Офтальмол. журн. — 2017. — № 6. — С. 72-77.

УДК  617.735-002-02:616.379-008.64-085-092.9

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201767277

Метаболічна корекція експериментальної діабетичної ретинопатії

І. В. Савицький 1, д-р мед. наук, проф; В. В. Семенко 2, лікар; В. М. Сердюк 2, 3, д-р мед. наук

1 Одеський національний медичний університет; Одеса (Україна)

2 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня»; Дніпро (Україна)

3 Дніпропетровська медична академія МОЗ України; Дніпро (Україна)

E-mail: farmakod@ukr.net             

Вступ.Діабетичнаретинопатіядіагностуєтьсяу 50% хворихнацукровийдіабет I типупритривалостізахворювання 10 роківіу 75-90% хворихпритривалостідіабетубільше 15 років.

Мета. Обґрунтування можливості корекції аргініном змін у судинах очного яблука на ранніх стадіях розвитку діабетичної ретинопатії.

Матеріал та методи. У досліді приймали участь білі щури лінії Вістар. 1-а група – 20 інтактних тварин; 2-а група – 30 тварин, у яких моделювали цукровий діабет; 3-я група – 30 тварин, які на тлі змодельованого цукрового діабету отримували 7% розчин аргініну.

Результати. При аналізі рівню глюкози спостерігається відсутність відмінностей між 1 і 3 групами (р=0,14), і виявлена високо значуща відмінність між 2 і 3 (р=0,0019). При гістологічному дослідженні тканин очного яблука виявлено, що фіброзні волокна не об'єднані в однорідний масив, можна виділити окремі пучки. В шарі паличок і колбочок структурні елементи мають бліде забарвлення, але щільність їх розташування висока. Зовнішній гранулярний шар сітківки представлений досить щільно розташованими ядрами, які є відносно великими, округлими, яскраво забарвлені. Внутрішній гранулярний шар відповідає опису зовнішнього. У гангліонарному шарі ядра нейронів розподілені досить рівномірно, округлі, добре профарбовані.

Висновок. Вживання аргініну сприяє збереженню структури і функції судин і зниженню важкості патологічного процесу.

Ключові слова: цукровий діабет, діабетична ретинопатія, аргінін, гістологічне дослідження, очне яблуко, NO-S 

