Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 73-76.

УДК 617.735-002.1:[616.993.19+616.995.42]-07-08

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202167376

 

Клінічний випадок ураження органу зору при поєднанні кліщового бореліозу та токсоплазмозу

В. М. Сакович 1, д-р мед. наук, професор; С. Б. Устименко 2, лікар-офтальмолог, директор; Л. Г. Березнюк 2, лікар-офтальмолог, зав. відділенням; Н. А. Гарькава 1, канд. мед. наук 

1 Дніпровський державний медичний університет; Дніпро (Україна)

2 КП «Дніпропетровська обласна офтальмологічна лікарня»; Дніпро (Україна)

E-mail:  garkava@ua.fm

ЯК ЦИТУВАТИ: Сакович В. М. Клінічний випадок ураження органу зору при поєднанні кліщового бореліозу та токсоплазмозу / В. М. Сакович, С. Б. Устименко, Л. Г. Березнюк, Н. А. Гарькава // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 73-76. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202167376


Вступ. Останнім часом значно зросла захворюваність кліщовим бореліозом. В літературі описані випадки кон'юнктивітів, передніх увеїтів, невритів зорового нерву та інших запальних захворювань ока бореліозної етіології. 

Клінічний випадок. Представлений клінічний випадок успішного лікування вогнищевого хоріоретиніту бореліозно-токсоплазмозної етіології свідчить про необхідність визначення етіології процесу та призначення етіологічного лікування. 

В літературі описано мало очних проявів хвороби Лайма, тому офтальмологи рідко підозрюють у пацієнтів бореліоз як етіологічний чинник запальних захворювань ока, тому імуноферментні аналізи антитіл до борелії бурдофері не входять до стандартних обстежень пацієнтів з запальними захворюваннями очей. 

Висновки: Таким чином, для уточнення етіології запальних процесів ока, при наявності в анамнезі пацієнтів укусів кліщів, навіть при відсутності симптомів хвороби Лайма, необхідна серологічна діагностика бореліозу. Треба враховувати, що інфекційні захворювання ока часто викликаються поєднанням декількох інфекційних збудників.

Ключові слова: кліщовий бореліоз, хвороба Лайма, хоріоретиніт

 

Література

1.Бондаренко А.В. Лабораторна діагностика іксодового кліщового бореліозу / А.В. Бондаренко, О.І. Могиленец, Д.В. Кацапов // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф., м. Суми, 15-16 червня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 23-25.

2.Крупинина В.С. Офтальмологические признаки манифестации клещевого боррелиоза / В.С. Крупинина, Е.О. Утенкова // Точка зрения. Восток-Запад. – 2014. – №2. – С. 60.

3.Лоскутов И.В. Глазные проявления и лечение болезни Лайма / И.В. Лоскутов // Росс. мед. журн. – 1997. – №5. – С.8.

4.Сарксян Д.С. Дифференциальная диагностика иксодового клещевого боррелиоза, вызванного Borrelia miyamotoi / Д.С. Сарксян, В.В. Малеев, А.Е. Платонов // Инфекционные болезни. – 2012. – № 10(4). – С. 41-44.

5.Сарксян Д.С. Иксодовые клещевые боррелиозы – современное состояние проблемы / Д.С. Сарксян // Инфекционные болезни. – 2015. – № 13(2). – С.61-67.

6.Чемич, М.Д. Хвороба Лайма. Сучасний стан проблеми / М.Д. Чемич, І.В. Лутай // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 230-241.

7.Шкільна М.І. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика / М.І. Шкільна, М.Л. Андрейчин, М.М. Корда, І.М. Кліщ, С.Й. Запорожан, М.Т. Гук // Актуальна інфектологія. – 2018. – №5. – С.309-310.

8.Янковская Я.Д. Современное состояние проблемы иксодовых клещевых боррелиозов / Я.Д. Янковская, Т.Я. Чернобровкина, М.И. Кошкин // Архив внутренней медицины. – 2015. – №6(26). – С.21-27.

9.Brouqui P. Guidelines for the diagnosis of tick borne bacterial diseases in Europe / Brouqui P. // Clin. Microbiol. Infect. – 2004. – № 10(12). – Р. 1108-1132.

10.Eugene D. Lyme Disease / Eugene D., Shapiro M. // The New England Journaj of Medicine. – 2014. – №1. – Р. 21-26. 

11.Stanek G. Lyme borreliosis / Stanek G., Wormser G.P., Gray J., Strle F. // Lancet. – 2012. – № 379. – Р. 461-473.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на його думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даному рукописі.

Поступила 20.06.2021