Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 3-9.

УДК 617.713-008.1:617.7-76:617.753.2/.29<<4>>

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2018639

Зміни поверхні ока у хворих на міопію легкого та середнього ступеня при носінні м’яких контактних лінз в залежності від терміну користування

Т. А. Веліксар; Т. Б. Гайдамака, д-р мед. наук; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, професор

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»;

Одеса (Україна)

E-mail: tveliksar@gmail.com

Вступ. Контактними лінзами широко користуються у світі з різними цілями. 

З огляду на досить високу частоту розвитку важких ускладнень при користуванні КЛ, більш глибоке і детальне дослідження змін поверхні ока при контактній корекції в залежності від терміну носіння м’яких контактних лінз (МКЛ) актуально і необхідно.

Мета. Дослідити зміни поверхні ока у хворих на міопію легкого та середнього ступеня при носінні м’яких контактних лінз в залежності від терміну користування.

Матеріал та методи. Досліджено 79 пацієнтів (152 ока) з міопією легкого та середнього ступеня, які користуються силікон-гідрогелевими м’якими контактними лінзами тривалий час, в середньому 10,2±0,6 років. Середній вік досліджуваних склав 30,8±0,4 років. 

Пацієнти були поділені на групи в залежності від терміну користування МКЛ: 1-5 років, 6-10 років та більше 10 років.

Обстеження пацієнтів включало: визначення індексу захворюваності поверхні ока (OSDI), візометрію, біомікроскопію переднього відділу ока, фарбування поверхні ока флюоресцеїном; тест LIPCOF, тест LWE, тест Baylor, тест Van Bijsterveld, проба Норна, тест Ширмера I, тест Ширмера II, визначення чутливості рогівки по Фолкнеру.

Результати. При дослідженні пацієнтів з міопією легкого та середнього ступеня, які користуються МКЛ, виявлено статистично значущу пряму залежність від терміну користування МКЛ результатів тестів OSDI, Lipcof, LWE, Норна, Baylor, Van Bijsterved, зниження чутливості рогівки, наявності набряку епітелію рогівки, фарбування рогівки флюоресцеїном, гіперемії кон’юнктиви, наявності васкуляризації лімбу, ступеня васкуляризації лімбу, васкуляризації рогівки і її ступеня, наявності помутнінь рогівки. 

Висновки. За тестом OSDI до 5 років виявляється легкий ступінь ураження поверхні ока, після 5 років – помірний ступінь ураження поверхні ока. При значенні тесту OSDI ≥32,5 бали (помірний ступінь ураження поверхні ока) з високим ступенем імовірності – 80,0% – має місце виражене зниження чутливості рогівки в центрі.

Найбільш виражені зміни поверхні ока розвиваються після 10 років контактної корекції. Зниження кількості та якості сльози, фарбування краю повік, наявність складок кон’юнктиви, наявність гіперемії кон’юнктиви, помутнінь рогівки, васкуляризації лімбу та рогівки виявлялись з 1 року користування МКЛ. Після 6 років користування МКЛ відмічалось фарбування рогівки та кон’юнктиви флюоресцеїном та набряк епітелію рогівки, після 10 років виявлялось зниження чутливості рогівки в центрі.

Ключові слова: рогівка, м'які контактні лінзи, термін користування, міопія

Литература

1.Abdelfattah N. S. Clinical correlates of common corneal neovascular diseases: A literature review / N. S. Abdelfattah, M. Amgad, A. A. Zayed [et al] //  Int. J. Ophthalmol. – 2015. – Vol. 8. P. 182–193.

2.Abdelkader A. Cosmetic soft contact lens associated ulcerative keratitis in Southern Saudi Arabia / A. Abdelkader //  Middle East Afr. J. Ophthalmol. – 2014. – Vol. 21. – P. 232–235.  

3.Ahmed I. K. Role of the bandage soft contact lens in the postoperative laser in situkeratomileusis patient / I. K. Ahmed, C. W. Breslin // Cataract Refract. Surg. – 2001. – Vol. 27. P. 1932–1936.

4.Alarcon I. Factors impacting corneal epithelial barrier function against Pseudomonas aeruginosa traversal / I. Alarcon, C. Tam, J. J. Mun [et al] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2011. Vol. 52. P. 1368–1377.

5.Alemany A. Giant papillary conjunctivitis in soft and rigid lens wear / A. Alemany, P. Redal // Contactologica. – 1991. – Vol. 13. – P. 14–17. 

6.Alfonso E. C. Fungal keratitis associated with non-therapeutic soft contact lenses / E. C. Alfonso, D. Miller, J. Cantu-Dibildox [et al] // Ophthalmol. – 2006. – Vol. 142. – P. 154–155. 

