Офтальмол. журн. — 2017. — № 1. — С. 57-62.

УДК  617.735-008-02:616.379-008.64:616.833-036

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201835762

Клінічна оцінка змін комплексу гангліонарних клітин сітківки при діабетичній полінейропатії залежно від тяжкості захворювання

М. А. Карлійчук, канд. мед. наук, доцент

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;  Чернівці (Україна)

E-mail: mari13karli@gmail.com                               

Вступ. Клінічного дослідження змін комплексу гангліонарних клітин сітківки (ГКС) у хворих на цукровий діабет (ЦД) залежно від тяжкості діабетичної полінейропатії (ДПН) раніше не проводилось.

Мета роботи – встановити особливості змін комплексу ГКС у хворих на ДПН залежно від тяжкості захворювання.

Матеріал та методи. Аналіз здійснювався на основі даних обстеження 575 хворих (1150 очей) на ЦД II типу та 50 здорових осіб (100 очей). ДПН була діагностована у 36,5% хворих на ЦД (210 осіб). Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали оптичну когерентну томографію сітківки з оцінкою комплексу ГКС в макулярній області.

Результати. Встановлено, що стан комплексу ГКС залежить від тяжкості ДПН: середня товщина комплексу ГКС при асимптоматичній А ДПН була на 8,4%, асимптоматичній В ДПН – на 8,6%, стадії тяжких ускладнень ДПН – на 11,0% менше відповідної в контрольній групі (95,8±8,2 мкм) (р<0,001). Показник локального витончення комплексу ГКС (FLV) при асимптоматичній А ДПН у 8,4 раза, при асимптоматичній В ДПН – у 8,7 раза, при симптоматичній А ДПН – у 14,1 раза, при симптоматичній В ДПН – у 14,3 раза, при стадії тяжких ускладнень ДПН – у 15,3 раза перевищував показники здорових осіб відповідного віку. Середній показник загального витончення комплексу ГКС (GLV) при асимптоматичній А ДПН на 119,1%, при асимптоматичній В ДПН - на 124,8%, при симптоматичній А ДПН - на 231,3%, при симптоматичній В ДПН – на 239,6%, при стадії тяжких ускладнень ДПН – на 358,1% перевищує відповідний у контрольній групі (3,51±2,73%) (р<0,001).

Висновок. Встановлено, що особливості змін комплексу ГКС у хворих на ДПН залежать від тяжкості захворювання.

Ключові слова: діабетична полінейропатія, цукровий діабет, комплекс гангліонарних клітин сітківки