Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 14-17.

УДК 617.735-007.281-089:621.791.7-085.849.19]-036.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201651417

Сравнительная эффективность высокочастотной электросварки биологических тканей и диодной лазерной коагуляции для ретинопексии в ходе витрэктомии в лечении больных регматогенной отслойкой сетчатки

H. Н. Уманец, канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

E-mail: n.umanets@mail.ru 

Ключевые слова: высокочастотная электросварка биологических тканей, отслойка сетчатки, витрэктомия.

Ключові слова: високочастотна електрозварювання біологічних тканин, відшарування сітківки, вітректомія.

Вступ. Актуальним є пошук альтернативних способівретінопексіі, які дозволять виключити тампонаду вітреальноїпорожнини газом або силіконовим маслом.

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 112 пацієнтах (112 очей) з не ускладненою формою регматогенного відшарування сітківки. У досліджуваній групі (53 пацієнти (53 ока)) ретинопексія виконувалася за допомогою високочастотного електрозварювання біологічних тканин, а в контрольній (59 пацієнтів (59 очей)) з використанням лазерного випромінювання з довжиною хвилі 810 нм.

Результати. Застосування для ретинопексіі високочастотного електрозварювання біологічних тканин дозволяє виключити ендотампонаду вітреальної порожнини газоповітряною сумішшю в 30 % випадків після ві-тректомії у хворих на регматогенне відшарування сітківки, що відповідно дозволяє скоротити частоту виконання факоемульсифікації на 20 %.