Офтальмол. журн. — 2009. — № 1-2. — С. 8-12.

УДК  617.77-007.274-031.5-089.844

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20194812

Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальними симблефаронами обох повік

С. А. Якименко, д-р мед. наук, професор; П. О. Костенко, канд. мед. наук 

ДУ “Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”; Одеса (Україна)

E-mail:  piter1812@rambler.ru

КАК ЦИТИРОВАТЬ:

Якименко С. А., Костенко П. О. Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальними симблефаронами обох повік // Офтальмол. журн. – 2019. – №4. – С. 8-12. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20194812

Мета. Проаналізувати ефективність трьохетапного методу хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальним симблефаронами обох повік, що був розроблений, вдосконалений та використовується у відділі післяопікової патології ока в теперішний час.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати застосування розроблених у відділі післяопікової патології ока методик трансплантації аутослизової оболонки порожнини рота для усунення тотального симблефарону обох повік. В період з 2005 по 2018 роки було прооперовано 86 пацієнтів, 34 (39,5%) пацієнта прооперовані по двохетапному методу, 52 (60,5%) пацієнта по трьохетапному методу. 

Результати. Стан сформованих склепінь оцінювали за об'єктивними даними – глибина і симетричність склепінь, наявність завороту повік. Запропонована нами трьохетапна методика дозволяла пересадити за перші два етапи значно більше слизової губи, що дозволило досягнути успіху майже у всіх хворих – 46 (88,5%), на противагу 26 (76,5%) хворих при двох етапній методиці. Застосування трьох етапного методу хірургічної реабілітації дозволив також знизити ризик виникнення транзиторної внутрішньоочної гіпертензії – 9 хворих (17,3%), на противагу 8 (23,5%) хворих при двох етапній методиці.

Висновки. Розроблений і апробований у відділі післяопікової патології ока трьохетапний метод хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальними симблефаронами обох повік виявився ефективним та безпечним, що дозволяє рекомендувати його для широкого застосування в офтальмологічній практиці.

Ключові слова: симблефарон, анкілосимблефарон, аутослизова оболонка губи

 

Література

1.Алексеев С. А. Опыт пересадки слизистой губы трупа при операции Миллинген-Сапежко / С.А Алексеев // Вестник офтальмол. – 1963. – №6. – С.76–79. 

2.Гундорова Р. А. Реконструктивные операции на глазном яблоке / Р. А. Гундорова, Г. Г. Бордюгова, А. Г. Травкин. – М.: Медицина, 1983. – 223 с.

3.Зайкова М. В. Пластическая офтальмохирургия. – М.: Медицина, 1980. – 207 с. 

4.Легеза Г. В. Оперативное лечение обширных и полных симблефаронов при наличии глазного яблока / Г. В. Легеза // Автореф. ... дисс. канд. мед. наук. – Одесса, 1956. – 22 с.

5.Легеза Г. В. К вопросу о применении трансплантатов слизистой оболочки губы / Г. В. Легеза // В кн.: Травматизм органа зрения в промышленности и сельском хозяйстве. Киев, 1967. – С.77–79.

6.Пучковская Н. А. Оперативное лечение обширных и полных симблефаронов / Н. А. Пучковская // Вестн. офтальмол. – 1951. – №4. – С.6–13.

7.Пучковская Н. А. Ожоги глаз / Н. А. Пучковская, С. А. Якименко, В. М. Непомящая. – М.: Медицина, 2001. – 272 с.

8.Тагибеков К. К. Оперативное лечение недостаточности конъюнктивальной полости при анофтальме и некоторые вопросы косметического протезирования / К. К. Тагибеков // Автореф. ... дисс. канд. мед. наук, Одесса, 1971. – 22 с.

9.Якименко С. А. Кератопротезирование: монография / С. А. Якименко //. – Одесса: «СИМЕКС–ПРІНТ», 2018. – 164 с.

10.Kheirkhah A. A combined approach of amniotic membrane and oral mucosa transplantation for fornix reconstruction in severe symblepharon / A. Kheirkhah, R. Ghaffari, R. Kaghazkanani, H. Hashemi, M.J. Behrouz, V.K. Raju // Cornea. –2013. – Feb; 32(2). – Р.155–60. 

Crossref    PubMed  

11.Li T. Reversed skin graft combining with lip mucosa transplantation in treating recurrent severe symblepharon: A case report. / T. Li, Y. Shao, Q. Lin, D. Zhang // Medicine (Baltimore). – 2018. – Aug; 97(35). – e12168. doi: 10.1097/MD.0000000000012168

Crossref    PubMed

12.Mai C. Oral mucosal grafts: old technique in new light. / C. Mai, E. Bertelmann // Ophthalmic Res. – 2013. – V. 50(2). – P.91–8. doi: 10.1159/000351631. Epub 2013 Jul 3.

Crossref    PubMed

13.Scuder G.L. Clical transplantation of cultured conjuncdvain oculoplastic surgery /G.L. Scuder, R. Mancino, С. Nucci, С. Alfano, N. Scuderi // XXVIII International Congress of Ophthalmology, Book of Abstracts, Amsterdam, 1998, P. 171

14.Zhao D. Sealing of the gap between the conjunctiva and tenon capsule to improve symblepharon surgery/ D. Zhao, H.Y. Yin, A. Cheng, R. Chen, H. Sheha, S.C. Tseng // Am J Ophthalmol. 2015 Sep;160(3):438–446.e1.  Epub 2015 Jun 17.

Crossref    PubMed  


Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 27.06.2019