Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 23-29.

УДК  617.735-002-02:616.633.66+616.155.2]-076.5

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201862329

 

Вплив системних та локальних чинників цукрового діабету ІІ типу на функціональний стан тромбоцитів при діабетичній макулопатії   у хворих з діабетичною ретинопатією

С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, професор; Ю. О. Панченко 1, канд. мед. наук; С. В. Зябліцев 2, д-р мед. наук, професор;  Д. С. Зябліцев 3, канд. мед. наук

1  Національна медична  академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;  Київ (Україна) 

2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Київ (Україна)

3 Київський медичний університет; Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Могілевський С. Ю. Вплив системних та локальних чинників цукрового діабету ІІ типу на функціональний стан тромбоцитів при діабетичній макулопатії у хворих з діабетичною ретинопатією / С. Ю. Могілевський, Ю. О. Панченко, С. В. Зябліцев, Д. С. Зябліцев // Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 23-29. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201862329   


Вступ. До теперішнього часу відсутня інформація стосовно взаємовідносин системних – симпато-адреналової (САС) та ренин-ангіотензинової (РАС) систем та локальних – запалення і ремоделювання міжклітинного матриксу сітківки; активації пуринергічної системи ока механізмів при розвитку діабетичної макулопатії (ДМП) і діабетичного макулярного набряку (ДМН). Мета дослідження – з’ясувати вплив системних  та локальних чинників цукрового діабету (ЦД) ІІ типу на функціональний стан тромбоцитів (Тц) при ДМП та ДМН за умов важкої стадії непроліферативної (НПДР) і проліферативної діабетичної ретинопатії (ПДР).

Матеріал та методи. Дослідження включало 42 пацієнта (42 ока) із ЦД ІІ типу, у яких виявлена ДМП при ПДР (31 хворий, 31 око) і при важкій стадії НПДР (11 пацієнтів, 11 очей). Оцінку агрегації Тц in vitro у відповідь на АДФ, адреналін, ангіотензин-2 (Анг-2), фактор активації тромбоцитів (ФАТ) і колаген проводили турбидиметричним методом на аналізаторі ChronoLog (США).

Результати. У всіх хворих виявлені загальні риси – підвищена реактивність Тц на Анг-2 і адреналін, ФАТ і колаген, тобто активація РАС і САС, запалення і ремоделювання міжклітинного матриксу являються неспецифічними механізмами патогенезу ДМП. Більша реактивність Тц до АДФ (р=0,008) при ПДР, ніж при важкій стадії НПДР, відбивала особливості патогенезу ПДР. Причиною розвитку ДМН у хворих з діабетичною макулопатією  може бути вираженість дизрегуляції пуринергічної системи ока, активації РАС і запальної реакції, що проявлялося гіперреактивністю Тц до АДФ, Анг-2 і ФАТ, тоді як підвищена реактивність Тц до колагену була притаманна при відсутності ДМН.

Висновки. Аналіз функціонального стану Тц дозволив виявити механізми їх активації і з’ясовувати провідні агоністи, які забезпечували участь Тц в прогресуванні діабетичної макулопатії та розвитку макулярного набряку у хворих з проліферативною діабетичною ретинопатією при ЦД ІІ типу.

Ключові слова: цукровий діабет ІІ типу, діабетична макулопатія, діабетичний макулярний набряк, непроліферативна і проліферативна діабетична ретинопатія, агрегація тромбоцитів


Література

1.Willermain F. Рotential interplay between hyperosmolarity and inflammation on etinal pigmented epithelium in pathogenesis of diabetic retinopathy / F. Willermain, L. Scifo, C. Weber, L. Caspers, J. Perret, C. Delporte // Int. J. Mol. Sci. – 2018. Vol. 19, N 4. – P. E1056.

2.Scholl S. General pathophysiology of macular edema / S. Scholl, A. Augustin, A. Loewenstein, S. Rizzo, B. Kupperman // Eur. J. Ophthalmol. – 2011. – Vol. 21, N 6. – P. S.10-19.

3.Xu J. Involvement of advanced glycation end products in the pathogenesis of diabetic retinopathy / J. Xu, L. J. Chen, J. Yu, H. J. Wang, F. Zhang, Q. Liu, J. Wu //Cell. Physiol. Biochem. – 2018. – Vol. 48, N 2. – P. 705-717.

4.Urias E. A. Novel therapeutic targets in diabetic macular edema. Beyond VEGF / E. A. Urias, G. A. Urias, F. Monickaraj, P. McGuire, A. Das // Vision Res. – 2017. – Vol. 139. – P. 221-227.

5.Sorrentino F. S. Diabetic retinopathy and endothelin system: microangiopathy versus endothelial dysfunction / F. S. Sorrentino, S. Matteini, C. Bonifazzi, A. Sebastiani, F. Parmeggiani // Eye (Lond.). – 2018. – Vol. 32, N 7. – P. 1157-1163.