Лiтература

 1. Зелінська Н. Б. Частота діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет дітей та підлітків за даними скринінгу в регіонах України / Н. Б. Зелінська, О. О. Хорошая, Н. А. Старинець // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2005. – № 4 (13). – С. 27-31.
 2. Вазомоторная функция эндотелия и эластичность артериальной стенки у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии / Е. П. Кособян, И. Я. Ярек-мартынова, А. С. Парфёнов, М. В. Шестакова // Проблемы эндокринологии – 2012. – №4. – С.22-26.
 3. Балаболкин М. И. Роль гликирования белков, окислительного стресса в патогенезе сосудистых осложнений при сахарном диабете / М. И. Балаболкин // Сахарный диабет. – 2002.– № 4. – C. 8–16.
 4. Verma S. Endothelial Function Testing as a Biomarker of Vascular Disease / S. Verma, M. R. Buchanan, T. J. Anderson // Circulation. – 2003. – Vol. 108. –P. 2054–2059.
 5. Bonetti P. O. Endothelial Dysfunction: A Marker of Atherosclerotic Risk / P. O. Bonetti, L. O. Lerman, A. Lerman // Arterioscler Thromb Vascular Bio. – 2003. –Vol. 23. – P. 168–175.
 6. The clinical implications of endothelial dysfunction / M. E. Widlansky, N. Gokce, J. F. Jr . Keaney, J. A. Vita // Journal of the A merican College of Cardiology. – 2003. – Vol. 42. – P. 1149–1160.
 7. Chatterjee A. Endothelial nitric oxide (NO) and its pathophysiologic regulation / A. Chatterjee, J. D. Catravas / / Vascul. Pharmacol. – 2008. – Vol. 49(4-6). – P. 134-140.
 8. Остеопротективное действие L-аргинина при экспериментальном остеопорозе / О. С. Гудырев, Д. С. Р. Раджкумар, А. В. Файтельсон [и др.] // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2012. – Вып20/3, №22(141) – С. 94-97.
 9. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих / [ Реутов В. П., Сорокина Е. Г., Охотин В. Е., Косицын Н. С.]. – М. : Наука, 1997. 156 с.
 10. Малая Л.Т. Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы / Л.Т. Малая, А.Н. Корж, Л.Б. Балковая. – Х: Форсинг, 2000. – 245 с.
 11. Bryan N. S. Discovery of the nitric oxide signaling pathway and targets for drug development. / N. S. Bryan, K. Bian, F. Murad // Frontiers in Bioscience. – 2009. – N14.- Р. 1–18.
 12. Бабушкина А. В. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины./ А. В. Бабушкина. // Укр. Мед. Часопис. – 2009. – № 74 (XI/XII). – С. 43–48
 13. Boger, R. H. The pharmacodynamics of L-arginine/ R.H. Boger// J. Nutr. – 2007. – № 137. – Р.1650–1655.
 14. Лисицына Н. В. Медикаментозные средства, влияющие на синтез оксида азота и их место в патогенетической терапии преэклампсии / Н. В. Лисицына // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. – 2010. – Т.10, №10(81) – С. 46-54.
 15. Лишневская В. Ю. Эндотелиальная дисфункция: что необходимо знать практическому врачу? / В. Ю. Лишневская // Здоров’я України – 2010. – №7. – С.2.
 16. Ллойда З. Гистохимия ферментов (лабораторные методы): пер. с англ. / 3. Ллойда, Р. Госсрау, Т. Шиблер. – М. : Мир, 1982. – 272 с.
 17. Семенко В. В. Розробка експериментальної алоксанової моделі цукрового діабету / В. В. Семенко, В. М. Сердюк, І. В. Савицький // Международный эндокринологический журнал. – 2017. – Т.13, №4. – С. 34-39
 18. Пат. 2534411 Российская Федерация, МПК G09B23/28. Способ моделирования аллоксанового диабета / И. Г. Данилова, И. Ф. Гетте, Т. С. Булавинцева ; заявитель и патентообладатель Данилова И. Г., Гетте И. Ф. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН. – № 2013125897/14 ; заявл.04.06. 2013; опубл. 27.11.2014, Бюл. № 33.
 19. Експериментальний цукровий діабет. Роль в клінічній діабетології / В.Г Баранов, І.М. Соколоверова, Е.Г. Гаспарян [та ін.] – Л.: Наука, 1983. – 240 с.
 20. Importance of the GLUT2 glucose transporter for pancreatic beta cell toxicity of alloxan / M. Elsner, M. Tiedge, B. Guldbakke [et al.] // Diabetologia. – 2002. – Vol. 45. (11). – P. 1542–1549.
 21. The effect of alloxan, and alloxan-induced diabetes on the kidney / A. P. Evan, S. A. Mong, B. A. Connors [et al.] // Anat. Rec. – 1984. – Vol. 208(1). – P. 33-47.
 22. Гормонально-біохімічні особливості аллоксанової та стрептозотоцинової моделей експериментально діабету / Н. О. Пальчикова, Н. В. Кузнецова, О. І. Кузьминова, В. Г. Селятицька // Бюлетень СО РАМН. – 2013. – Т.33, №6. – С.18-24.
 23. Lenzen S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes / S. Lenzen // Diabetologia. – 2008. – Vol. 51. – P. 216 – 226.
 24. Marini J. C. Arginine and ornithine are the main precursors for citrulline synthesis in Mice / J. C. Marini // J. Nutr. – 2012. – Vol. 142(3). –P. 572–580.
