Офтальмол. журн. — 2019. — № 2. — С. 50-54.

УДК  617.7:577.118: 616.441-008.61

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201925054

 

До питання селенодефіциту у пацієнтів з хворобою Грейвса, ускладненою аутоімунною офтальмопатією  

Ю. В. Булдигіна, канд. мед. наук; Г. М. Терехова, канд. мед. наук; Т. В. Федько, лікар-ендокринолог; В. М. Клочкова, наук. співробітник; Л. С. Страфун, мол. науковий співробітник; І. І. Савосько, лікар-ендокринолог; З. Г. Лисова, лікар-ендокринолог

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»;  Київ (Україна)

E-mail: Yuliya.buldygina@icloud.com

Актуальность. В науковій літературі активно обговорюється питання ролі селенодефіциту в розвитку тиреоїдасоційованої аутоімунної офтальмопатії (АО). На сьогодні, це питання в Україні залишається дискусійним через відсутність даних щодо наявності селенодефіциту в країні та даних про рівні селену (Se) в крові у пацієнтів з хворобою Грейвса (ХГ), ускладненою АО.

Мета. Дослідження рівня селену в крові пацієнтів з хворобою Грейвса, ускладненою аутоіммунною офтальмопатією.

Матеріал і методи. Досліджувались рівні Se в крові у 57 пацієнтів з хворобою Грейвса, з яких 44 пацієнта мали аутоімунну офтальмопатію. При аналізі стану аутоімунної офтальмопатії по NOSPECS 2-б клас змін спостерігався у 16 хворих, 3-а та 3-б клас – у 19 хворих, та 4-а клас – у 9 хворих. Всі пацієнти отримували антитиреоїдну терапію і знаходились в стані еутиреозу (середній рівень ТТГ по групі в цілому становив 1,36±0,4 мОд/л при референтних значеннях 0,4–4,0 мОд/л). Визначення Se проводилось  флуорометричним методом (на спектрофлуориметрі Hitachi MPF-4).  При аналізі вмісту Se в крові обстежених хворих за нормальні значення приймались рівні в межах діапазону 75-120 мкг/л, помірним дефіцитом вважалось значення в межах 50-75 мкг/л, а рівень <50 мкг/л відповідав вираженому селенодефіциту.

Результати. При аналізі результатів дослідження рівня Se був виявлений виражений селенодефіцит у 31 з 57 хворих (54%). Отримані результати вмісту Se в крові пацієнтів з хворобою Грейвса та АО продемонстрували, що середній рівень Se був значно меншим за нормальні рівні (75-120 мкг/л) і становив 60,07±7,61 мкг/л. При цьому нормальні рівні Se виявлені у 34% хворих,  помірний селенодефіцит спостерігався у 16% пацієнтів, а виражений селенодефіцит – у 50%. 

При дослідженні вмісту Se в крові пацієнтів з хворобою Грейвса без АО виявлено, що його середній рівень також був значно меншим за нормальні значення і складав 34,4±10,2 мкг/л. При цьому, нормальний рівень Se мав місце у 31% пацієнтів, а виражений дефіцит визначався у 69%. 

Висновки. 1. Встановлено, що у 54% пацієнтів з хворобою Грейвса (незалежно від наявності АО) спостерігається виражений селенодефіцит. 

2. Виявлено, що у пацієнтів з хворобою Грейвса, ускладненою АО, виражений селенодефіцит мав місце у 50% хворих (при середньому рівні 60,07±7,61 мкг/л). У пацієнтів з ХГ без АО виражений селенодефіцит спостерігався у 69% (при середніх значеннях 34,4±10,2 мкг/л). Вірогідної різниці у рівнях Se між обома групами не зафіксовано (р>0,05). Таким чином можливо припустити, що дефіцит Se не є значущим чинником у розвитку АО при хворобі Грейвса. 

3. Враховуючи той факт, що у 34% пацієнтів з хворобою Грейвса та АО дефіцит Se був відсутній, призначення селеновмісних препаратів хворим з АО недоцільне без індивідуального контролю рівня Se.

Ключові слова: хвороба Грейвса, аутоімунна офтальмопатія, селен

Література

1.Thyroid disorders-assessments of trace elements, clinical, and laboratory parameters / E. Przybylik-Mazurek, P. Zagrodzki, S. Kuźniarz-Rymarz, A. Hubalewska-Dydejczyk // Biol. Trace Elem. Res. – 2011. – Vol. 141, № 1-3. – P. 65–75. 

