Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 47-53.

УДК 617.735-007.281-089:616-008+616-076.4-092.9

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201654753

Сравнительная оценка действия ПФОС и тяжелого силиконового масла на структуру и функциональное состояние сетчатки глаза кролика

Д. В. Жмурик1, канд. мед. наук, В. В. Вит2, д-р мед. наук, професор, Н. И. Молчанюк2, канд. биол. наук, Н. И. Храменко2, канд. мед. наук, М. В. Милиенко1, врач

1Киевская городская клиническая офтальмологическая больница «Центр микрохирургии глаза»; Киев (Украина)

2ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)

E-mail: visus@ukr.net

Вступ. Перфторорганічні сполуки (ПФОС) і «важка» силіконова олія мають цінні для вітреоретинальної хірургії якості, а використання їх для тампонади могло би розширити покази до оперативного лікування і покращити результати. Проте однозначної думки відносно механічної дії цих сполук на структуру і функціональний стан сітківки не існує.

Метою нашого експериментального дослідження є вивчення впливу и порівняння дії короткочасної тампонади ПФОС (14 діб) і «важкої» силіконової олії на структуру і біоелектричну функціональну активність сітківки ока кролика в динаміці.

Матеріал і методи. Експериментальне дослідження було виконано на 6 кроликах (12 очей) породи шиншила. Всім тваринам була проведена задня закрита субтотальна вітректомія з наступною тампонадою (14 діб) ПФОС (праве око) і «важким» силіконом (ліве око). Через 7, 14, 30 діб після виведення даних речовин було проведене вивчення структур сітківки. ЕРГ була проведена всім тваринам перед оперативним втручанням і після завершення тампонади через 7, 14 і 30 діб.

Результати. Дослідження структур сітківки ока кролика за допомогою світлової і електронної мікроскопії виявило однотипний вплив даних речовин. Це в основному гідропічні зміни гладкої ендоплазматичної сітки клітин пігментного епітелію сітківки (ПЕС), мітохондрій ПЕС і внутрішніх сегментів фоторецепторних клітин, гангліозних і мюллеровских клітин, а також внутрішньоклітинні компенсаційно-відновні процеси в них, які дозволяють нормалізувати структури. ЕРГ не виявила значної різниці впливу ПФОС (підвищення амплітуди на 30,1 % — явище супернормальної ЕРГ — середніх шарів периферичної сітківки і на 44 % середніх шарів центральної сітківки) і «важкої» силіконової олії (підвищення амплітуди відповіді середніх шарів периферичної сітківки на 43 % і центральної сітківки на 64,7 %) на функціональну активність сітківки ока кролика.

Висновки: Короткочасна тампонада (14діб) вітреальноїпорожнини ПФОС і «важкою» силіконовою олією має однотипну дію на структуру і функціональну активність сітківки ока кролика. Проте ці зміни відносяться до реактивних, не травмуючі і мають зворотний характер. Для відновлення біоелектричної активності сітківки після 14 денної тампонади ПФОС і «важкою» силіконовою олією необхідний більш тривалий термін. 

Ключевые слова: сетчатка, ультраструктура, электроретинография, перфторорганические соединения, «тяжелое» силиконовое масло.

Ключові слова: сітківка, ультраструктура, електроретинографія, перфторорганічні сполуки, «важка» силіконова олія.