Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 35-40.

УДК 616.735:616.831-006-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202153540


Особливості зорових розладів в динаміці спостереження у хворих, оперованих трансназальним ендоскопічним доступом з приводу краніофарингіоми 

К. С. Єгорова, канд. мед. наук; А. А. Чуков; М. О. Гук, д-р мед. наук; О. Є. Скобська, д-р мед. наук; Л. В. Задояний, канд. мед. наук; М. Р. Костюк, канд. мед. наук 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Єгорова К. С. Особливості зорових розладів в динаміці спостереження у хворих, оперованих трансназальним ендоскопічним доступом з приводу краніофарінгіоми / К. С. Єгорова, А. А. Чуков, М. О. Гук, О. Є. Скобська, Л. В. Задояний, М. Р. Костюк //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 35-40.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202153540


Вступ. Краніофарингіоми (КФ) – доброякісні епітеліальні пухлини дисембріогенетичного походження, що ростуть із залишків кишені Ратке та розташовані в хіазмально-селярній ділянці та/або в ділянці III шлуночка. КФ щільно злучені із оточуючими нервовими, ендокринними та судинними структурами головного мозку, такими як: хіазма і зорові нерви/тракти, гіпоталамус, стебло гіпофізу, великі судини і їх гілки, у тому числі, перфоруючі гілки передньої мозкової артерії, задньої сполучної і задньої мозкової артерій. Важливим аспектом хірургії КФ є відношення пухлини до зорових шляхів. Кровопостачання опто-хіазмального комплексу зазвичай не страждає, що дозволяє зберегти його під час видалення пухлини, однак в ряді випадків радикального видалення КФ відбувається виключення з кровопостачання частини перфоруючих артерії та деваскуляризація хіазми, що спричиняє розвиток ішемічних порушень у хіазмі.

Мета дослідження. Визначити особливості зорових розладів у хворих, оперованих з приводу краніофарингіоми в динаміці спостереження.

Матеріал і методи. Обстежено 61 хворого з супраселярними КФ, до та після хірургічного лікування, які знаходились у відділенні трансфеноїдальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України» в період з 2017 по 2020 рр., і були оперовані трансназальним ендоскопічним доступом. До основної групи включено 48 хворих (96 очей), 46 з яких вже мали зорові розлади (зниження гостроти зору та/або дефекти поля зору) до операції і ще 2 хворих з появою зорових порушень тільки після операції. Проведено клініко-неврологічне, офтальмологічне та комплекс нейровізуалізуючих обстежень.

Результати. Зорові розлади при супраселярних КФ спостерігались у 46 (75%) хворих та мали досить варіабельний характер, що пов'язано з механічною компресією хіазми, вростанням в зорові нерви і хіазму та порушенням кровопостачання. Вплив на задні відділи хіазми при супраселярних КФ відбувається із залученням папіло-макулярного пучка та зорових трактів, що проявляється переважанням симетричного хіазмального синдрому (39,1%) з двобічною атрофією зорових нервів (65,2%) та супроводжується зниженням гостроти зору (78,3%), дефектами поля зору (96,7%): бітемпоральною гетеронімною геміанопсією з центральними скотомами (27,2%), бітемпоральними парацентральними скотомами (22,8%), гомонімною геміанопсією (6,5%). В результаті хірургічного лікування відбувається відновлення та покращення зорових функцій у 58,3% хворих. В післяопераційному періоді відмічено наростання зорових розладів у 16,6% хворих та їх появу у 4,2% хворих, що інтраопераційних даних було пов’язано з деваскуляризацією хіазми при радикальному видаленні КФ.

Висновки. Завдяки використанню трансназальної ендоскопічної хірургії КФ можлива пряма візуалізація та хірургічний контроль судин, що кровопостачають хіазму, та досягнення значної радикальності при невисокому рівні погіршення зору або появи чи наростання зорових розладів (20,8% хворих).

Ключові слова: базальні новоутворення головного мозку, краніофарингіома, хіазмальний синдром, компресійна оптична нейропатія, кровопостачання хіазми, деваскуляризація хіазми, ендоскопічна трансназальна хірургія

 

Література

1.Wall M. Visual loss in pseudotumor cerebri: incidence and defects related to visual field strategy / M. Wall, D. George // Arch. Neurol – 1987. – V.44 (2). – P.170 – 175.

2.The endoscopic endonasal approach for the management of craniopharyngiomas: a series of 103 patients / Cavallo L.M., Frank G., Cappabianca P. [et al.] // J. Neurosurg. – 2014. – V. 121 (1). – P. 100-113. 

3.Endo- scopic endonasal skull base surgery: analysis of complications in the authors’ initial 800 patients / Kassam A.B., Prevedello D.M., Carrau R.L. [ et al.] // J. Neurosurg. – 2011. – V. 114, N.6. – P. 1544-1568. 

4.Yasargil M. G. Microsurgery Applied to Neurosurgery / M. G. Yasargil. — Stuttgart: Thieme, 1969.

5.The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system / Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D. [et al.] // Acta Neuropathol. – 2007. – V. 114 (2). – P. 97-109. 

6.Surgical strategies and modern therapeutic options in the treatment of craniopharyngiomas / [Mortini P., Gagliardi F., Boari N., Losa M.] // Crit. Rev. Oncol. Hematol. – 2013. – V. 88 (3). – P. 514-529. 

7.Craniopharyngiomas in children and adults: systematic analysis of 121 cases with long-term follow-up / Karavitaki N., Brufani C., Warner J. T. [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2005. – V. 62 (4). – P. 397-409. 

8.Gibo H. Microsurgical anatomy of the supraclinoid portion of the internal carotid artery / H.Gibo, C. Lenkey, A. L. Rhoton // J. Neurosurg. – 1981. – V. 55 (4). – P. 560-574. 

9.Repka M. X. Visual outcome after surgical removal of craniopharyngiomas / M. X. Repka, N. R. Miller, M. Miller // Ophthalmology. – 1989. – V. 96 (2). – P. 195-199. 

10.Grković D. Postoperative visual recovery following surgical treatment of craniopharygiomas / D. Grković, S. Barisić // Med. Pregl. – 2016. – V. 69 (3-4). – P. 79-84. 

11.Endoscopic endonasal surgery for craniopharyngiomas: surgical outcome in 64 patients / Koutourousiou M., Gardner P.A., Fernandez- Miranda J.C. [et al.] // J. Neurosurg. – 2013. – V. 119 (5). – P. 1194-1207. 

12.Predictors of visual outcome in patients operated for craniopharyngioma - a Danish national study / Jacobsen M. F., Thomsen A. S., Bach-Holm D. [et al.] // Acta Ophthalmol. – 2018. – V. 96 (1). – P. 39-45. 

13.High prevalence of long-term cardiovascular, neurological and psychosocial morbidity after treatment for craniopharyngioma / Pereira A. M., Schmid E. M., Schutte P. J. [et al.] // Clin Endocrinol (Oxf). – 2005. – V. 62 (2). – P. 197-204. 

14.Intraoperative Neurophysiologic Monitoring: Basic Principles and Recent Update / [Sung-Min Kim., Seung Hyun Kim., Dae-Won Seo, Kwang-Woo] // J. Korean Med Sci. – 2013. – V. 28 (9). – P. 1261–1269. 

 

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даній рукописі.    

Відмова від відповідальності: Висловлені в представленій статті думки є власними, а неофіційними позиціями установи. 

 Поступила 20.05.202