Crossref   PubMed  

2.Selenoprotein synthesis: an expansion of the genetic code / A. Böck, K. Forchhammer, J. Heider, C. Baron // Trends Biochev. Sci. – 1991. – Vol. 16, № 12. – P. 463–467.

Crossref   

3.Schomburg L. Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease / L. Schomburg // Nat. Rev. Endocrinol. – 2011. – Vol. 8, № 3. – P. 160–171. 

Crossref   PubMed

4.Hardy G. Selenium supplementation in the critically ill / G. Hardy, I. Hardy, W. Manzanares // Nutr. Clin. Pract. – 2012. – Vol. 27, № 1. – P. 21–33. 

Crossref    PubMed  

5.Rayman M. P. Selenoproteins and human health / M. P. Rayman // Lancet. – 2012. – Vol. 379, № 9822. – P. 1256–1268.

Crossref  

6.Schomburg L. On the importance of selenium and iodine metabolism for thyroidhormone biosynthesis and human health / L. Schomburg, J. Köhrle // Mol. Nutr. Food Res. – 2008. – Vol. 52, № 11. – P. 1235–1246. 

Crossref   PubMed

7.From selenium to selenoproteins: synthesis, identity and their role in human health / L. V. Papp, J. Lu, A. Holmgren, K. K. Khanna // Antioxid. Redox Signal. – 2007. – Vol. 9, №7. – P. 775–806. 

Crossref   PubMed  

8.Köhrle J. Pathophysiological relevance of selenium / J. Köhrle // J. Endocrinol. Invest. – 2013. – Vol. 36, № 10 (Suppl.). – P. 1–7. 

9.Selenium, the thyroid, and the endocrine system / J. Köhrle, F. Jakob, B. Contempré, J. E. Dumont // Endocr. Rev. – 2005. – Vol. 26, № 7. – P. 944–984.

Crossref   PubMed 

10.Selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis decreases thyroid peroxidase antibodies concentrations / R. Gärtner, B. C. Gasnier, J. W. Dietrich [et al.]  // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2002. – Vol. 87, № 4. – P. 1687–1691. 

Crossref   PubMed  

11.Bhuyan A. K. Selenium and the thyroid: A close-knit connection / A. K. Bhuyan, D. Sarma, U. K. Saikia // Indian J. Endocrinol. Metab. – 2012. – Vol. 16, Suppl. 2. – P. S354–355. 

12.Selenium deficiency aggravates the necrotizing effects of a high iodide dose in iodine deficient rats / B. Contempre, J. F. Denef, J. E. Dumont, M. C. Many // Endocrinology. – 1993. – Vol. 132, № 4. – P. 1866–1868. 

Crossref   PubMed   

13.Selenium deficiency and thyroid fibrosis. A key role for macrophages and transforming growth factor beta (TGF-beta) / Contempre B, Le-Moine O, Dumont JE [et al.]   // Mol. Cell. Endocrinol. – 1996. – Vol. 124, № 1-2. – P. 7–15. 

Crossref  

14.Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency / L. B. Rasmussen, L. Schomburg, J. Köhrle [et al.] // Eur. J. Endocrinol. – 2011. – Vol. 164, № 4. – P. 585–590. 

Crossref   PubMed 

15.Role of iodine, selenium and other micronutrients in thyroid function and disorders / V. Triggiani, E. Tafaro, V. A. Giagulli [et al.] // Endocr. Metab. Immune Disord. Drug Targets. – 2009. – Vol. 9, № 3. – P. 277–294. 

Crossref   PubMed  

16.Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits in a rural region in Albania / J. Doupis, C. Stavrianos, K. Saltiki [et al.] // Hormones (Athens). – 2009. – Vol. 8, № 4. – P. 296–302. 

Crossref   PubMed   

17.Гончарова О. А. Селен и щитовидная железа (обзор литературы и данные собственных исследований / О. А. Гончарова // Ендокринологія. – 2014. – Т. 19, № 2. – С.149–155. 

18.The H2O2-generating system modulates protein iodination and the activity of the pentose phosphate pathway in dog thyroid / B. Corvilain, J. van Sande, E. Laurent, J. E. Dumont // Endocrinology. – 1991. – Vol. 128, № 2. – P. 779–785. 

