Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 52-58.

УДК  678.664; 57.084.1

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201865258

 

Характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) в експериментальних дослідженнях

Н. А. Галатенко 1 , д-р хім. наук; Д. В. Кулєш 1, канд. біол. наук; А. П. Малецький 2, д-р мед. наук; О. С. Карпенко 1, канд. хім. наук

1  Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України;  Київ (Україна) 

2 ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail: maletskiy@filatov.com.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Галатенко Н.А. Характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) в експериментальних дослідженнях / Н.А. Галатенко, Д.В. Кулєш, А.П. Малецький, О.С. Карпенко // Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 52-58. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201865258


Актуальність. Пошук та впровадження у медичну практику біоінтегруючих синтетичних матеріалів є актуальним завданням сучасної науки. 

Мета. Вивчити в експерименті характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованими біологічно активними речовинами (альбуцид, дакарбазин) 

Матеріал та методи. Вивчення клітинних реакцій м’яких тканин на імплантацію полімерних матеріалів проводилося на 30 лабораторних щурах лінії Wistar. В експериментальних дослідженнях вивчались полімери на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованими біологічно активними речовинами – альбуцидом та дакарбазином.

Результати.  На ранніх термінах дослідження навколо імплантованих зразків формувалися фіброваскулярна капсули, що повністю відмежовували їх від оточуючих тканин. За рахунок пористої структури полімерних зразків спостерігалася міграція клітин та поступове вростання тканинних структур в імплантати, що перешкоджало їх швидкій резорбції, а також свідчило про біосумісність. Показано, що навколо полімерних імплантатів  з іммобілізованим альбуцидом спостерігалася реакція навколишніх тканин, які характерні для асептичного запалення. При імплантації полімерних зразків з дакарбазином субкутально в область спини експериментальних тварин були яскраво виражені зміни навколишніх тканин, які характерні для запального процесу. Наявність дакарбазину у складі полімерного матеріалу призводила до розвитку тривалого запального процесу в зоні розміщення імплантату, що, можливо, пов’язано з біологічною дією самого лікарського препарату. 

Висновок. Отримані полімерні матеріали з іммобілізованими біологічними активними речовинами (альбуцидом та дакарбазином) є перспективними та можуть знайти широке застосування при проведенні відновлювальних та реконструктивних операцій при дефектах м'яких тканин в офтальмохірургії та щелепно-лицевій хірургії.

Ключові слова: імплантація, поліуретан, біологічна активність, реакція м’яких тканин, експеримент

 

Література

1.Красновид Т. А. Глазной травматизм в современных условиях. Оказание ургентной помощи в Украине / Т. А. Красновид // Материалы научно-практической конференции офтальмологов Черниговской, Киевской и других областей. – Чернигов, 2013. – С.40-44.

2.Целомудрый А. И. Современная система этапного лечения боевых ранений глаз в зоне проведения АТО / А. И. Целомудрый, Г. Е. Венгер, Д. Н. Погорелый, А. В. Ризванюк // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2 (71). – C. 196-203.

3.Hintschich C. Dermis-fat graft. Possibilities and limitations / C. Hintschich // Ophthalmologe. – 2003. Jul. – Vol. 100 (7). – P. 518-524.

4.Danz W. Sr. Mobility implants: a review / W.Sr. Danz // Adv. Ophthalm. Plast. Reconstr. Surg. 1990. –  №8. – P. 46-52.

5.Караян A. C. Одномоментное устранение посттравматических дефектов и деформаций скулоносоглазничного комплекса : дис. ... д-ра. мед. наук / A. C. Караян. М., 2008. – 250 с. 

6.Кугоева Е. Э. Диагностика и лечение повреждений и заболеваний орбиты и век как структур придаточного аппарата глаза : дис. ... д-ра мед. наук / Е.Э. Кугоева. – М., 1997 – 353 с.

7.Горбунова Е. Д. Клиника, диагностика и лечение переломов стенок орбиты у детей : дис. ... канд. мед. наук. / Е. Д. Горбунова. – М., 2006. – 103 с.

8.Constantian M. B. Use of auricular cartilage in orbital floor reconstruction / M.B. Constantian // Plast. Reconstr. Surg. – 1982. – Vol. 69. – №6. – P. 951-953. 

9.Adenis P. Secondaty reconstruction of anophthalmic orbits by intraorbital biomaterial implantation / P. Adenis // J. Ophtalmmol. – 1999. – Vol. 3. – P.269-273. 

10.Holmes R. E. Bone regeneration within a coralline hydroxyapatite implant / R. E. Holmes // Plast. Reconstr. Surg. 1979. – Vol. 63. – P. 626-633.

11.Груша Я. О. Клинико-морфологические особенности использования ксеноперикарда при пластике век и орбиты / Я. О. Груша, A. A. Федоров, В. В. Дземешкевич, И. В. Блинова // Вестник офтальмологии. – 2004. – №5-М. – С. 19-21.

12.Froddel J. The use of high-density polyethylene implants in facial deformities / J. Froddel, L. Seung // Arch. Otolaryngol. Head and Neck Surg. – 1998. – Vol. 124. – P. 1219-1223.

