Офтальмол. журн. — 2016. — № 4. — С. 3-10.

УДК 617.713-002-007-089.843:618.446.168

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20164310

Эффективность различных хирургических методик трансплантации амниотической мембраны при воспалительной и дистрофической патологии роговицы

Е. В. Середа, аспирант, Г. И. Дрожжина, д-р мед. наук, профессор, Т. Б. Гайдамака, д-р мед. наук, Е. В. Ивановская, канд. мед. наук, В. Л. Осташевский, канд. мед. наук, О. Н. Иванова, канд. мед. наук, Б. М. Коган, канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

E-mail: elsereda08@gmail.com

Вступ. Трансплантація амніотичної мембрани завдяки її унікальним властивостям зайняла міцне місце в реконструктивній хірургії очної поверхні. Стандартної техніки трансплантації амніотичної мембрани не існує.

Мета. Порівняти ефективність різних методик трансплантації амніотичної мембрани при запальній і дистрофічній патології рогівки за даними архівних історій хвороби.

Матеріал і методи. Проведено аналіз історій хвороби 65 пацієнтів,що знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні мікрохірургічного лікування патології рогівки,яким була проведена трансплантація амніотичної мембрани. При проведенні хірургічного втручання застосовували три техніки трансплантації: inlay (пошарова трансплантація), onlay (біологічне покриття), sandwich (комбінована техніка). Після завершення операції поверхню рогівки з амніотичною мембраною покривали бандажною лікувальною МКЛ, яка перебувала на оці до повної епітелізації поверхні рогівки. У випадках виконання трансплантації амніотичної мембрани в поєднанні з блефароррафією МКЛ не використовували.

Дослідження показали високу ефективність застосування трансплантації амніотичної мембрани у хворих з різною патологією рогівки: рецидивуючий птеригіум, бульозна форма ЕЕД рогівки, кератити (бактеріальні, нейротрофічні, герпетичні і аутоімунні) і опіки рогівки. У 62 хворих (95,4 %) був отриманий позитивний терапевтичний ефект незалежно від етіології захворювання з прискоренням процесів епітелізації поверхні рогівки, ліквідацією запалення і больового синдрому, а також відсутністю рецидивування птеригіума.

Було встановлено, що в групі хворих, у яких була застосована inlay-техніка трансплантації амніотичної мембрани, найбільша ефективність даної техніки була відзначена у пацієнтів з виразками бактеріальної і герпетичної етіології. У хворих із застосуванням оnlay-техніки найбільша її ефективність була відзначена у пацієнтів з ендотеліально-епітеліальною дистрофією рогівки і нейротрофічним кератитом, а у хворих із застосуванням sandwich-техніки — з аутоімунними виразками рогівки Висновки. У зв’язку з тим, що до теперішнього часу єдиної думки про найбільш ефективну техніку трансплантації амніотичної мембрани не існує і є безліч суперечливих публікацій щодо оптимального методу, проведення експериментального дослідження з вивченням ефективності впливу трансплантації амніотичної мембрани на перебіг запального процесу в рогівці в залежності від типу її фіксації представляє науковий і практичний інтерес.

Ключевые слова: Амниотическая мембрана, криоконсервация, послойная трансплантация, биологическое покрытие.

 

Литература
 1. Trufanov SV. Using preserved amniotic membrane in human reconstructive eye surgery: Author’s thesis for Cand. Of Med. Science. 14.00.08 Eye Diseases. M., 2004. 24 p. Russian.
 2. Fedorova EA. Application of lyophilized amniotic membrane in the treatment of inflammatory diseases of the cornea: Author’s thesis for Cand. Of Med. Science. 14.00.08 Eye Diseases. M., 2004. 24 p.Russian.
 3. De Rotth A. Plastic repair of conjunctival defects with fetal membrane. Arch. Ophthalmol. 1940;23:522–525.
  Crossref   Pubmed
 4. Dua HS, Gomes G, King A. The amniotic membrane in ophthalmology. Surv. Ophthalmol. 2004;49(1):51 -77. 
  Crossref   Pubmed
 5. Espana EM, Prabhasawat P, Grueterich M, Solomon A, Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for reconstruction after excision of large ocular surface neoplasias. Br. J. Ophthalmol. 2002;86:640–5.
  Crossref   Pubmed
 6. Hanada К. Treatment of persistent corneal epithelial defects with amniotic membrane. J/ Eye. 1999;16:1261-2.
 7. Hao Y, Ma DH, Hwang DG, Kim WS, Zhang F. Identification of antiangiogenic and antiinflammatory proteins in human amniotic membrane. Cornea. 2000;19(3):348-52.
  Crossref   Pubmed
 8. Iakymenko SA,  Buznyk OI,  Rymgayllo-Jankowska B. Amniotic membrane transplantation in treatment of persistent corneal ulceration after severe chemical and thermal eye injuries. Eur J Ophthalmol 2013; 23(4): 496 – 503.
  Crossref   Pubmed
 9. Koizumi NJ, Inatomi TJ, Sotozono CJ, Fullwood NJ, Quantock AJ, Kinoshita S. Growth factor mRNA and protein in preserved human amniotic membrane. Curr. Eye Res. 2000;20:173–7.
 10. Lee SB, Li DQ, Tan DT, Meller DC, Tseng SC. Suppression of TGF-beta signaling in both normal conjunctival fibroblasts and pterygial body fibroblasts by amniotic membrane.Curr. Eye. Res. 2000;20: 325–34.
 11. Seitz B. Amniotic membrane transplantation. An indispensable therapy option for persistent corneal epithelial defects. Ophthalmologe. 2007;104:1075–9.
 12. Sippel KC, Ma JJ, Foster CS. Amniotic membrane surgery. Curr. Opin. Ophthalmol. 2001;12: 269–281. 
 13. Shortt AJ, Secker GA, Notara MD. Transplantation of ex vivo cultured limbal epithelial stem cells: a review of techniques and clinical results. Surv. Ophthalmol. 2007;52:483–502. 
 14. Solomon A, Rosenblatt M, Monroy D, Ji Z, Pflugfelder SC, Tseng SC. Suppression of interleukin 1alpha and interleukin 1beta in human limbal epithelial cells cultured on the amniotic membrane stromal matrix. Br. J. Ophthalmol. 2001;85: 444–9.
 15. Touhami A, Grueterich M, Tseng SC. The role of NGF signaling in human limbal epithelium expanded by amniotic membrane culture. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2002;43:987–94.
 16. Tseng S, Prabhasawat P, Lee S. Amniotic membrane transplantation for conjunctival surface reconstruction. Am. J. Ophthalmol. 1997;124:765 – 74. 
Поступила 23.06.2016