Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 84-87.

УДК  617/736-002:616-002.182-085

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202158487


Клінічний випадок хлорохінової макулопатії при тривалому лікуванні хлорохіном у пацієнтки із саркоїдозом легень

Н. В. Малачкова, канд. мед. наук, доцент; Т. Є. Козлова, лікар-офтальмолог

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Центр зору «Оптимал»; Вінниця (Україна)

E-mail: malachkovanataliia@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Малачкова Н. В. Клінічний випадок хлорохінової макулопатії при тривалому лікуванні хлорохіном у пацієнтки із саркоїдозом легень / Н. В. Малачкова, Т. Є. Козлова //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С.  84-87.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202158487


Стаття присвячена актуальній темі хлорохінової макулопатії при тривалому лікуванні хлорохіном. Зважаючи на широке застосування хлорохіну для лікування хвороби COVID-19, актуальним є накопичення бази даних, щодо побічної дії цих препаратів, особливо у населення Європи, де прийом цих препаратів був не настільки великим, як у Північній та Південній Америці та країнах Азії та Африки (основний препарат для лікування малярії). На прикладі клінічного випадку ми показали можливий розвиток побічних явищ з боку органа зору при тривалому застосуванні препаратів хлорохінового ряду (Делагіл).

Ключові слова: хлорохінова макулопатія, клінічний випадок, діагностика, лікування, помилки


Література

1.ВООЗ. Безпека лікарських засобів: негативні реакції на ліки. Інформаційний бюлетень – №293.

2.Казарян А. А., Пономарева Е. Н. Случай глазных проявлений токсического воздействия гидроксихлорохина // Клиническая практика. – 2011. – №2. – С.12-21.

3.Лисицына Т. А., Котелева Н. М. Антималярийные препараты в терапии системной красной волчанки: прошлое, настоящее, будущее // Современная ревматология. – 2010. – №2. – С.81-87.

4.Avina- Zubieta J.A., Galiando-Rodrignez G. et al. Long term effectivness of antimalarial drugs in rheumatic diseases //Ann Rheum Dis. – 1998. – Vol. 57. – P.582-587.

5.Cambiaggy A. Unusual ocular iesions in case of systemic lupus erythematosus. AMA // Arch.Ophtalmol. – 1957. – Vol.57. – P.451-453.

6.Duncker G., Schmiederer M. et al. Chloroquine-induced lipidosis in the rat retina: a functional and morphological study // Opthalmologica. – 1995. – Vol.209. – P.79- 83.

7.Kiely P.D.W., Brown A.K., Edwards C.J. et al. Contemporary treatment principles for early rheumatoid arthritis: a consensus statement // Rheumatology. – 2009. – on line.

8.Ruiz- Irastozza G., Ramos- Casals M., Brito- Zeron P. et al. Clinical effecacy and side effects of antimalarials in systemic lupus erythematosus: a systematic review // Ann Ann Rheum Dis. – 2010. – Vol.69. – P.20-28.

9.Rynes R.I. Antimalarial drugs in the treatment of rheumatoiogical diseases // Brit J of Rheum. – 1997. – Vol.36. – P.799-805.

10.Shearer R.V., Dubois E.I. Ocular changes induced by long term hydroxychloroquine (Plaquenil) therapy // Am. J. Ophtalmol. – 1967. – Vol.64. – P.245- 252.

11.Tehrani R., Ostrowski R.A., Hariman R., Jay W.M. Ocular toxicity of hydroxychloroquine // Semin. Ophthalmology. – 2008. – Vol. 23 (3). – P. 201- 209.

12.The Lancet journals. – Online First. – 22.05.2020.

13.Yam J.C., Kwok A.K. Ocular toxicity of hydroxychloroquine. // Hong Kong Med. J. – 2006. – Vol. 12 (4). – P. 294-304.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 22.03.2021