7.Alipour F. Use of mini scleral contact lenses in moderate to severe dry eye / F. Alipour, A. Kheirkhah, M. Jabarvand Behrouz // Cont. Lens. Anterior Eye. – 2012. – Vol.35. – P.272–276. 

8.Baran I. PROSE treatment of corneal ectasia / I. Baran, J. A. Bradley, F. Alipour [et al] // Cont Lens Anterior Eye. – 2012. – Vol. 35. – P. 222–227.

9.Cheng K.H. Incidence of contact-lens-associated microbial keratitis and its related morbidity / K. H. Cheng, S. L. Leung, H. W. Hoekman, //  Lancet. – 1999. Vol. 354. – P. 181–185. 

10.Ciralsky J. B. Treatment of Refractory persistent corneal epithelial defects: A standardized approach using continuous wear PROSE therapy / J. B. Ciralsky, K. O. Chapman, M. I. Rosenblatt [et al] //  Ocul. Immunol. Inflamm. – 2015. Vol. 23. P. 219–224. 

11.Dimit R.  Gire A., Pflugfelder S. C., Bergmanson J. P. Patient ocular conditions and clinical outcomes using a PROSE scleral device / R. Dimit, A. Gire, S. C. Pflugfelder,  J. P. Bergmanson / Cont. Lens. Anterior Eye. – 2013.  – Vol 36. P. 159–163. 

12.Donshik P. C. Contact lens chemistry and giant papillary conjunctivitis / P. C. Donshik // Eye Contact Lens. – 2003. – Vol. 29. P. 537–539.

13.Dumbleton K. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Report of the subcommittee on epidemiology / K. Dumbleton, B. Caffery, M. Dogru // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2013. Vol. 54. P. 20–36. 

14.Fateme Alipour Contact Lens-related Complications: A Review / Fateme Alipour, Saeed Khaheshi, Mahya Soleimanzadeh [et al] / J. Ophthalmic Vis. Res. – 2017. – Vol. 12. – No. 2. – P. 193-204. doi:  10.4103/jovr.jovr_159_16 doi: 10.4103/jovr.jovr_159_16.

15.Fleiszig S. M. The pathogenesis of contact lens-related keratitis / M. J.  Fleiszig // Optom. Vis. Sci. – 2006. – Vol. 83. P. 866–873.

16.Lamer L. J. Extended wear contact lenses for myopes: A follow-up study of 400 cases / L. J. Lamer // Ophthalmic. Vis. Res. – 2017. – Vol. 12. – No. 2. – P. 193–204. 

17.Lee J. C.  Functional and visual improvement with prosthetic replacement of the ocular surface ecosystem scleral lenses for irregular corneas / J. C. Lee, G. B. Chiu, D. Bach [et al] // Cornea. – 2013. Vol. 32. P. 1540–1543. 

18.Liesegang T. J. Physiologic changes of the cornea with contact lens wear / T. J. // Liesegang. CLAO J. – 2002. Vol. 28. – P. 12–27.

19.Lim P.Treatment of persistent corneal epithelial defect with overnight wear of a prosthetic device for the ocular surface / P. Lim, R. Ridges, D. S. Jacobs, P. Rosenthal //  Am. J. Ophthalmol.– 2013. Vol. 156. – P. 1095–1101.

20.Ling J. D. PROSE therapy used to minimize corneal trauma in patients with corneal epithelial defects / J. D. Ling, A. Gire, S. C. Pflugfelder // Am. J. Ophthalmol. –  2013. – Vol. 155. – P. 615–619. 

21.Lorenzo-Morales J. An update on Acanthamoeba keratitis: Diagnosis, pathogenesis and treatment / J. Lorenzo-Morales, N. A. Khan, J. Walochnik // Parasite. – 2015. – Vol. 22. – P.  10. 

22.McMonnies C. W. How contact lens comfort may be influenced by psychiatric and psychological conditions and mechanisms / C. W. McMonnies // Clin. Exp. Optom. – 2014. – Vol. 97. – P. 308–310. 

23.Papas E. Corneal vascularisation and contact lenses / E. Papas // Arch. Soc. Esp. Oftalmol. – 2006. – Vol. 81. P. 309–312.

24.Pecego M. Jupiter scleral lenses: The UC Davis Eye Center experience / M. Pecego, M. Barnett, M. J. Mannis, B. Durbin-Johnson // Eye Contact Lens. – 2012. – Vol. 38. – P. 179–182.

