Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 24-31.

УДК 617.7

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202232431


Застосування  препарату Вазавітал у пацієнтів з діабетичною ретинопатією

Н. І. Храменко 1, канд. мед. наук; М. М. Уманець 1, д-р мед. наук; Н. В. Медведовська  2, д-р мед. наук; Г. В. Левицька 1, канд. мед. наук; З. А. Розанова 1, канд. мед. наук 

1 ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

2 Національна академія медичних наук; Київ (Україна)

E-mail:  khramenkon@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Храменко Н. І. Застосування  препарату Вазавітал у пацієнтів з діабетичною ретинопатією / Н. І. Храменко, М. М. Уманець, Н. В. Медведовська,  Г. В. Левицька, З. А. Розанова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 24-31.    http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202232431


Актуальність. Діабетична ретинопатія (ДР) – одна з основних причин тяжкого порушення зору або сліпоти серед дорослих працездатного віку у всьому світі. Протягом багатьох років у всьому світі йде пошук нових ефективних фармакологічних методів лікування на доклінічній та ранній стадії ДР.

Мета: дослідження впливу курсового застосування (1 місяць ) препарату Вазавітал ® на функціональний стан зорового аналізатора (ЗА) та гемодинаміки ока (методом реоофтальмографії) у пацієнтів з непроліферативною (НПДРП) та препроліферативною  (ППДРП) стадіями діабетичної ретинопатії.

Матеріал та методи. Під наглядом перебували 47 хворих з ДР, які були поділені на 2 групи: 1 група (хворі на НПДРП) – 15 осіб (30 очей); 2 група (хворі на ППДРП) – 17 осіб (34 ока). У всіх пацієнтів був цукровий діабет 2 типу (СД2) у стані субкомпенсації. Контрольну групу склали волонтери (15 осіб, 30 очей) аналогічного віку без офтальмологічної та соматичної патології. Усі пацієнти амбулаторно одержали курс монотерапії препаратом Вазавітал® по 1 капсулі 2 рази на день протягом 1 місяця. Методи дослідження включали візометрію, тонометрію, офтальмоскопію, біомікроскопію, периметрію, реоофтальмографію, визначення електрофізіологічних показників – порога електричної чутливості зорового аналізатора (ПЕЧФ) та критичної частоти зникнення миготінь за фосфеном (КЧЗМФ).

Результати. За оцінкою пацієнтів препарат Вазавітал переносився добре, без побічних ефектів. Зазначалося покращення фотопічної світлової чутливості на 0-7 хвилинах адаптації – у хворих на НПДРП на 40% та 33,3%, у хворих на ППДРП – на 33,3% та 27,2%. Також відзначено покращення показників ПЕЧФ на 18% та 7,7% та КЧІМФ на 28,2%, та 24,7% у хворих на НПДРП та ППДРП відповідно. Об'ємне пульсове кровонаповнення збільшилося в групі НПДРП на 27,7%, а групі ППДРП – на 17,3%, в обох групах також відзначалося зменшення тонічних властивостей великих судин на 8%. 

Висновок. Вазавітал® надав позитивний вплив на функціональний стан органа зору та показники кровообігу ока у пацієнтів з ДР, що є обґрунтуванням для застосування його як у вигляді монотерапії, так і у комбінації з іншими методами лікування при початкових функціональних змінах зорового аналізатора при ДР.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, Вазавітал, функціональний стан зорового аналізатора, реоофтальмографія

 

Література

1.Collaboration, N.C.D.R.F. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants // Lancet. – 2016. – Vol. 387. – P.1513–1530 

2.Saeedi P., Petersohn I., Salpea P., Malanda B. et al. IDF Diabetes Atlas Committee. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition // Diabetes Res Clin Pract. – 2019. – Vol. 157. – 107843. 

3.Klein B.E. Overview of epidemiologic studies of diabetic retinopathy // Ophthalmic Epidemiol. – 2007. – Vol. 14(4). – P.179-83. 

4.Слепота и нарушения зрения. ВОЗ от 26 февраля 2021 г. Available from: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual...

5.Yau J.W., Rogers S.L., Kawasaki R., Lamoureux E.L. et al. Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE) Study Group. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy // Diabetes Care. – 2012. – Vol. 35(3). – P. 556-64. 

6.Li C., Miao X., Li F., Wang S., Liu Q. et al. Oxidative Stress-Related Mechanisms and Antioxidant Therapy in Diabetic Retinopathy // Oxid Med Cell Longev. – 2017. – 2017 : 9702820. 

7.Bucolo C., Marrazzo G., Platania C.B., Drago F.et al. Fortified extract of red berry, Ginkgo biloba, and white willow bark in experimental early diabetic retinopathy // J Diabetes Res. – 2013. – 2013 : 432695. 

8.Bungau S., Abdel-Daim M.M., Tit D.M., Ghanem E. et al. Health Benefits of Polyphenols and Carotenoids in Age-Related Eye Diseases // Oxid Med Cell Longev. –2019. – Vol. 12. – 2019:9783429. 

9.Srinivasan K. Chapter 42 - polyphenols in vision and eye health. In: Preedy V. R., editor. – Handbook of Nutrition, Diet and the Eye. San Diego, CA. – USA: Academic Press, 2014. – P. 413–421

10.Bucolo C., Marrazzo G., Platania C.B., Drago F. et al. Fortified extract of red berry, Ginkgo biloba, and white willow bark in experimental early diabetic retinopathy // J Diabetes Res. – 2013. – 2013 : 432695. 