Crossref    PubMed

19.Role of the cyclic adenosine 3',5'-monophosphate and the phosphatidylinositol-Ca2+ cascades in mediating the effects of thyrotropin and iodide on hormone synthesis and secretion in human thyroid slices / B. Corvilain, E. Laurent, M. Lecomte [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1994. – Vol. 79, № 1. – P. 152–159. 

Crossref    PubMed   

20.Girgis C. M. Current concepts in Graves' disease / C. M. Girgis, B. L. Champion, J. R. Wall // Ther. Adv. Endocrinol. Metab. – 2011. – Vol. 2, № 3. – P. 135–144. 

Crossref   PubMed  

21.Ludgate M. Animal models of Graves' disease / M. Ludgate // Eur. J. Endocrinol. – 2000. – Vol. 142, № 1. – P. 1–8.

Crossref   PubMed 

22.Graves' ophthalmopathy: a review of immunogenetics / O. Khalilzadeh, S. Noshad, A. Rashidi, A. Amirzargar // Curr. Genomies. – 2011. – Vol. 12, № 8. – P. 64–75. 

Crossref  PubMed   

23.Weetman A. P. Graves' disease / A. P. Weetman // N. Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 343, № 17. – P. 1236–1248. 

Crossref   PubMed  

24.Taylor E. W. Selenium and cellular immunity. Evidence that selenoproteins may be encoded in the +1 reading frame overlapping the human CD4, CD8, and HLA-DR genes / E. W. Taylor // Biol. Trace Elem. Res. – 1995. – Vol. 49, № 2-3. – P. 85–95.

Crossref   PubMed  

25.Dhamasena A. Selenium supplement at ion in thyroid associated ophthalmopathy: an update / A. Dhamasena // Int. J. Ophthalmol. – 2014. – Vol. 7, № 2. – P. 365–375. 

26.Anti-oxidant actions of selenium in orbital fibroblasts: a basis for the effects of selenium in Graves’ Orbitopathy / G. Rotondo Dottore, M. Leo, G. Casini [et al.] // Thyroid. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 271–278.  

Crossref  PubMed

27.A prospective investigation of Graves’ disease and selenium: thyroid hormones, auto-antibodies and self-rated symptoms / J. Calissendorff, E. H. Mikulski, E. H. Larsen, M. Möller // Eur. Thyroid J. – 2015 – Vol. 4, № 2. – P. 93–98. 

Crossref   PubMed  

28.Marcocci C. Role of oxidative stress and selenium in Graves′ hyperthyroidism and orbitopathy / C. Marcocci, L. Bartalena // J. Endocrinol. Invest. – 2013. – Vol. 36, № 10 (Suppl.). –  P. 15–20. 

29.The 2016 European Thyroid Assotiation/European Group on Graves’ Orbitopathy Guidelines for the Management of Graves’ Orbitopathy / L. Bartalena, L. Baldeschi, R. Boboridis [et al.]  // Eur. Thyroid J. – 2016.  – Vol. 5, № 1.  – P. 9–26. 

Crossref   PubMed  

30.Patterson P. Naturally occurring selenium compounds in cancer chemoprevention trials: a workshop summary / P. Patterson, O. A. Levander // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 1997. – Vol. 6, № 1. – P. 63–69. 

31.Nuttall K. L. Evaluating selenium poisoning / K. L. Nuttall // Ann. Clin. Lab. Sci. – 2006. – Vol. 36, № 4. – P. 409–420.

32.Endemic selenium intoxication of humans in China / G. Q. Yang, S. Z. Wang, R. H. Zhou, S. Z.  Sun // Am. J. Clin. Nutr. – 1983. – Vol. 37, № 5. – P. 872–881. 

Crossref   PubMed 

33.Selenium: biochemical role as a component of glutathione peroxidase / J. T. Rotruck, A. L. Pope, H. Ganther [et al.]  // Science. – 1973. – Vol. 179, № 4073. – P. 588–590. 

Crossref   PubMed

34.Флуорометрическое определение селена 2,3-диаминонафталином в биологических материалах / И. И. Назаренко, И. В. Кислова, Т. М. Гусейнов [и др.] // Журн. аналит. химии. – 1975. – Т. 30, Вып. 4. – С. 733–737.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 14.01.2019