Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 35-40.

УДК 617.723:616-006.81.04-036

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201653540

Клиническая характеристика больных меланомой хориоидеи стадии Т1 малых размеров

И. В. Цуканова, м. н. с.

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.

В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

E-mail: inna.sister@mail.ru

Ключевые слова: меланома хориоидеи стадии Т1 малых размеров, клиническая характеристика

Ключові слова: меланома хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів, клінічна характеристика

Актуальність. Серед всіх меланом хоріоїдеї (MX) пухлини малих розмірів, до яких, за даними різних авторів, відносяться меланоми хоріоїдеї висотою до 3,0—4,0 мм, складають 5—21 %. Згідно з міжнародною класифікацією пухлин за системою TNM (2009), до MX стадії Т1 відносяться меланоми, які вистоять в склоподібне тіло до 3,0 мм і мають максимальний діаметр не більше 12,0 мм, і меланоми, які вистоять в склоподібне тіло на 3,1—6,0 мм і мають максимальний діаметр не більше 9,0 мм. Таким чином, до MX малих розмірів можна віднести меланоми стадії Т1, які вистоять в склоподібне тіло до 3,0 мм і мають максимальний діаметр не більше 12,0 мм.

У зв’язку з активним вдосконаленням діагностичних технологій і відповідно з можливістю виявлення MX на більш ранній стадії її розвитку, а як наслідок, використовувати органозберігаючі методи лікування, при яких можна очікувати ефективний локальний результат, так званий локальний контроль, і хороший життєвий прогноз для пацієнта. Це робить актуальним і необхідним вивчати більш ретельно різні характеристики пухлини, що може допомогти при виборі правильної тактики лікування і прогнозувати його кінцевий результат.

Мета дослідження: вивчити клінічні характеристики MX стадії Т1 малих розмірів (вистояння в склоподібне тіло до 3,0 мм і максимальний діаметр — не більше 12,0мм), що лікувалися в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова HAMH України».

Матеріал і методи. Вивчено історії хвороби 88 пацієнтів з MX малих розмірів, які лікувалися в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова HAMH України» з 2004до 2016рр. Всі хворі проходили загальноприйняте офтальмологічне та загальноклінічне обстеження, ультразвукову сонографію органа зору на апараті Cine-Scane, ультразвукове дослідження печінки, флюоро-або рентгенографію легенів. На момент звернення у жодного пацієнта ознак метастазування не було виявлено. Статистична обробка матеріалу проведена за допомогою програми «Statistic 9,0». Результати дослідження. MX стадії Т1 малих розмірів спостерігалися у жінок (71,6 %) майже в 2,5рази частіше, ніж у чоловіків, вражаючи осіб працездатного віку (середній вік — 55,9(12,8) років). На момент початку лікування пухлина переважно локалізувалася парацентрально — 37 пацієнтів (42,05 %) або юкстапапілярно — 26 (29,55 %). Середня висота пухлини була 1,87(0,68) мм, середній максимальний діаметр — 7,41(2,1) мм, при цьому діаметр 6,1—9,0 мм спостерігався у 48 пацієнтів (54,55 %). В більшості своїй (56,82 %) MX була слабопігментованою, без чітких меж (88, 64 % випадків).

Висновок. Вивчені клінічні характеристики MX стадії Т1 малих розмірів в залежності від статі, локалізації, пігментації, розмірів та форми пухлини на момент початку лікування.