Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 18-21.

УДК [617.721.6-002-06:617.731-002]-078:57.083.3

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201651821

Изменения содержания фактора некроза опухоли-альфа при увеитах, осложненных воспалением зрительного нерва

Н. В. Панченко, д-р мед. наук, М. Н. Самофалова, Е. Н. Гончарь, Д. О. ПриходькоГ. С. Арустамова, А. В. Литвищенко, врачи

Харьковский национальный медицинский университет; Харьков(Украина)

E-mail: panchenko0802@gmail.com 

Ключевые слова: увеит, осложненный воспалением зрительного нерва, фактор некроза опухоли-альфа.

Ключові слова: увеїт, ускладнений запаленням зорового нерва, фактор некрозу пухлини-альфа.

Метою роботи було вивчення вмісту фактора некрозу пухлини-альфа при увеїтах, ускладнених запаленням зорового нерва.

Матеріал і методи. Проведено обстеження і лікування 132 пацієнтів. ФНП- α визначався в сироватці крові імуноферментним методом.

Результати. Було встановлено, що вміст ФНП-α при увеїті, ускладненому запаленням зорового нерва, був в 3,8рази вище, в порівнянні з контролем (р<0,05). Найбільше підвищення вмісту ФНП- α спостерігалося при інтер-медіарних увеїтах.

Висновки. В активній стадії увеїта, ускладненого запаленням зорового не-рва, встановлено достовірне підвищення вмісту ФНП- α. Проведені дослі-дження можуть бути обґрунтуванням застосування блокаторів ФНП- α в лікуванні пацієнтів з увеїтами, ускладненими запаленням зорового нерва.