Офтальмол. журн. — 2016. — № 4. — С. 11-14.

УДК 617.723-006.81.04-089:621.791.7

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201641114

Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глазного яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей

Н. Н. Уманец, канд. мед. наук, Н. В. Пасечникова, д-р мед. наук, проф., член-корр. НАМНУ, В. А. Науменко, д-р мед. наук, профессор, А. П. Малецкий, д-р мед. наук, Е. П. Чеботарев, канд. мед.наук, Е. С. Пухлик

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса(Украина)

Вступ. На сучасному етапі розвитку офтальмоонкологіїв лікуванніувеальної меланоми перевага віддається органозберігаючим методам, основною вимогою до яких є принцип максимальної радикальності по відношенню до новоутворення при мінімальній ушкоджуючій дії на оточуючі тканини.

Метадослідженняоцінитиефективністьендорезекціїувеальноїмеланомиіззастосуваннямвисокочастотногоелектрозварюваннябіологічнихтканиндлягемостазу.

Матеріал і методи. У період з 2010 по 2014 рік під спостереженням перебувало 20хворих (21 око) з діагнозом меланома хоріоідеі. Середній вік пацієнтів — 51,6 (12,43) років. Початкова максимальна товщина пухлини, за даними УЗ-сканування (Cine-Scan), була від 1,4 до 10 мм (в середньому 5,4 (2,6) мм), максимальний діаметр був 7,6—15,8 мм, в середньому 10,8 (3,7) мм. Ендорезекція пухлини виконувалась після проведення транспупілярної термотерапії і брахітерапії (SR-90/Itt) з метою девіталізації пухлини. В подальшому в терміни від 2 місяців до 3років виконувалася вітректомія трьохпортовим доступом калібром 20 G.

Результати. Під час видалення пухлини в 19 випадках (90 %) визначалася кровотеча із судин меланоми і хоріоідеї, яка була успішно купована за допомогою високочастотного електрозварювання монополярним ендовітреальним зондом. При періоді спостереження 2—6 років усі паціенти живі. Двом пацієнтам була проведена енуклеація, у одного — у зв’язку з продовженим ростом увеальної меланоми, у другого — у зв’язку з в’ялоперебігаючим увеїтом та субатрофією ока .

Висновок. Ендовітреальна резекція є альтернативним методом лікування увеальної меланоми, що дозволяє досягти органозберігаючого ефекту в 90 % випадків. Застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин при ендорезекціімеланоми хоріоидеї дозволяє уникнути кровотечі з хоріоідальних і циліарних судин у всіх випадках і, тим самим, знизити ризик інтра- і післяопераційних ускладнень.

Ключевые слова: меланома сосудистой оболочки, резекция, электросварка.

 

Ключові слова: меланома судинної оболонки, резекція, електрозварювання.

Литература

1.Anina IeI, Levtiukh VI. [Ophthalmological care for the population of Ukraine]. In: [Proceedings of the XII symposium on Surgical and Medication-induced Restoration of Vision].  2001 June 29-July 1; Chernivtsi; 2001. p.8 Ukrainian

2.Brovkina AF. [Current aspects of management of choroidal melanoma: issues and questions to discuss]. Vestn Oftalmol. 2006;1:13–5 Russian

3.Brovkina AF. [Current aspects of management of uveal melanoma]. Vestn Oftalmol. 1998;3:3–5. Russian

4.Panova IE, Bukhtiiarova NV, Efimenko IN. [Transpupillary thermotherapy in organ-saving management of uveal melanoma]. Ocular Surgery & Therapy. 2004;4(3):32–6. Russian

5.Bechrakis NE, Blatsios G, Schmid E, et al. Surgical resection techniques of large uveal melanomas. Spektrum Augenheilkd. 2010;24:17–22
Crossref

6.Gündüz K , Bechrakis NE. Exoresection and endoresection for uveal melanoma. Middle East Afr J Ophthalmol. 2010 Jul-Sep; 17(3): 210–6
Crossref   Pubmed

7.Kavanagh MC, Everman KR, Opremcak EM. Uveal melanoma with massive extrascleral extension via pars plana vitrectomy sites. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2008 Jul-Aug;24(4):334–6
Crossref   Pubmed

8.Naumann GO,  Rummelt V. Block excision of tumors of the anterior uvea. Report on 68 consecutive patients. Ophthalmology. 1996 Dec;103(12):2017–27
Crossref   Pubmed

9.Shields CL, Shields JA, Cater A, et al. Plaque radiotherapy for uveal melanoma. Long term visual outcome in 1106 consecutive patients. Arch Ophthalmol. 2000 Sep;118(9):1219–28
Crossref   Pubmed

10.Boiko EV, Shishkin MM, Yan AV. [Transsleral thermotherapy in the management of choroidal melanoma]. In: [Proceedings of the Symposium on Ocular Tumors and Tumor-like Disorders]. 2007 November 27-29; Moscow; 2007. p.31–5 Russian

11.Song WK, Yang WI, Byeon SH, et al.Clinicopathologic report of uveal melanoma with persistent exudative retinal detachment after gamma knife radiosurgery. Ophthalmologica. 2010;224(1):16–21

12.Conway RM, Poothullil AM, Daftari IK, et al. Estimates of ocular and visual retention following treatment of extra-large uveal melanomas by proton beam radiotherapy. Arch Ophthalmol. 2006;124:838–43

13.Egan K, Ryan L, Gragoudas E. Survival implications of enucleation after definitive radiotherapy for choroidal melanoma. Arch Ophthalmol. 1998 Mar;116(3):366–70

14.Peyman GA, Cohen SB. Ab interno resection of uveal melanoma. Int Ophthalmol. 1986 Apr;9(1):29–36

15.Schmidt JC, Brieden-Azvedo S, Nietgen GW. [Therapy of radiation resistant malignant uveal melanoma with endoresection by pars plana vitrectomy in two patients]. Klin Monbl Augenheilkd. 2001 Dec;218(12):800–4 German

16.Damato B, Groenewald C, McGalliard J, et al. Endoresection of choroidal melanoma. Br J Ophthalmol. 1998 Mar; 82(3):213–8

17.Bechrakis NE, Höcht S, Martus P, et al. [Endoresection following proton beam irradiation of large uveal melanomas]. Ophthalmologe. 2004 Apr;101(4):370–6

18.Bechrakis NE, Foerster MH. Neoadjuvant proton beam radiotherapy combined with subsequent endoresection of choroidal melanomas. Int Ophthalmol Clin. 2006 Winter;46(1):95–107

19.Foster WJ, Harbour JW, Holekamp NM, et al. Pars plana vitrectomy in eyes containing a treated posterior uveal melanoma. Am J Ophthalmol. 2003 Sep;136(3):471–6

20.García-Arumí J, Sararols L, Martinez V, et al. Vitreoretinal surgery and endoresection in high posterior choroidal melanomas. Retina. 2001;21(5):445–52

21.Brovkina AF, Saakian SV. Visual acuity after block excision of tumors of the anterior uvea with and without restoration of the round shape of the pupil. In: Proceedings of the XI Congress of the European Society of Ophthalmology. 1997 June 1-5; Budapest; p. 1602

Поступила 20.07.2016