Офтальмол. журн. — 2017. — № 2. — С. 8-11.

 

УДК 617.735:616.379–008.64–06: 616.89–008.45/.46

Взаємозв’язок між діабетичною ретинопатією та когнітивними порушеннями у хворих на цукровий діабет ІІ типу

Н. М. Жердьова, канд. мед. наук; Н. В. Медведовська, д-р мед. наук; Б. М. Маньковський, член-кор. НАМНУ, професор, д-р мед. наук

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Київ (Україна)

E-mail: zherdeva@bk.ru                   

Актуальність. Порушення ретинальної мікроциркуляції можна діагностувати на початковому етапі розвитку ускладнення, в той час як порушення церебральної циркуляції з розвитком когнітивних порушень (КП) ми діагностуємо на доволі пізніх етапах, коли у пацієнтів розвиваються структурні зміни головного мозку. До того ж більшість досліджень визначали стан когнітивної функції вивчаючи пам’ять, швидкість обробки інформації чи виконавчих функцій, не враховуючи чутливість тестів у даної групи пацієнтів. Не вивчено взаємозв’язок між діабетичною ретинопатією (ДР) та КП. Метою нашої роботи було вивчити стан когнітивної функції у пацієнтів на цукровий діабет з діабетичною ретинопатією та визначити найбільш чутливі тести для діагностики КП.

Матеріал та методи. В дослідження було включено 93 пацієнта на цукровий діабет 2 типу віком від 50 до 80 років. Пацієнти були поділені на 2 групи — з діагностованою ДР та без. Стан когнітивної функції вивчали за допомогою: «Тест 5 слів», шкали оцінки психічного статусу(MMSE), батареї тестів на лобну дисфункцію (БЛД),оцінки тесту малювання годинника, тесту «15 слів», тесту Брікстона, Trail making test (TMT), Digit span forward and backforward (DSFB), Verbal fluency test (гладкість мовлення), Тest symbol, Stroop color test.

Результати. При проведенні ТМТ тесту, вірогідно кращі показники робочої пам’яті, гнучкості пам’яті та виконавчих функцій були в групі пацієнтів без діагностованої ДР. Вірогідне порушення виконавчих функцій було підтверджено за допомогою теста Брикстона в групі з ДР у порівнянні з відповідними показниками у хворих без ДР. Пацієнти без ДР мають кращі показники робочої пам’яті та гнучкості пам’яті, а також виконавчих здібностей за даними тесту ТМТ та тесту Брікстона, що вказує на ураження фронтальної та префронтальної ділянки головного мозку при розвитку ДР. В якості тесту для скринінгу КП рекомендується використовувати тест Брікстона, як більш чутливий та легкий у використанні.

Ключові слова: цукровий діабет, помірні когнітивні порушення, деменція, діабетична ретинопатія.

Література

1.   Allison A. M. Bielak, Laura Mansueti, Esther Strauss, Roger A. Dixon. Performance on the Hayling and Brixton tests in older adults: Norms and correlates // Archives of Clinical Neuropsychology. — 2006. — Vol.21. — P.141–149.

2.   Crosby-Nwaobi R., Sivaprasad S., Forbes A. A systematic review of the association of diabetic retinopathy and cognitive impairment in people with type 2 diabetes // Diabetes Res Clin Pract. — 2012. — Vol.96. — P.101–110.

3.   Crosby-Nwaobi R. R., Sivaprasad S., Amiel S. The relationship between diabetic retinopathy and cognitive impairment // Diabetes Care. —  2013. — Vol.36. — P. 3177–3186

4.   Cukierman-Yaffe T., Gerstein H. C., Williamson J. D., Lazar R. M., Lovato L., Miller M. E., Coker L. H., Murray A., Sullivan M. D., Marcovina S. M., Launer L. J. Relationship between baseline glycemic control and cognitive function in individuals with type2 diabetes and other cardiovascular risk factors: the action to control cardiovascular risk indiabetes-memory in diabetes (ACCORD-MIND) trial // Diabetes Care. – 2009. — Feb; 32 (2). — P.221–6.

5.   Ding J., Patton N., Deary I. J. et al. Retinal microvascular abnormalities and cognitive dysfunction: a systematic review // Br J Ophthalmol. — 2008. — Vol.92. — P.1017–1025.

6.   Gaudino E. A., Geisler M. W., Squires N. K. Construct validity in the Trail Making Test: What makes Part B harder? // J Clin Exp Neuropsychol. — 1995. — Vol.17 (4). — P.529–535.

7.   Jie Ding, Mark W. J. Strachan, Rebecca M. Reynolds, Brian M. Frier et al. Diabetic Retinopathy and Cognitive Decline in Older People With Type 2 Diabete.The Edinburgh Type 2 Diabetes Study // Diabetes. —  2010. — Nov; 59(11). — P. 2883–2889.

8.   Nguyen T. T., Wang J. J., Sharrett A. R. et al. Relationship of retinal vascular caliber with diabetes and retinopathy: the MultiEthnic Study of Atherosclerosis (MESA) // Diabetes Care. — 2008. — Vol.31. — P.544–549.

9.   Reitan R. M. The relationship of the Trail Making Test to organic brain damage. Journal of Consulting Psychology. — 1955. — Т. 19. — С. 393–394.

10.Roberts R. O., Geda Y. E., Knopman D. S. et al. Association of duration and severity of diabetes mellitus with mild cognitive impairment // Arch Neurol. — 2008. — Vol.65. — P.1066– 1073.

11.Rury R. Holman, F. R. C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D., M. Angelyn Bethel, M.D., David R. Matthews, F. R. C.P., and H. Andrew W. Neil. 10-Year Follow-up of Intensive Glucose Control in Type 2 Diabetes. Engl J Med 2008; 359:1577–1589

12.Ryan CM, Geckle MO, Orchard TJ. Cognitive efficiency declines over time in adults with type 1 diabetes: effects of micro- and macrovascular complications. Diabetologia 2003;46:940–948

13.Sánchez-Cubillo, Periáñez, J. A., Adrover-Roig, D., Rodríguez-Sánchez, J.M., Ríos-Lago, M., Tirapu, J., & Barceló, F. Construct validity of the Trail Making Test: role of task-switching, working memory, inhibition/interference control and visuo-motor abilities Journal of International Neuropsychological Society // J Int Neuropsychol Soc. – 2009. — May; 15(3). — P.438–50.

14.Strauss E., Sherman E. M., Spreen O. A Compendium of Neuropsychological Test: Administration, Norms and Commentary. Oxford: Oxford University Press. Retrieved 14 July 2013. — P.1240