Офтальмол. журн. — 2018. — № 3. — С. 68-73.

УДК  617.754-072.7:616.432-006.55

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201836873

Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням

К. С. Єгорова, канд. мед. наук; М. О. Гук, д-р мед. наук; Л. В. Задояний, канд. мед. наук; О. М. Гук, канд. мед. наук

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

E-mail: iegorova_katya@ukr.net                            

Вступ. Аденоми гіпофіза (АГ) – новоутворення, які розвиваються з клітин аденогіпофіза та складають 20-25% всіх позамозкових внутрішньочерепних пухлин. При гормонально-активних, секретуючих різні гормони АГ, розвиваються відповідні клінічні синдроми та встановлення діагнозу відбувається при малих розмірах пухлини вже на ранній стадії захворювання. При гормонально-неактивних АГ захворювання на ранніх стадіях може протікати безсимптомно, як правило АГ діагностується лише при появі зорових розладів, тому хвороба може закінчуватись сліпотою у 3,5-16% хворих.

Мета дослідження. Вивчити особливості змін поля зору при супраселярному поширенні АГ, враховуючи різні варіанти розташування хіазми.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходились 96 хворих на аденому гіпофіза. Проведені клініко-неврологічне, офтальмологічне та комплекс нейровізуалізуючих обстежень.

Результати. Бітемпоральні зміни поля зору були виявлені у 48 (96%) хворих, гомонімна геміанопсія – у 2 (4%) хворих. Симетричний хіазмальний синдром було виявлено у 32 (67%) хворих, асиметричний – 11 (23%) хворих, різко асиметричний – у 5 (10%) хворих. У восьми з п'ятидесяти хворих (16%) хіазма була виявлена в передньому положенні, у 3 (6%) хворих з бітемпоральним звуженням було виявлено заднє положення хіазми. При аденомі гіпофізу можливе відстрочення появи зорових порушень або відсутність ураження зорового аналізатора, що зумовлено переднім або заднім положенням хіазми.

Висновки. Метод автоматичної статичної периметрії є чутливим та об’єктивним для виявлення дефектів поля зору у хворих на АГ з супраселярним поширенням. За даними автоматичної статичної периметрії встановлені характерні зміни поля зору в темпоральних половинах та спостерігається втрата середньої сумарної світлової чутливості від -1.26 до -19.31 дБ.

Ключові слова: аденома гіпофіза, положення хіазми, хіазмальний синдром, автоматична статична периметрія