Офтальмол. журн. — 2019. — № 4. — С. 69-74.

УДК  617.76:616-006.522-039.35-073-084

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201946974

Сучасні уявлення про метастазування та можливості прогнозування перебігу плоскоклітинного раку голови та шиї 

Д . І. Заболотний, д-р мед наук, проф., академік НАМН України; Е. В. Лукач , д-р мед наук, проф.; М. Б. Самбур , д-р мед наук 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»;  Київ (Україна)

E-mail: erwin@lukach.org

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Заболотний Д . І., Лукач Е. В., Самбур М. Б. Сучасні уявлення про метастазування та можливості прогнозування перебігу плоскоклітинного раку голови та шиї // Офтальмол. журн. – 2019. – №4. – С. 69-74. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201946974

 

В огляді представлені останні дослідження механізмів метастазування злоякісних новоутворень, зокрема при плоскоклітинному раку голови та шиї. Відзначено участь циркулюючих пухлинних клітин, пухлинних стовбурових клітин, роль епітеліально-мезенхімального переходу (ЕМП) та зворотного мезенхімально-епітеліального переходу в процесі метастазування. Основними ознаками програми ЕМП є втрата епітеліальними клітинами Е-кадгерин-залежної міжклітинної адгезії, збільшення їх рухливості, здатності до міграції та інвазії в навколишні тканини та віддалені органи. Визначення гуморальних та клітинних чинників мікрооточення епітеліальних клітин, які індукують та регулюють їх здатність до злоякісної трансформації, важливо не тільки для розуміння механізмів онкогенезу, а і з’ясування можливості їх використання як прогностичних маркерів або мішеней для терапевтичного впливу, що має важливе значення для клінічної практики.

В огляді наводяться дані про роль циркулюючих пухлинних клітин (ЦПК) в перебігу плоскоклітинного раку голови та шиї. Показано, що присутність в крові пацієнтів ЦПК корелює з більшою стадією захворювання, що свідчить про значну прогностичну цінність визначення їх рівня у хворих на рак голови та шиї, можливість використовувати цей показник для моніторингу стану пухлини, визначення поширеності захворювання та наявності метастазів, оцінки терапевтичного ефекту.

Одним із сучасних методів визначення характеру та прогнозу клінічного перебігу злоякісних новоутворень є показник відносної кількості метастатичних лімфатичних вузлів до усіх виявлених лімфовузлів (LNR), який, за даними багатьох авторів, є інформативним прогностичним чинником у хворих на рак голови та шиї і може використовуватися разом з TNM класифікацією для визначення прогнозу перебігу захворювання, вибору ад'ювантної терапії та контролю її ефективності.

Ключові слова: плоскоклітинний рак голови та шиї, метастазування, циркулюючі пухлинні клітини, пухлинні стовбурові клітини, показник LNR

 

Література

1.Puram S. V. Single–Cell Transcriptomic Analysis of Primary and Metastatic Tumor Ecosystems in Head and Neck Cancer / S. V. Puram,  I. Tirosh, A. S. Parikh, A. P. Patel,  K. Yizhak,  S. Gillespie et al. // Cell. – 2017. – V.171, №7. – Р.1611–1624. 

Crossref    PubMed  

2.Рак в Україні, 2016–2017. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру. – К: Б. и., 2018. – №19. – 116 с.

3.Бровкина А. Ф. Болезни орбиты. – М.: Медицина. – 1993. –  238 с.

4.Nassar D. Cancer stem cells: basic concepts and therapeutic implications / D. Nassar, C. Blanpain // Annu Rev Pathol Mech Dis. – 2016. – V.11, №1. – P.47-73.

Crossref    PubMed

5.Meacham C. E. Tumor heterogeneity and cancer cell plasticity / C. E. Meacham, S. J. Morrison // Nature. – 2013. – № 501(7467). – Р.328-37. 

Crossref    PubMed

6.Kreso A. Evolution of the cancer stem cell model / A. Kreso, J.E. Dick // Cell Stem Cell. – 2014 . – V14, №3. – Р. 75.91. 

Crossref    PubMed 

7.Лисяный М. И. Роль стволовых клеток в канцерогенезе и иммунотерапии опухолей / М. И. Лисяный, Ю. А. Гриневич // Клин. онкол. – 2017. – №1 (25). – С. 65–72.

8.Zheng X. Epithelial-to-mesenchymal transition is dispensable for metastasis but induces chemoresistance in pancreatic cancer / X. Zheng, J.L. Carstens, J. Kim, M. Scheible, J. Kaye, H. Sugimoto, et al. // Nature. – 2015. – № 527 (7579). – P. 525–530. 