 25. ГайдаГ. З. Методианалізу L-аргініну / Г. ЗГайда, Н. Є. Стасюк, М. В. Гончар // Вiotechnologia acta. – 2014. – Vol. 7, N 1. – Р.31-39.
 26. Asymmetric dimethylarginine, an endogenous NOS inhibitor, metabolized in rat erythrocytes / M. Yokoro, M. Suzuki M, K. Murota, C. Otsuka, H. Yamashita, Y. Takahashi, H. Tsuji, M. Kimoto // Biosci. Biotechnol. Biochem. – 2012. – 76(7). – P. 1334–1342.
 27. A pilot study of L-arginine supplementation on functional capacity in peripheral arterial disease / R. K. Oka, A. Szuba, J. C. Giacomini, J. P. Cooke // Vasc. Med. – 2005. – Vol. 10(4). – P. 265-274.
 28. Марков, Х. М. Оксидантный стресс и дисфункция эндотелия / Х. М. Марков // Патол.физиология и эксперим. терапия. – 2005. – № 4. – С.5-9.
 29. Loscalzo J. L-arginine and Atherothrombosis / J. Loscalzo // J. Nutr. – 2004. – Vol. 134. –P. 2798-2800.
 30. Supplementation of hypercholesterolaemic rabbits with L-arginine reduces the vascular release of superoxide anions and restores NO production / R. H. Bоger, S. M. Bode-Bоger, A. Mugge, S. Kienke, R. Brandes [et al.] // Atherosclerosis. – 1995. –Vol. 117. – P. 273-84
 31. L-arginine treatment alters the kinetics of nitric oxide and superoxide release and reduces ischemia/reperfusion injury in skeletal muscle / I. Huk, J. Nanobashvili, C. Neumayer, A. Punz, M. Muеller [et al] // Circulation. – 1997. – 96. – 667-75.
 32. Zweier J. L. Non-enzymatic nitric oxide synthesis in biological systems / J. L. Zweier, A. Samouilov, P. Kuppusamy // Biochim. Biophys. Acta. – 1999. – Vol. 1411. – P. 250-262.
 33. Reduced urinary excretion of nitric oxide metabolites and increased plasma levels of asymmetrical dimethylarginine in men with essential hypertension / A. Surdacki, M Nowicki, J. Sandmann, D. Tsikas, R. H. Boger [et al.] // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 1999. – Vol. 33. – P. 652-58
 34. Long-term L-arginine supplementation improves small-vessel coronary endothelial function in humans / A. Lerman, J. C. Jr. Burnett, S. T. Higano, L. J. McKinley, D. R. Jr. Holmes // Circulation. – 1998. – Vol. 97(21). –P. 2123-2128.
 35. Трещинская М. А. Антиэйджинговый эффект L-аргинина / М. А. Трещинская // Медицина неотложных состояний. – 2012. – Vol. 3 (42). – P. 50-54.
 36. Greager M. A. L-arginin in endothelial and vascular health / M. A. Greager // J. Nutr.-Supp. – 1997. – Vol. 10. – P. 2880-2887
 37. L-arginine infusion promotes nitric oxide-dependent vasodilation, increases regional cerebral blood flow, and reduces infarction volume in the rat / E. Morikawa, M. A. Moskowitz, Z. Huang [et al.] // Stroke. – 1994. – Vol. 25. –P. 429-435.
 38. Umans J. G. Nitric oxide in the regulation of blood flow and arterial pressure / J. G. Umans, R. Levi // Ann. Rev. Physiol. – 1995. – Vol. 57. – P. 771-790.
 39. Лишневская В. Ю. Возрастные особенности коррекции эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической болезнью / В. Ю. Лишневская, Е. И. Парасюк // Сімейна медицина – 2011. – №2. – С. 50-52.
 40. Oral L-arginine administration attenuates postprandial endothelial dysfunction in young healthy males / S. Marchesi, G. Lupattelli, D. Siepi [et al.] // J. Clin. Pharm. Ther. – 2001. – Vol. 26. –P. 343-349.
 41. Supplements of L-arginine attenuate the effects of highfat meal on endothelial function and oxidative stress / C. C. Lin, W. C. Tsai, J. Y. Chen, Y. H. Li, L. J. Lin, J. H. Chen // Int. J. Cardiol. – 2008. –Vol. 127(3). – P. 337-341.
 42. Lyons C. R. The role of nitric oxide in inflammation / C. R. Lyons // Adv. Immunol. – 1995. – Vol. 60. – P. 323-371.
 43. Brune B. The role of nitric oxide in cell injury / B. Brune, U. K. Messmer, K. Sandau // Toxicol. Lett. – 1995. – Vol. 82–83. – P. 233-237.
 44. L-arginine supplementation reduces cardiac noradrenergic neurotransmission in spontaneously hypertensive rats / C. Lee, D. Li, K .Channon, D. J. Paterson // J. Mol. Cell Cardiol. – 2009. – Vol. 47(1). – P. 149-155.
 45. Гришина Г. В. Влияние L-аргинина на систему кровообращения при инфузионной терапии экспериментального геморрагического шока / Г. В. Гришина, К. А. Гербут // Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины. – 2015. – №1. – С.53-55
 46. Медикаментозная коррекция функционального состояния эндотелия у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей / Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, А. С. Пшенников, А. А. Никифоров // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т.94, №2. – С.181-185.