Офтальмол. журн. — 2018. — № 2. — С. 3-6.

УДК  617.715-572.7:617.731/.735-002-02:616.739-008.64-031.14

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh/2018/2/36

М. А. Карлійчук 1, канд. мед. наук; П. А. Бездітко 2, д-р мед. наук, професорОсобливості змін решітчастої пластинки склери у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання

1 Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»; 

Чернівці (Україна)

2 Харківський національний медичний університет; 

Харків (Україна)

E-mail: mari13karli@gmail.com

Вступ. Клінічного дослідження морфометричних змін решітчастої пластинки склери у хворих на цукровий діабет (ЦД) залежно від тяжкості діабетичної полінейропатії (ДПН) раніше не проводилось. 

Мета роботи – виявити особливості змін решітчастої пластинки склери у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання. 

Матеріал та методи. Аналіз здійснювався на основі даних обстеження 575 хворих (1150 очей) на ЦД II типу та 50 здорових осіб (50 очей). ДПН була діагностована у 36,5 % хворих на ЦД (210 осіб). Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали оптичну когерентну томографію сітківки та зорового нерва. Вимірювали товщину решітчастої пластинки склери та площу її склерального каналу.

Результати. В результаті проведених досліджень у хворих на ЦД виявлено взаємозв'язок між станом решітчастої пластини склери та тяжкістю ДПН. Так, середній показник товщини решітчастої пластини склери у хворих на ЦД без ДПН у 1,5 рази, при асимптоматичній А ДПН – у 1,9 рази, асимптоматичній В ДПН – у 2 рази, симптоматичній А ДПН – у 2,7 рази, симптоматичній В ДПН – у 2,8 рази, стадії тяжких ускладнень ДПН – у 3 рази перевищував відповідний у контрольній групі (303±56 мкм) (р<0,001). 

Висновок. Встановлено, що у хворих на цукровий діабет з підвищенням тяжкості ДПН відмічається потовщення решітчастої пластини склери.

Ключові слова: діабетична полінейропатія, товщина решітчастої пластинки склери, площа склерального каналу решітчастої пластинки

Література

 1. Аветисов С. Э., Черненкова Н. А., Сурнина З. В. Клинические особенности и диагностика диабетической полинейропатии // Вестн. офтальмол. –2017. – Т.133 (5). – С.92-102. 
 2. Бездітко П. А., Карлійчук М. А., Луханін О. О., Заволока О. В. Особливості використання спектральної оптичної когерентної томографії для дослідження товщини решітчастої пластини склери та площі її склерального каналу // Харківська хірургічна школа. – 2017. – №3-4 (84-86). – С.63-69.   
 3. Красавина М. И., Астахов С. Ю., Шадричев Ф. Е., Даль Н. Ю. Офтальмологические маркеры диабетической полинейропатии // Офтальмол. ведомости. – 2016. – Т. IX (1). – С. 38-46.    
 4. Цыренжапова Р. Б. Поражение периферической нервной системы при нарушениях углеводного обмена [диссертация]. Томск: ГБОУВПО «Сибирский государственный медицинский университет». – 2015. – 129 с. 
 5. Amano S., Kaji Y., Oshika T. et al. Advanced glycation end products in human optic nerve head // Br J Ophthalmol. – 2001 Jan; 85 (1). – Р.52-5.
 6. Boulton A. J. Diabetic neuropathy: classification, measurement and treatment // Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. – 2007. – Apr; 14 (2). – Р.141-5.
 7. Boulton A. J., Gries F. A., Jervell J. A. Guidelines for the diagnosis and outpatient management of diabetic peripheral neuropathy // Diabet Med. – 1998. – Jun; 15 (6). – С.508-14.
 8. Lee E. J., Kim T. W., Kim M., Kim H. Influence of lamina cribrosa thickness and depth on the rate of progressive retinal nerve fiber layer thinning // Ophthalmology. – 2015. – Vol.122. – P.721-729.
 9. Pop-Busui R., Boulton A. J., Feldman E. L., Bril V., Freeman R. et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. – 2017. – Jan; 40 (1). – P.136-154. 
 10. Shahidi A. M., Sampson G. P., Pritchard N., Edwards K., Russell A, et al. Exploring retinal and functional markers of diabetic neuropathy // Clin Exp Optom. – 2010. – Sep; 93 (5). – P.309-23.
 11. Sigal I. A., Ethier C. R. Biomechanics of the optic nerve head // Exp Eye Res. – 2009. – Vol.88 (4). – P.799-807. 
 12. Spoerl E., Boehm A. G., Pillunat L. E. The influence of various substances on the biomechanical behavior of lamina cribrosa and peripapillary sclera // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2005. – Vol. 46(4). – P.1286-1290. 
 13. Srinivasan S., Dehghani C., Pritchard N., Edwards K., Russell A. W. et al. Optical coherence tomography predicts 4-year incident diabetic neuropathy // Ophthalmic Physiol Opt. – 2017. – Jul; 37 (4). – P.451-459. 
 14. Terai N., Spoerl E., Haustein M. et al. Diabetes mellitus affects biomechanical properties of the optic nerve head in the rat // Ophthalmic Res. – 2012. – Vol. 47(4). – P.189-94.