Вираз подяки».

Особи, які брали участь у виконанні наукової роботи, несуть відповідальність за ідентифікацію всіх колег, які відповідають критеріям авторства, і в ідеальному випадку повинні визначитися в цьому питанні ще на етапі планування роботи, вносячи в разі необхідності зміни до списку авторів в ході роботи.

Автори несуть колективну відповідальність за те, що всі особи, названі в якості авторів, відповідають всім чотирьом критеріям. Журнал, до якого подається робота, відповідальності за авторство не несе.

Якщо у авторів виникає потреба у виключенні або додаванні автора після подання або публікації рукопису, в редколегію журналу направляється пояснення та заява про угоду щодо внесення змін, підписана у всіх заявлених авторів і автора, який повинен бути виключений або доданий.

Автор, відповідальний за листування – це людина, яка бере на себе основну відповідальність за спілкування з редакцією журналу під час подачі рукопису, його експертної оцінки та процесу публікації. Для своєчасної відповіді на редакційні питання відповідальний за листування повинен бути доступний для контакту протягом усього процесу подачі та рецензування рукопису.

Кожен автор повинен підписати форму «Авторська відповідальність», яка подається до редакції разом з рукописом.  Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке