Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С.41-47.

УДК 617.7-007.681-008.818-073-089.87

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202164147


Гіпотензивний ефект ендотрабекулоектомії в залежності від стадії глаукоми та доопераційного внутрішньоочного тиску у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою

І. Я. Новицький, д-р мед. наук, професор; О.В.Левицька, аспірантка

ФПДО Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Львів (Україна)

E-mail:  Inovytskyy@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Новицький І. Я. Гіпотензивний ефект ендотрабекулоектомії в залежності від стадії глаукоми та доопераційного внутрішньоочного тиску у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою / І. Я. Новицький, О. В. Левицька // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С.41-47. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202164147


Вступ. В останні роки активно розвивається малоінвазивна хірургія глаукоми, зокрема зі здійсненням хірургічного доступу через кут передньої камери (ab interno). Ефективність цих операцій є особливим предметом досліджень.

Мета – оцінити ступінь зниження внутрішньоочного тиску після дозованої ендотрабекулоектомії у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою в залежності від стадії глаукоми та рівня ВОТ до операції.

Матеріали та методи. Дослідження включало 88 пацієнтів (88 очей), прооперованих з приводу відкритокутової глаукоми. Усім пацієнтам проведено операцію дозовану ендотрабекулоектомію.

Даних пацієнтів було поділено на дві групи в залежно від стадії глаукоми Цих же 88 пацієнтів було поділено на дві інакші групи в залежності від рівня ВОТ. Вимірювання ВОТ проводилось за методом Маклакова як до операції, так і на 7-й день, 1-й, 3-й, 6-й, 9-й та 12-й місяці після операції. Також відмічали кількість гіпотензивних препаратів, які інстилювали пацієнти, та визначали гостроту зору в ці ж часові періоди. 

Результати. При порівнянні показників ВОТ було встановлено, що різниця між доопераційним та післяопераційним тиском достовірна до 12-го місяця включно у всіх групах (p<0,05) не залежно від стадії глаукоми та від рівня доопераційного ВОТ.

При порівнянні кількості застосовуваних гіпотензивних препаратів у кожній з груп до операції та після операції встановлено, що різниця між доопераційною та післяопераційною кількістю препаратів достовірна до 12-го місяця включно у першій групі та третій групах (p<0,05), у другій групі – до 9-го місяця включно, тоді як у четвертій групі – лише до шостого місяця включно. В дальші періоди спостереження різниця була недостовірною – р > 0,05 (на 9-й та 12-й місяць).

Висновки. Дозована ендотрабекулоектомія може бути рекомендована пацієнтам з І-ІІ стадіями глаукоми та/або доопераційним ВОТ 24 і нижчим. Пацієнтам з доопераційним ВОТ 25 і вищим та пацієнтам з ІІІ-IV стадіями глаукоми також рекомендовано дане оперативне втручання, проте необхідно враховувати високу імовірність необхідності інстиляції гіпотензивних крапель в післяопераційному періоді.

Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, ендотрабекулоектомія, внутрішньоочний тиск, місцеві гіпотензивні препарати

 

Література

1.Витовская О. П. Эпидемиологические аспекты первичной инвалидности вследствие глаукомы в Украине / О. П. Витовская, Т. А. Алифанова, Ю. Л. Повещенко // Офтальмологія. – 2016. – № 2. – С. 16-25.

2.Українська Медична Стоматологічна Академія. Глаукоми. Захворювання зорового нерва. 2019.

3.Bagnasco L., Bagnis A., Bonzano C. EGS Guidelines 5 // European Glaucoma Society Terminology and Guidelines for Glaucoma, 5th Edition. – 2020. – P. 49.

4.Новицький І.Я. Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій. – Львів: Літопис, 2018. – С. 106 –119 p.

5.Musch D.C. et al. Factors Associated with Intraocular Pressure before and during 9 Years of Treatment in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study // Ophthalmology // Ophthalmology. – 2008. – Vol.115, № 6. – P. 927–933.

6.Завгородня Н.Г., Саржевський А.С. Результати синусотрабекулоіридектомії в лікуванні хворих із поєднанням глаукоми та катаракти // Запорожский мед. журнал. – 2015. – Vol. 89, № 2. – P. 70–73.

7.Новицький М. Патогенетичне обгрунтування видалення трабекули ab interno (ендотрабекулоектомії) при відкритокутовій глаукомі. // Архів офтальмології України. – 2014. – Vol. 59. – P. 54–59.

8.Godfrey D.G., Fellman R.L., Neelakantan A. Canal surgery in adult glaucomas // Current opinion in ophthalmology // Curr Opin Ophthalmol. – 2009. – Vol. 20, № 2. – P. 116–121.

9.Grover D.S. et al. Gonioscopy-assisted transluminal trabeculotomy, ab interno trabeculotomy: technique report and preliminary results // Ophthalmology. Ophthalmology. – 2014. – Vol. 121, № 4. – P. 855–861.

10.EGS. Terminology Guidelines // European Glaucoma Society Foundation, 2017.  –72 p.

Автори заявляють про відсутність конфліктів інтересів, які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів даного рукопису.

 

Поступила 10.09.2021