Офтальмол. журн. — 2019. — № 1. — С. 3-8.

УДК  617.711-004.1:616.523:616-006.52:575.24/.25

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019138

Залежність виникнення рецидивів хірургічного лікування птеригіуму від наявності герпевірусів, вірусу папіломи людини та мутації V600E гена BRAF

С. О. Риков 1, д-р мед. наук, професор; К. О. Усенко 1, лікар; С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, професор; С. В. Зябліцев 2, д-р мед. наук, професор; Л. І. Денисюк 1, канд. мед. наук

1  Національна медична  академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;  Київ (Україна) 

2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com

Вступ. В наших попередніх публікаціях ми повідомляли про зв’язок виникнення птеригіуму з наявністю герпесвірусів та вірусу папіломи людини (ВПЛ), а також точковою соматичною мутацією V600E гена BRAF. У даному дослідженні зроблена спроба виявлення наявності рецидививування птеригіуму протягом року після операції в залежності від наявності таких факторів.

Мета дослідження – виявити залежність виникнення рецидивів після хірургічного лікування птеригіуму від наявності герпесвірусів (вірусу простого герпесу, цитомегаловірусу, вірусу Епштейна-Барр та ВПЛ 6, 11, 16 і 18 типів та мутації V600E гена BRAF.

Матеріал та методи. Всього обстежено 203 пацієнта (232 ока), розподілених на п'ять груп (1 група – 49 очей, на яких було виконано операцію Мак-Рейнольдса; 2 група – 41 око – з використанням методу Мак-Рейнольдса з подальшою аплікацією в область рогівки 0,02% розчину мітоміцину С; 3 група – 49 очей, на яких використаний метод Арльта; 4 група – 46 очей з використанням сполучення метода Арльта з аплікацією мітоміцину С; 5 група – 47 очей, на яких було виконано видалення птеригіуму за допомогою нового розробленого методу із захопленням ростової зони птеригіуму, кон’юнктивальною аутопластикою та застосуванням 0,02% розчину мітоміцину С. 

Верифікацію вірусів проведено методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі з використанням реактивів ТОВ «ДНК-технологія» (РФ). Ампліфікацію проводили в автоматичному ампліфікаторі «ДТ-lite» (ТОВ «ДНК-технологія», РФ). Визначення мутації V600E гена BRAF. здійснено на тест-системах TaqMan Mutation Detection Assays Thermo Fisher Scientific (США), ампліфікатор Real-Time PCR System 7500 (Applied Biosystems, США).

Результати. Розроблена методика дозволила знизити кількість рецидивів протягом першого року після операції з 31,9% (при застосуванні традиційних методик Мак-Рейнолдса та Арльта без та з аплікацією мітоміцину С) до 14,9%, тобто на 17,0% або у 2,1 рази (χ2=5,32; р=0,021). Загальною тенденцією була чітка залежність розвитку рецидиву від наявності мутації V600E гена BRAF: у групах с традиційними методами хірургічного лікування за наявності мутації кількість рецидивів склала від 73,3 до 81,2%, а без мутації – від 4,2% до 10,7% (p<0,001). Наявність мутації V600E гена BRAF підвищувала ризик розвитку рецидиву протягом року після операції у 35 разів (ВШ=35,7;  95% ВІ 15,7-81,2). Використання розробленого методу також дозволило знизити кількість рецидивів за наявності мутації V600E гена BRAF у порівнянні з традиційними методами з 77,3 до 37,5%, тобто на 39,8% або у 2,1 рази (χ2=116,02; р<0,001). Була показана відсутність залежності розподілу рецидивів птеригіуму по групах від наявності вірусів ВПГ, ВЕБ, ЦМВ та ВПЛ, як по окремим вірусам, так і по їх сполученням (у всіх випадках p>0,1).

Висновок. Таким чином, наявність герпесвірусів вірусу папіломи людини та мутації V600E гена BRAF є фактором ризику розвитку птеригіуму після хірургічного лікування.

Ключові слова: птеригіум, вірус простого герпесу, цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барр, вірус папіломи людини, мутації V600E гена BRAF.

