Офтальмол. журн. — 2018. — № 3. — С. 63-67.

УДК  617.723/.35-002-02:616-003.6(477.52)

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201836367

Екологічна обумовленість захворюваністі на центральну серозну хоріоретинопатію в Сумській області

О. В. Кузенко 1, аспірант; Ю. А. Дьомін 1, д-р мед.наук, професор; Л. В. Літвінова 1, канд.мед.наук; Є. В. Кузенко 2, канд.мед.наук

1 Харківська медична академія післядипломної освіти; Харків (Україна)

2 Сумський державний університет; Суми (Україна)

E-mail: logvinenok26@gmail.com                          

Актуальність. Вивчення антропоекологічних чинників є необхідним для уточнення факторів ризику та предикторів виникнення центральної серозної хоріоретинопатії (ЦСХ).

Мета дослідження: проаналізувати рівень забруднення атмосферного повітря Cr6+ та дати оцінку його впливу на захворюваність центральною серозною хоріоретинопатією у дорослого населення Сумщини.

Матеріал та методи. Проаналізовані дані статистичного відділу КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" щодо реєстрації випадків лікування пацієнтів з приводу ЦСХ (згідно з МКХ-10: Н35.7) з 2005 по 2017 роки. Вивчені дані офіційної інформації щодо забруднення атмосферного повітря викидами Cr6+ від ПАТ «СНВО».

Результати. За весь період спостереження захворюваність на ЦСХ в Сумській області демонструє чітку тенденцію до зростання. Детермінованість ЦСХ від викидів Cr6+ в атмосферне повітря підтверджується результатами проведеного кореляційного аналізу, який засвідчив наявність прямого сильного (коефіцієнт кореляції r = 0,85) достовірного (р = 0,0007) зв’язку між рівнем захворюваності на ЦСХ і частотою викидів Cr6+в атмосферне повітря.

Висновок. Доведено, що Cr6+ опосередковано, індуковано впливає на показник захворюваності на ЦСХ в Сумській області.

Ключові слова: центральна серозна хоріоретинопатія, хром, кореляційний аналіз