Офтальмол. журн. — 2020. — № 3. — С. 61-64.

УДК  617.7-003.6-073.75-079

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202036164


Спосіб індикації лімбу при рентгенлокалізації стороннього тіла ока з вираженим хемозом або з крововиливом під кон’юнктиву склери

Н. В. Малачкова, канд. мед. наук; І. А. Габрук, І. І. Габрук, О. О. Андрушкова; канд. мед. наук

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова; Вінниця (Україна)

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;  Вінниця (Україна)

E-mail:  illyagabruk@i.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Малачкова Н. В. Спосіб індикації лімбу при рентгенлокалізації стороннього тіла ока з вираженим хемозом або з крововиливом під кон’юнктиву склери / Н. В. Малачкова, І. А. Габрук, І. І. Габрук, О. О. Андрушкова // Офтальмол. журн. – 2020. – № 3. – С. 61-4. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202036164

 

Запропоновано спосіб індикації лімбу при рентгенлокалізації стороннього тіла ока з вираженими хемозом або крововиливом під кон’юнктиву склери, який ґрунтується на використанні кільцевого індикатора лімбу. Він являє собою кільце із нержавіючого стального дроту діаметром 0,5-0,7 мм. Для обстеження очей різних розмірів використовують кільця зовнішнього діаметру 10, 11, 12 мм. Для рентгенографії кільце накладають на рогівку попри лімб. Воно добре утримується в завданому положенні завдяки припіднятості кон’юнктиви і відповідає площині її прикріплення по лімбу. Рентгенографія, оцінка якості рентгенограм та розрахунок положення стороннього тіла ока проводяться за методом Комберга-Балтіна чи відповідно Абаліхіна-Пивоварова. 

За даними такого способу рентгенлокалізації у 12 хворих успішно видалені сторонні тіла. Точність обстеження з кільцевим індикатором рівна точності обстеження з протезом Балтіна.

Ключові слова: рентгенолокалізація сторонніх тіл ока, кільцевий індикатор лімбу

 

Література

1.Балтин М. М. Рентгендиагностика и рентгенотерапия в офтальмологии. М. : Медгиз, 1951. – 388 с.

2.Вайнштейн Э. С. Основы рентгенодиагностики в офтальмологии. – М.: Медицина, 1967. – 224 с. 

3.Гундорова Р.А., Степанов А.В., Курбанова Н.Ф. Современная офтальмотравматология. – М.: Медицина, 2007. – 256 с.

4.Поляк Б.Л. Военно-полевая офтальмология: для врачей офтальмологов. - 2-е изд., доп. – Ленинград : Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1957. – 388 с.

5.Поляк Б.Л. Повреждения органа зрения. – М.: Медицина, 1972. – 442 с.

6.Современная офтальмология. Руководство для врачей. Под. ред/ В.Ф. Даниличева. – СПб: Питер, 2000. – 688 с.

7.Травмы глаза. Под общей редакцией Р.А. Гундоровой, В.В. Нероева, В.В. Кашникова. – М. «ГЭОТАР- Медиа» 2009. – С. 90-91.

8.Belkin M. А retention modification for the limbal ring method of foreign body localization // Am J Ophthalmol.  – 1979. – V. 88. – P.124-5.

9.Gardona H., Trokel S. L. Soft vacuum lens for foreign body localization // Am J Ophthalmol. – 1972. – V.74 (2). – P. 296-8.

10.James A. Ross. Use of a fine metal ring in the localization of intra-ocular foreign bodies // Brit. J. Ophthlmol. – 1945. – V.29. – P.545.

11.Stallard H. B. War Surgery of the Eye // Brit. Med. J. – 1942. – ii 629.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  26.02.2020