11.Пономарчук В.С., Коновалова Н.В., Храменко Н.И. Клинический опыт применения препарата «Вазавитал®» при возрастной дегенерации сетчатки (сухая форма) и ишемической нейропатии зрительного нерва // Офтальмол. журн. – 2021. –№1. – Р. 38-45.

12.Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Зборовская А.В. Клиническая классификация и тактика лазерного лечения больных с диабетическим макулярным отеком // Одеський медичний журнал. – 2009. – T.116 (6). – C. 77-79.

13.Пономарчук В. С. Фосфенэлектродиагностика в офтальмологии. – Одесса: Астропринт, 2018. – 104 с.

14.Ritch R. Potential role for Ginkgo biloba extract in the treatment of glaucoma // Med Hypotheses. – 2000. – Vol. 54(2). – P. 221-35. 

15.Labkovich M., Jacobs E.B., Bhargava S., Pasquale L.R., Ritch R. Ginkgo Biloba Extract in Ophthalmic and Systemic Disease, With a Focus on Normal-Tension Glaucoma // Asia Pac J Ophthalmol (Phila). – 2020. – Vol. 9(3). – P.215-225.

16.Koltermann A., Hartkorn A., Koch E., Fürst R. et al. Ginkgo biloba extract EGb 761 increases endothelial nitric oxide production in vitro and in vivo // Cell Mol Life Sci. – 2007. – Vol. 64(13). – P. 1715-22. 

17.Wu Y.Z., Li S.Q., Zu X.G., Du J., Wang F.F. Ginkgo biloba extract improves coronary artery circulation in patients with coronary artery disease: contribution of plasma nitric oxide and endothelin-1 // Phytother Res. – 2008. – Vol. 22(6). – P.734-9.

18.Huang S. Y., Jeng C., Kao S.C., Yu J.J., Liu D.Z. Improved haemorrheological properties by Ginkgo biloba extract (Egb 761) in type 2 diabetes mellitus complicated with retinopathy // Clin Nutr. – 2004. – Vol. 23(4). – P. 615-21. 

19.Zhang Y., Liu J., Yang B., Zheng Y., Yao M., Sun M. et al. Ginkgo biloba Extract Inhibits Astrocytic Lipocalin-2 Expression and Alleviates Neuroinflammatory Injury via the JAK2/STAT3 Pathway After Ischemic Brain Stroke // Front Pharmacol. – 2018. – Vol. 16(9). – P. 518. 

20.Ilieva I., Ohgami K., Shiratori K., Koyama Y. et al. The effects of Ginkgo biloba extract on lipopolysaccharide-induced inflammation in vitro and in vivo // Exp Eye Res. –2004. – Vol. 79(2). – P.181-7. 

21.Mahadevan S., Park Y. Multifaceted therapeutic benefits of Ginkgo biloba L.: chemistry, efficacy, safety, and uses // J Food Sci. – 2008. – Vol. 73 (1). – R14-9. 

22.Song L., Zhang J., Lai R., Li Q. Chinese Herbal Medicines and Active Metabolites: Potential Antioxidant Treatments for Atherosclerosis // Front Pharmacol. – 2021. –Vol. 13(12). – 675999. 

23.Wu C., Zhao X., Zhang X., Liu S., Zhao H., Chen Y. Effect of Ginkgo biloba extract on apoptosis of brain tissues in rats with acute cerebral infarction and related gene expression // Genet Mol Res. – 2015. Vol. 14(2). – P. 6387-94. 

24.Zhao M., Wang X.X., Wan W.H. Effects of the ginkgo biloba extract on the superoxide dismutase activity and apoptosis of endothelial progenitor cells from diabetic peripheral blood // Genet Mol Res. – 2014. – Vol. 14; 13(1). – P.220-7. 

25.Watanabe CM, Wolffram S, Ader P, Rimbach G, Packer L, Maguire JJ, et al. The in vivo neuromodulatory effects of the herbal medicine ginkgo biloba // Proc Natl Acad Sci USA. – 2001. – Vol. 5; 98(12). – P.6577-80. 

26.Nakayama M., Aihara M., Chen Y.N., Araie M., Tomita-Yokotani K., Iwashina T. Neuroprotective effects of flavonoids on hypoxia-, glutamate-, and oxidative stress-induced retinal ganglion cell death // Mol Vis. – 2011. – Vol. 17. – P.1784-93. 

27.Apaydin C., Oğuz Y., Ağar A., Yargiçoğlu P., Demir N., Aksu G. Visual evoked potentials and optic nerve histopathology in normal and diabetic rats and effect of ginkgo biloba extract // Acta Ophthalmol (Copenh). – 1993. – Vol. 71(5). – P. 623-8. 

28.Doly M., Droy-Lefaix M.T., Bonhomme B., Braquet P. Effet de l'extrait de Ginkgo biloba sur l'électrophysiologie de la rétine isolée de rat diabétique [Effect of Ginkgo biloba extract on the electrophysiology of the isolated retina from a diabetic rat] // Presse Med. – 1986. – Vol. 25; 15(31). – P.1480-3. 

29.Tian J., Liu Y., Chen K. Ginkgo biloba Extract in Vascular Protection: Molecular Mechanisms and Clinical Applications // Curr Vasc Pharmacol. – 2017. – Vol. 15(6). – P.532-548. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Храменко Наталія Іванівна khramenkon@gmail.com

Відмова від відповідальності: висловлені у поданій статті думки всіх авторів є їх власними

Джерело підтримки: препарат Вазавітал® надала Українська Фармацевтична Компанія.

Декларація про конфлікт інтересів: усі автори не мають конфлікту інтересів 

 

Надійшла 09.02.2022