Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 3-6.

УДК 617.741-004.1-053.9-089.168

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2018136

Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику

І. М. Безкоровайна, д-р мед. наук, професор; І. С. Стебловська, асп.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»; Полтава (Україна)

E-mail: irunasteblovska@gmail.com                     

Сучасним методом лікування катаракти є факоемульсифікація (ФЕК), а також ФЕК з фемтосекундним супроводом. На жаль, ці методики пов'язані з розвитком операційних і післяопераційних ускладнень, що сприяють  зниженню функціональних післяопераційних результатів. Одним з таких ускладнень є кістозний макулярний набряк, що розвивається в 1-28% випадків.

Тому, метою дослідження було оцінити ефективність хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику у рамках однофакторних логістичних моделей регресії.

Матеріал та методи. Під нашим спостереженням знаходилося 83 пацієнта (83 ока) з віковою катарактою зі ступенем щільності ядра кришталика за Buratto I-III. В ході факоемульсифікації катаракти у всіх хворих був проведений забір внутрішньоочної рідини і в ній досліджували наявність і рівень простаноїдів – тромбоксану В2 і простацикліну (6-keto-PGF1α). При оцінці ефективності хірургічного лікування хворих з катарактою результат вважався негативним у разі виникнення макулярного набряку, в іншому випадку результат хірургічного лікування оцінювали як позитивний.

Результати. При проведенні дослідження виявлено, що значення коефіцієнта відношення 6-keto-PGF1α/Тромбоксан В2 може бути використаний як маркер ризику розвитку макулярного набряку після факоемульсифікації у хворих віковою катарактою

Ключові слова: вікова катаракта, макулярний набряк, логістичні моделі регресії

Література

  1. Астахов С. Ю. Послеоперационный макулярный отек, синдром Ирвина-Гасса. / С. Ю. Астахов, М. В. Гобеджишвили // Клин. офтальмология. – 2010. – №11 (1). – С.5-8.
  2. Батманов Ю. Е. Катаракта / Ю. Е. Батманов, В. Ю. Евграфов. – М.: Медицина, 2005. – 368 с.
  3. Гобеджишвили М. В. Макулярный  отек при псевдофакии / М. В. Гобеджишвили, С. Ю. Астахов, А. А. Куглеев // Офтальмол. ведомости. – 2011. – Т. IV, №  4. – С. 57-59.
  4. American Academy of Ophthalmology. Cataract in the Adult Eye. Cataract and Anterior Segment Preferred Practice Pattern (PPP) Panel. Accessed June 2, 2015. www.aao.org/preferred-practice-pattern/cataract-in-adult-eye-ppp--octobe....
  5. Lebraud P. Cystoid macular edema of pseudophakic patients (retrospective study with 300 pseudophakic patients) / P. Lebraud, J. P. Adenis, J. L. Franco et al. // Bull. Soc. Ophthalmol. Fr. – 1987. – Vol. 87, № 12. – P.  1437