Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 77-83.

УДК 617.736-002.16-053.9-073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202157783


Як уникнути помилок при діагностиці поліпоїдної хоріоідальної васкулопатії у пацієнтів з віковою макулярною дегенерацією (частина друга). Клінічні приклади.

Луценко Н. С., Рудичева О. А., Исакова О. А., Кирилова Т. С.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Запоріжжя (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Луценко Н. С. Как избежать ошибок при диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (часть вторая). Клинические примеры / Н. С. Луценко, О. А. Рудычева, О. А. Исакова, Т. С. Кириллова //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 77-83.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202157783


Полипоїдна хоріоідальна васкулопатія (ПХВ) - підтип неоваскулярної вікової макулярної дегенерації (нВМД), який важко діагностується. Розвиток технологій оптичної когерентної томографії (ОКТ) і вдосконалення модуля ОКТ ангіографії (ОКТА) в значній мірі полегшило процес постановки діагнозу ПХВ в умовах відсутності «золотого стандарту» індоціанінової зеленої ангіографії, однак, і по сьогоднішній день, це завдання є непростим навіть для досвідченого фахівця. Виною безлічі діагностичних помилок можна вважати відсутність універсальних алгоритмів обстеження, спрямованих на виявлення даної патології. На думку авторів, правильна розстановка акцентів на патологічних симптомах і розробка чіткої послідовності дій при інтерпретації ОКТ і ОКТА може стати важливим інструментом для підвищення якості діагностики даного типу нВМД. Як приклади, що демонструють ефективність запропонованого нами алгоритму, ми наводимо 3 клінічних випадки нВМД, що мають ознаки ПХВ на ОКТ скануваннях і вимагають подальшої диференціальної діагностики для підтвердження або спростування діагнозу. У клінічних прикладах спершу позначені спірні ОКТ симптоми, потім послідовно викладені кроки ОКТА сегментації з описом проведених дій згідно запропонованого алгоритму. На прикладі клінічних випадків показано, що покрокова систематизована оцінка результатів ОКТ і ОКТА дослідження у пацієнтів з нВМД дозволяє як достовірно виявити ПХВ, так і виключити даний діагноз.

Ключові слова: оптична когерентна томографія, оптична когерентна томографія ангіографія, вікова макулярна дегенерація, поліпоїдна хоріоідальна васкулопатія, диференціальна діагностика

 

Литература

1.Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної томографії-ангіографії / Н. С. Луценко, О. А. Рудичева, О. А. Ісакова, Т. С. Кирилова // Офтальмол. журнал. –  2019. – № 2. – С. 7-13.

2.Макула. Сучасна діагностика. (Оптична когерентна томографія та Оптична когерентна томографія ангіографія) / Н. С. Луценко, О. А. Рудичева, О. А. Ісакова [та ін.] – Запоріжжя : “Агентство Орбіта-ЮГ”, 2019. – 144 c.

3.Оптическая когерентная томография-ангиография в диагностике неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации / Т. Б. Шаимов, И. Е. Панова, Р. Б. Шаимов [и др.] // Вестник офтальмол. – 2015. – № 131(5). – С. 4–13.

4.Understanding OCT Angiography from Pathophysiology to Clinical Imaging / B. Lumbroso, D. Huang, E. H. Souied [et al.] – [1st ed.]. – New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publisher (P) Ltd., 2019. – 242 p.

5.Rate of misdiagnosis and clinical usefulness of the correct diagnosis in exudative neovascular maculopathy secondary to AMD versus pachychoroid disease / E. Borrelli, M. Battista, F. Gelormini [et al.] // Sci Rep. – 2020. –Vol. 10. – P. 20344. 

6.Prevalences of segmentation errors and motion artifacts in OCT-angiography differ among retinal diseases / J. L. Lauermann, A. K. Woetzel, M. Treder [et al.] // Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. – 2018. – Vol.  256(10). – P. 1807–1816.

7.Polypoidal Choroidal Vasculopathy. Definition, Pathogenesis, Diagnosis, and Management. / C. M. G. Cheung, T. Y. Y. Lai, P. Ruamviboonsuk [et al.] // Ophthalmology. – 2018. – Vol. 125. – Р. 708–724.

8.Шаимов Т. Б. Дифференциально-диагностические критерии в диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии как варианта течения неоваскулярной стадии возрастной макулярной дегенерации / Т. Б. Шаимов, И. Е. Панова, В. А. Шаимова // Современные технологии в офтальмологии. – 2017. – №1. – C. 335–339.

9.Characteristics of polypoidal choroidal vasculopathy evaluated by optical coherence tomography angiography / T. Tomiyasu, M. Nozaki, M. Yoshida [et al.] // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2016. – Vol. 57. – P. 324–330.

10.Шаимов Т. Б. Алгоритм неинвазивной клинико-инструментальной диагностики полипоидной хориоидальной васкулопатии / Т. Б. Шаимов, И. Е. Панова, В. А. Шаимова // Современные технологии в офтальмологии. – 2018. – № 1. – С. 402–407. 

11.Noninvasive multimodal imaging in diagnosing polypoidal choroidal vasculopathy / J. Yang, M. Yuan, E. Wang [et al.] // BMC Ophthalmology. – 2019. – Vol. 19. – Р. 229-236.

12.Age-related macular degeneration: diagnosis and management. Guideline NG82 [Internet] / National Institute for Health and Care Excellence. – London: NICE, 2018. – 244 p. – Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/ng82/evidence/full-guideline-pdf-170036...

13.Как избежать ошибок при диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (часть первая) / Н. С. Луценко, О. А. Рудычева, О. А. Исакова, Т. С. Кириллова // Офтальмол. журнал. –  2021. – № 4. – С. 32-38.

 

Отказ от ответственности: авторы данной статьи заявляют, что высказанные в представленной статье мнения являются их собственными, а неофициальными позициями учреждения или фонда.

Источник(и) поддержки: отсутствуют.

Конфликт интересов: Авторы статьи не имеют ни одного реального или потенциального конфликта интересов, которые могли бы повлиять на их мнение относительно предмета и материалов описанных и обсуждаемых в данной рукописи.

Поступила  04.03.21