Crossref     PubMed

9.Fischer K. R. Epithelial-to-mesenchymal transition is not required for lung metastasis but contributes to chemoresistance / K. R. Fischer, A. Durrans, S. Lee, J. Sheng, Li F., S. Wong, et al. // Nature. – 2015. – №527. – P.472–476. 

Crossref   PubMed

10.Гриневич Ю. А. Пути развития иммунотерапии в онкологии. Обзор исследований, выполненных в Национальном институте рака / Ю. А. Гриневич // Клин. онкол. – 2016. – №1 (21). – С.76-80.

11.Han J. Identification and characterization of cancer stem cells in human head and neck squamous cell carcinoma / J. Han, T. Fujisawa, S. R. Husain, R. K. Puri // BMC Cancer. – 2014. – V.14, №1. – P.173. 

Crossref    PubMed

12.Kim H. S. Endothelial-derived interleukin-6 induces cancer stem cell motility by generating a chemotactic gradient towards blood vessels / H. S. Kim, Y. C. Chen,  F. Nör, K. A. Warner, A. Andrews, V. P. Wagner et al.  // Oncotarget. – 2017. – №8 (59). – P.100339-100352. 

Crossref   

13.Кудрявець Ю. Й. Мікрооточення пухлинних клітин як джерело модифікаторів епітеліально-мезенхімального переходу та мішень для персоніфікованої протипухлинної терапії / Ю. Й. Кудрявець, Н. О. Бездєнєжних, Н. І. Семесюк, А. В. Жильчук, О. О. Лихова, О. А. Ковальова // Онкология. – 2016. – № 18(4). – P. 269-76

14.Nieto M. A. EMT: 2016 / M. A. Nieto, R.Y. Huang, R.A. Jackson, J.P. Thiery // Cell. – 2016. – V.166, №1. – P. 21-45. 

Crossref    PubMed 

15.Jolly M. K. EMT and MET: Necessary or permissive for metastasis? / M. K. Jolly, K. E. Ware, S. Gilja, J. A. Somarelli, H. Levine // Mol. Oncol. – 2017. – V.11, №7. – P. 755–769. 

Crossref    PubMed

16.Gall T. Gene of the month: E–cadherin (CDH1) / T. Gall, A. E. Frampton // J. Clin. Pathol. – 2013. – V.66, №11. – P. 928–32. doi: 10.1136/jclinpath–2013–201768. Epub 2013 Aug 12.

Crossref    PubMed   

17.Beerling E. Plasticity between Epithelial and Mesenchymal States Unlinks EMT from Metastasis-Enhancing Stem Cell Capacity / E. Beerling, D. Seinstra, E. de Wit, L. Kester, D. van der Velden, C, Maynard, et al. // Cell Reports. – 2016. – V.14, №10. – P. 2281–2288.

Crossref    PubMed

18.Tsubakihara Y. Epithelial-Mesenchymal Transition and Metastasis under the Control of Transforming Growth Factor β. / Y. Tsubakihara, A. Moustakas // Int. J. Mol Sci. – 2018. – V.19, №11. – Р. 3672.  

Crossref    PubMed   

19.Derynck R. Signaling pathway cooperation in TGF–β–induced epithelial–mesenchymal transition / R. Derynck, B. P. Muthusamy, K. Y. Saeteurn // Curr. Opin. Cell Biol. – 2014. – №31. – P. 56–66. 

Crossref    PubMed

20.Yeung K. Epithelial–mesenchymal transition in tumor metastasis /   K. Yeung,   J. Yang // Mol. Oncol. – 2017. – V.11, №1. – P. 28–39. 

Crossref   PubMed

21.Tran H. D. Transient SNAIL1 expression is necessary for metastatic competence in breast cancer / H. D. Tran, K. Luitel, M. Kim, K. Zhang, G. Longmore, D.D. Tran // Cancer Res. – 2014. – V.74, №21. – P. 6330–6340. 

Crossref    PubMed  

22.Ye X. Distinct EMT programs control normal mammary stem cells and tumour–initiating cells / X. Ye, W. Tam, T. Shibue, Y. Kaygusuz, F. Reinhardt, E. Ng Eaton, R. Weinberg // Nature. – 2015. – №525 (7568). – Р. 256–260. 

Crossref    PubMed

23.Satelli A. Biologe of human tumors epithelial–mesenchymal transitioned circulating tumor cells capture for detecting tumor progression / A. Satelli, A. Mitra, Z. Brownlee, X. Xia, S. Bellister, M. Overman, et al. // Clin Cancer Res. – 2014. – №21. – P. 899–906.

Crossref   PubMed

24.Yu M. et al. Circulating breast tumor cells exhibit dynamic changes in epithelial and mesenchymal composition / A. Bardia, B.S. Wittner, S.L. Stott, M.E. Smas, D.T. Ting // Scienc. – 2013. – №339 (6119). – P. 580–584.