25.Porazinski A. D. Giant papillary conjunctivitis in frequent replacement contact lens wearers: A retrospective study / A. D. Porazinski, P. C. Donshik // CLAO J. – 1999. – Vol. 25. – P. 142–147. 

26.Pullum K. Therapeutic and ocular surface indications for scleral contact lenses / K. Pullum, R. Buckley // Ocul. Surf. – 2007. – Vol. 5. – P. 40–49. 

27.Romero-Jiménez M. Utility of a semi-scleral contact lens design in the management of the irregular cornea / M. Romero-Jiménez, P. Flores-Rodríguez // Cont. Lens Anterior Eye. – 2013. – Vol. 36. – P. 146–150. 

28.Rosenthal P.Fluid-ventilated, gas-permeable scleral contact lens is an effective option for managing severe ocular surface disease and many corneal disorders that would otherwise require penetrating keratoplasty / P. Rosenthal, A. Croteau // Eye Contact Lens. – 2005. – Vol. 31. – P. 130–134. 

29.Schein O. D. The incidence of microbial keratitis among wearers of a 30-day silicone hydrogel extended-wear contact lens / O. D. Schein, J. J.  McNally, J. Katz [et al] // Ophthalmology. – 2005. – Vol. 112. – P. 2172–2179. 

30.Seal D. Population-based cohort study of microbial keratitis in Scotland: Incidence and features /  D. Seal, C. Kirkness, H. Bennett [et al] // Cont. Lens Anterior Eye. – 1999. – Vol. 22. – P. 49–57. 

31.Segal O. Scleral contact lenses may help where other modalities fail / O. Segal, Y. Barkana, D. Hourovitz [et al] // Cornea. – 2003. – Vol. 22. – P. 308–310. 

32.Shah S. S. Contact lens-related deep stromal vascularization / S. S. Shah, K. K. Yeung, B. A. Weissman // I.nt Contact Lens Clin. – 1998. – Vol. 25. – P. 128–136.  

33.Sorbara L. Contact lens induced papillary conjunctivitis with silicone hydrogel lenses /  L. Sorbara, L. Jones, D. Williams-Lyn // Cont. Lens Anterior Eye. – 2009. – Vol. 32. – P. 93–96. 

34.Stapleton F. The incidence of contact lens-related microbial keratitis in Australia / F. Stapleton, L. Keay, K. Edwards [et al] // Ophthalmology. – 2008. – Vol. 115. – P. 1655–1662.

35.Su S. B. Tear secretion dysfunction among women workers engaged in light-on tests in the TFT-LCD industry / S. B. Su, C. W. Lu, J. W. Sheen [et al] // BMC Public Health. – 2006. – Vol. 6. – P. 303. 

36.Suvajac G. Soft-contact-lenses-induced complications / G. Suvajac // Vojnosanit Pregl. – 2008. – Vol. 65. – P. 15–20.

37.Szczotka-Flynn L. Incidence and epidemiologic associations of corneal infiltrates with silicone hydrogel contact lenses / L. Szczotka-Flynn, R. Chalmers // Eye Contact Lens. – 2013. – Vol. 39. – P. 49–52. 

38.Szczotka-Flynn L. B. Microbial contamination of contact lenses, lens care solutions, and their accessories: a literature review /  L. B. Szczotka-Flynn, E. Pearlman, M. Ghannoum // Eye Contact Lens. – 2010. – Vol. 36. – P. 116–129.

39.Thomas P. Mycotic keratitis: Epidemiology, diagnosis and management / P. Thomas, J. Kaliamurthy // Clin. Microbiol. Infect. – 2013. – Vol. 19. – P. 210–220. 

40.Willcox M. D. Corneal erosions, bacterial contamination of contact lenses, and microbial keratitis / M. D. Willcox, T. J. Naduvilath, P. K. Vaddavalli [et al] // Eye Contact Lens. – 2010. – Vol. 36. – P. 340–345.  

41.Wolkoff P. Problems of the “outer eyes” in the office environment: An ergophthalmologic approach / P. Wolkoff, T. Kärcher, H. Mayer // J. Occup. Environ. Med. – 2012. – Vol. 54. – P. 621–631. 

42.Yildiz E. H. Update on fungal keratitis from 1999 to 2008 / E. H. Yildiz, Y. F. Abdalla, A. F. Elsahn [et al] // Cornea. – 2010. – Vol. 29. – P. 1406–1411. 

43.Zaidi T. Hypoxia increases corneal cell expression of CFTR leading to increased Pseudomonas aeruginosa binding, internalization, and initiation of inflammation / T. Zaidi, M. Mowrey-Mckee, G. B. Pier // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2004. – Vol. 45. – P. 4066–4074. 

Поступила 25.09.2018