6.Jiang Y. Beta-adrenergic receptor agonist decreases VEGF levels through altered eNOS and PKC signaling in diabetic retina / Y. Jiang, Q. Zhang, J. J. Steinle // Growth Factors. – 2015. – Vol. 33, N 3. – P. 192-199.

7.Kim J. H. Blockade of angiotensin II attenuates VEGF-mediated blood-retinal barrier breakdown in diabetic retinopathy / J. H. Kim, J. H. Kim, Y. S. Yu, C. S. Cho, K. W. Kim // J. Cereb. Blood Flow. Metab. – 2009. – Vol. 29, N 3. – P. 621-628.

8.Dagher Z. The increased transforming growth factor-β signaling induced by diabetes protects retinal vessels / Z. Dagher, C. Gerhardinger, J. Vaz, M. Goodridge, F. Tecilazich, M. Lorenzi M // Am. J. Pathol. – 2017. – Vol. 187, N 3. – P. 627-638.

9.Somilleda-Ventura S.A. Association between visual improvement after photocoagulation and the use of angiotensinconverting enzyme inhibitors in diabetic macular oedema / S. A. Somilleda-Ventura, Y. Z. García-Rubio, D. M. Razo Blanco-Hernández, V. Lima-Gómez // Cir. Cir. – 2016. – Vol. 84, N 4. – P. 269-274.

10.Баринов Э. Ф. / Тромбоциты / Э. Ф. Баринов, О. Н. Сулаева, А. М. Гнилорыбов // Донецк, 2012. – 324 с.

11.Ed Rainger G. The role of platelets in the recruitment of leukocytes during vascular disease / G. Ed Rainger, M. Chimen, M. J. Harrison, C. M. Yates, P. Harrison, S. P. Watson, M. Lordkipanidzé, G. B. Nash // Platelets – 2015. – Vol. 26, N 6. – P. 507-520.

12.Hudz A. S. Functional status of platelets in type 2 diabetes patients showing no diabetic fundus changes / A. S. Hudz, S. Iu. Mogilevskyy, M. L. Maksymtsiv // J. ophthalmol. (Ukraine). – 2017. – N 1. – P. 20-24.

13.Гудзь А. С. Функціональний стан тромбоцитів і порушення мікроциркуляції сітківки у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2-го типу / А. С. Гудзь, М. Л. Максимців // Архів офтальмології України. – 2017. – Вип. 2, № 8. – С. 27-32.

14.Гудзь А.С. Протромбогенний фенотип тромбоцитів у пацієнтів із непроліферативною діабетичною ретинопатією / А. С. Гудзь, М. Л. Максимців, С. В. Зябліцев, С. Ю. Могілевський // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Вып. 14, № 2: doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.14.2.2018.130558.

15.Loukovaara S. Increased intravitreal adenosine 5'-triphosphate, adenosine 5'-diphosphate and adenosine 5'-monophosphate levels in patients with proliferative diabetic retinopathy / S. Loukovaara, S. Sahanne, S. Jalkanen, G. G. Yegutkin // Acta Ophthalmol. – 2015. – Vol. 93, N 1. – P. 67-73.

16.Loukovaara S. Deregulation of ocular nucleotide homeostasis in patients with diabetic retinopathy / S. Loukovaara, J. Sandholm, K. Aalto, J. Liukkonen, S. Jalkanen, G. G. Yegutkin // J. Mol. Med. (Berl.). – 2017. – Vol. 95, N 2. – P. 193-204.

17.Portillo J. C. Ligation of cd40 in human müller cells induces P2X7 receptor-dependent death of retinal endothelial cells / J. C. Portillo, Y. Lopez Corcino, G. R. Dubyak, T. S. Kern, S. Matsuyama, C. S. Subauste // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2016. – Vol. 57, N 14. – P. 6278-6286.

18.Reichenbach A. Purinergic signaling in retinal degeneration and regeneration / A. Reichenbach, A. Bringmann // Neuropharmacology. – 2016. – Vol. 104. – P. 194-211.

19.Vindeirinho J. The adenosinergic system in diabetic retinopathy / J. Vindeirinho, A. R. Santiago, C. Cavadas, A. F. Ambrósio, P. F. Santos // J. Diabetes Res. – 2016. – Vol. 2016, Article ID 4270301. – 8 p. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4270301

20.Galvao J. Adenosine A3 receptor activation is neuroprotective against retinal neurodegeneration / J. Galvao, F. Elvas, T. Martins, M. F. Cordeiro, A. F. Ambrósio, A. R. Santiago // Exp. Eye Res. – 2015. – Vol. 140. – P. 65-74.

21.Santilli F. Increased circulating resistin is associated with insulin resistance, oxidative stress and platelet activation in type 2 diabetes mellitus / F. Santilli, R. Liani, P. Di Fulvio, G. Formoso, P. Simeone, R. Tripaldi, T. Ueland, P. Aukrust, G. Davì // Thromb. Haemost. – 2016. – Vol. 116, N 6. – P. 1089-1099.