Література

 1. Fonseca E. C., Rocha E. M., Arruda G. V. Comparison among adjuvant treatments for primary pterygium: a network meta-analysis // Br J Ophthalmol. –2018. – Jun; 102 (6). – Р. 748-756. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-310288. Epub 2017 Nov 16.
 2. Zhang Q., Bao N., Liang K., Tao L. Adjuvant Use of Cyclosporine A in the Treatment of Primary Pterygium: A Systematic Review and Meta-Analysis // Cornea. – 2018. – Aug; 37 (8). – Р.1000-1007. 
 3. Zein H., Ismail A., Abdelmongy M., Elsherif S., Hassanen A., Muhammad B., Assaf F., Elsehili A., Negida A., Yamane S., Abdel-Daim M.M., Kadonosono K. Autologous blood for conjunctival autograft fixation in primary pterygium surgery: A systematic review and meta-analysis //  Curr Pharm Des. – 2018. – Oct 1. doi: 10.2174/1381612824666181001161352. [Epub ahead of print]
 4. Рыков С. А., Могилевский С. Ю., Усенко Е. А. Рецидивирование птеригиума после различных видов хирургического лечения: 1 год наблюдений // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2014. – Т.18 (3). – С.98-102.
 5. Gallagher M, Giannoudis A, Herrington C, Hiscott P. Human papillomavirus in pterygium // Br J Ophthalmol. – 2001. – Vol. 85 (7). – P.782-784.
 6. Piecyk-Sidor M., Polz-Dacewicz M., Zagórski Z., Zarnowski T. Occurrence of human papillomavirus in pterygia // Acta Ophthalmol. – 2009. – Vol. 87. – P. 890-895.
 7. Chalkia A. K., Spandidos D. A., Detorakis E. T. Viral involvement in the pathogenesis and clinical features of ophthalmic pterygium (Review) // Int J Mol Med. – 2013. – Sep; 32 (3). – P.539-43.
 8. Otlu B., Emre S., Turkcuoglu P., Doganay S., Durmaz R. Investigation of human papillomavirus and Epstein-Barr virus DNAs in pterygium tissue // Eur J Ophthalmol. – 2009. – Vol.19. – P. 175-179.
 9. Рыков С. А., Могилевский С. Ю., Усенко Е. А. Влияние папилломавируса и герпервируса на рецедивирование птеригиума после хирургического лечения // Філатовські читання – 2016. – Одеса, 2016. – С. 31-2.
 10. Риков С. О., Усенко К. О., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю. Спосіб діагностики рецидивів при хірургічному лікування птеригіуму. Своє дитинство треба бачити // VII наук.-практ. конф. дитячих офтальмол. з міжнар. участю. – 2018. – С.124-6.
 11. Liu R., Zhang T., Zhu G., Xing M. Regulation of mutant TERT by BRAF V600E/MAP kinase pathway through FOS/GABP in human cancer // Nat Commun. – 2018. – Feb 8; 9 (1). – Р. 579. 
 12. Vuong H. G., Duong U. N., Altibi A. M., Ngo H. T., Pham T. Q., Tran H. M., Gandolfi G., Hassell L. A meta-analysis of prognostic roles of molecular markers in papillary thyroid carcinoma // Endocr Connect. – 2017. – Apr; 6 (3). – R8-R17. 
 13. Song J. Y., Sun S. R., Dong F., Huang T., Wu B., Zhou J. Predictive Value of BRAFV600E Mutation for Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer: A Meta-analysis // Curr Med Sci. – 2018. – Oct; 38 (5). – Р. 785-797. 
 14. Valachis A., Ullenhag G. J. Discrepancy in BRAF status among patients with metastatic malignant melanoma: A meta-analysis // Eur J Cancer. – 2017. – Aug; 81. – Р. 106-115. 
 15. Yang Y., Wang D., Jin L., Wu G., Bai Z., Wang J., Yao H., Zhang Z. Prognostic value of the combination of microsatellite instability and BRAF mutation in colorectal cancer // Cancer Manag Res. – 2018. – Sep 26;10. – Р. 3911-3929.
 16. Detorakis E. T., Drakonaki E. E., Spandidos D. A. Molecular genetic alterations and viral presence in ophthalmic pterygium // Int J Mol Med. – 2000. – Jul; 6 (1). – Р.35-41.
 17. Риков С. О., Могілевський С. Ю., Усенко К. О., Зябліцев С. В. Зниження частоти післяопераційних рецидивів птеригіума, завдяки модифікованому методу хірургічного лікування // Рефракційний пленер ’18. – 2018, Жовт 18-19. – С.88-90.