13.Гундорова Р. А. О применении углеродных имплантатов в пластической офтальмохирургии / Р. А. Гундорова, В. П. Быков, E. H. Вериго, М. Г. Катаев, И. А. Филатова, М. Н. Фролов-Багреев, М. М. Борунов // Офтальмологический журнал. – 1996. – №2. – С. 77-79.

14.Астахов Ю. С. Использование политетрафторэтиленовых имплантатов в офтальмохирургии / Ю. С. Астахов, В. П. Николаенко, В. Е. Дьяков. – СПб.: Фолиант, 2007. – 256 с.

15.Давыдов Д. В. Медико-биологические аспекты комплексного использования биоматериалов у пациентов с анофтальмом : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Д.В. Давыдов. – М., 2000. – 32 с.

16.Красильникова B. Л. Опорно-двигательная культя офтальмологического протеза на основе пенокерамики и нанокристаллического гидроксиапатита (Экспериментальное исследование) : дис. канд. мед. наук / B.Л. Красильникова. –СПб., 2002. – 186 с.

17.Sisler H. A. Implant with postoperative result after evisceration / H. A. Sisler, J. B. Walsh, J. R. Finlay // Am. J. Ophthalmol. – 1973. – Vol. 76. – № 4. – P. 537-539.

18.Ferrone P. I. Rate of vascularization of coralline hydroxyapatite ocular implants / P. I. Ferrone, J. J. Dutton // Ophthalmology. – 1992. – 99 (3). – P. 376-379.

19.Roze G. E. The volume-deficient orbit: Clinical characteristics, surgical management and results after extraperiorbital implantation of silastic block / Brit. J. Ophthal. – 1990. – №9. – P. 545-550.

20.Канюков В. Н. Пластический материал для офтальмохирургии / В.Н. Канюков, А. А. Стадников, О. О. Трубина // Тези 4-конф. з офтальмол. – Київ, 1998. – С.171-172.

21.Шатилова Т. А. Глазной имплантат из корундовой керамики / Т. А. Шатилова, Г. Г. Думбадзе, Г. С. Микадже, О. В. Оникани // Пластическая хирургия орбиты и глазное протезирование. Сб. научн. работ. – М., 1981. – С.68-69.

22.Филатов Л. Н. Применение тефлонового вкладыша и гомосклеры в качестве имплантатов для создания опорно-двигательной культи после євисцерации глазного яблока / Л. Н. Филатов // Пластическая хирургия орбиты и глазное протезирование. Сб. научн. работ. – М., 1981. – С.63-65.

23.Tabatabaee Z. Comparison of the exposure rate of wrapped hydroxyapatite (Bio-Eye) versus unwrapped porous polyethylene (Medpor) orbital implants in enucleated patients / Z. Tabatabaee, M. Mazloumi, M. Rajabi [et al.] // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. – 2011. – 27. – P. 114-118.

24.Chao D. L. Hydroxyapatite versus polyethylene orbital implants for patients undergoing enucleation for uveal melanoma / D. L. Chao, J. W. Harbour // Can. J. Ophthalmol. – 2015. – 50. – P.151-154.

25.Галатенко Н. А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова. – К., Наукова думка, 2013. – 211 с.

26.Галатенко Н. А. Изучение биосовместимости линейных полиуретанов для эндопротезирования / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, И. М. Кебуладзе [и др.] // Доповіді НАН України. – 2002. – №1. – С.131-135.

27.Галатенко Н. А. Вплив біологічно активних поліуретанових імплантатів на процеси репаративної регенерації диференціації тканин : автореф. дис. … докт. біол. наук. – К., 1997. – 40 с.

28.Кулєш Д.В. Вивчення біосумісності та біоактивності поліуретанового імплантаційного матеріалу з іммобілізованим метилурацилом / Д. В. Кулєш, Л. Ю. Нечаєва, Е. Н. Карпік, В. П. Гриценко, Н. А. Галатенко, І. М. Кебуладзе // Пластична та реконструктивна хірургія. – 2014. – №3-4. – С. 49-58.

29.Галатенко Н. А. Дослідження впливу пролонгованої форми амізону в складі поліуретанового носія сітчастої будови на перебіг процесів репаративної регенерації / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова // Вісник морфології. – 2009. – №2. – С. 320-325. 

30.Рожнова Р. А. Вивчення біодеградації та біосумісності лактозовмісних поліуретанових еластомерів / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, Л. Ф. Наражайко // Доповіді НАН України. – 2006. – №2. – С.156-161.

31.Рожнова Р. А. Дослідження ефективності полімерних лікарських форм НПЗП на основі сегментованих поліуретанових еластомерів in vivo / Р. А. Рожнова, Н. А. Галатенко, О. С. Савицька [та ін.] // Полімерний журнал. – 2008. – Т.30, №3. – С. 256-261.

32.Рожнова Р.А. Структурно-морфологические исследования биологически активных имплантатов с пролонгированным лечебным действием / Р. А. Рожнова, В. В. Шилов, Н. А. Галатенко // Композиційні полімерні матеріали. – 2000. – Т. 22, №2. – С. 146–150.

33.European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, 1986. – 53 p.

34.Саркисов Д. С. Микроскопическая техника / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Петрова. – М.: Медицина, 1996. – 542 с.

Поступила 09.10.2018