Crossref    PubMed

25.Santamaria P. EMT: Present and future in clinical oncology / Santamaria P., Moreno–Bueno G., Portillo F., Cano A. // Mol. Oncol. – 2017. – V.11, №7.– Р. 718–738. Doi: 10.1002 / 1878–0261.12091.

Crossref    PubMed 

26.Saitoh M. Involvement of partial EMT in cancer progression / M. Saitoh // J. Biochem. – 2018. – V.164,  №4. – P.257–264. 

Crossref    PubMed  

27.Brabletz T. EMT in cancer / T. Brabletz, R. Kalluri, M. A. Nieto, R. A. Weinberg // Nat. Rev. Cancer. – 2018. – V18. №2 – P. 128–134. 

Crossref   PubMed  

28.Massagué J. Metastatic colonization by circulating tumour cells / J. Massagué, A. C. Obenauf // Nature. – 2016. – №529 (7586). – P. 298–306. 

Crossref   PubMed  

29.Lin M. Nanostructure embedded microchips for detection, isolation,  and characterization of circulating tumor cells / M. Lin, J. Chen,  Y. Lu  Zhang Y., Song J., Hou S., et al. // Acc. Chem. Res. – 2014. – V.47, №10. – P.2941–50. 

Crossref   PubMed  

30.Zhang H. D. The significance of circulating tumor cells in head and neck squamous cell carcinoma: a preliminary study /  H. D. Zhang,  S. C. Gong,  Y. Q. Liu,  L. J. Liang,  S. B. He,  Q. X. Zhang, et al. // Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. – 2018. – V.53, №1. – P.39–44. 

Crossref   

31.Sun T. Clinicopathological and prognostic significance of circulating tumor cells in patients with head and neck cancer: a meta–analysis /  T. Sun,  K. Zou,  Z. Yuan,  C. Yang,  X. Lin,  B. Xiong // Oncotargets Ther. – 2017. –V. 4, №10. – P.3907–3916.

Crossref    PubMed  

32.Lou J. L. Peripheral blood circulating tumor cells in local advanced head and neck squamous cell / Lou J. L., Guo L., Zheng W. H., Zhao J. Z., Zhao J. Q., Liang Z. et al. // Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. – 2017. – V. 52, №11. – P. 824–829. 

Crossref   

33.Sano D. Lymph node ratio as a prognostic factor for survival in patients with head and neck squamous cell carcinoma /  D. Sano,  K. Yabuki, H. Takahashi,  Y Arai.,  Y. Chiba,  T. Tanabe, et al. // Auris Nasus Larynx.– 2017.– V.45, N4.–P.846–853.

Crossref    PubMed

34.Jacobi C. Prognostic value of the lymph node ratio in oropharyngeal carcinoma stratified for HPV–status /  C. Jacobi,  J. Rauch,  J. Hagemann,  T. Lautz,  M. Reiter,  P. Baumeister // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 2017. –V.275, №2.– P.515–524. 

Crossref   PubMed   

35.Reinisch S. Gander Is Lymph–node Ratio a Superior Predictor than Lymph Node Status for Recurrence-free and Overall Survival in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma? / S. Reinisch, A. Kruse, M. Bredell, H. Lübbers, T. Gande, M. Lanzer // Annals of Surgical Oncology. – 2014. – V.21, №6. – P. 1912–1919.

Crossref   PubMed  

36.Boumahdi S. SOX2 controls tumour initiation and cancer stem-cell functions in squamous–cell carcinoma / S. Boumahdi, G. Driessens, G. Lapouge, S. Rorive, D. Nassar, M. Le Mercier, et al. // Nature. – 2014.– №511(7508). – P.246–50. 

Crossref   PubMed

37.Tan T. Z. Epithelial-mesenchymal transition spectrum quantification and its efficacy in deciphering survival and drug responses of cancer patients / T. Z. Tan, Q. H. Miow, Y. Miki, T. Noda, S. Mori, Huang R., J. Thiery // EMBO Mol. Med. – 2014. – V. 6, №10. – Р. 1279–1293.

Crossref   PubMed

38.Marcucci F. Epithelial-mesenchymal transition: a new target in anticancer drug discovery / F. Marcucci, G. Stassi., and De Maria R. // Nat. Rev. Drug Discov. – 2016. – V15, №5. – P.311–25. 

Crossref    PubMed  

39.Pastushenko I. Identification of the tumour transition states occurring during EMT / I. Pastushenko, A. Brisebarre, A. Sifrim, M. Fioramonti, T. Revenco, S. Boumahdi et al. // Nature. – 2018. – № 556 (7702). – P. 463–468. 

Crossref    PubMed

 

Поступила 03.05.2019

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.