Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 34-36.

УДК 617.723–007.281–02–001.4: 617.7–007.23 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201623436

Факторы риска развития субатрофии глазного яблока у больных c посттравматической цилиохориоидальной отслойкой 

Н. А. Чуднявцева, д-р мед. наук, Ю. Н. Родина, канд. мед. наук, Л. А. Григоращенко, врач 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: yulia.rodina@gmail.com

Вступ: Циліохоріоїдальне відшарування (ЦХВ) є одним з найбільш важких травматичних ушкоджень ока, яке ускладнює клінічний перебіг посттравматичного процесу, приводить у великій кількості випадків к субатрофії і загибелі ока і зустрічається у 9,0–30,8 % випадків травми ока. 

Мета: виявити фактори ризику розвитку субатрофії ока на основі аналіза особливостей клинічного перебігу і результатів лікування хворих з важкими травмами ока, ускладненими ЦХВ. 

Матеріал і методи дослідження. Проведений ретроспективний аналіз особливостей клінічного перебігу і наслідків лікування 77 хворих (77 очей) з важкими травмами ока, обтяженими ЦХВ, проведеного в ДУ « Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В. П. Філатова НАМН України» в 2013–2015 рр. Ультразвукова діагностика положення циліарного тіла і висоти відшарування проводилась за допомогою высокочастотних короткофокусних зондів частотою 20 и 50 МГц Cuantel Medical Aviso. 

Результати. Субатрофія ока розвинулась у 80 % хворих з протяжністю ЦХВ по всій окружності, у 45,0 % хворих з проникаючими пораненнями рогівки і склери, ускладненими відшаруванням сітківки і у 27,5 % хворих з контузією ока з розривом оболонок і відшаруванням сітківки. 

Заключення. Основними факторами ризику розвитку субатрофії ока при травматичних ушкодженнях ока, ускладнених ЦХВ, є протяжність ЦХВ по всій окружності і певний вид пошкодження ока: проникаючі поранення рогівки і склери, ускладнені відшаруванням сітківки, а також контузія ока з розривом оболонок і відшаруванням сітківки. 

Ключевые слова: травма глаза, цилиохориоидальная отслойка, факторы риска, субатрофия глаза. 

Ключові слова: травма ока, циліохоріоїдальне відшарування, фактори ризику, субатрофія ока.

 

Литература 

Coleman D. J. Evaluation of ciliary body detachment in hypotony / D. J. Coleman // Retina. — 1995. — Vol. 15. — № 4. — P. 312–318. 

Hammer M. E. Endoscopy evaluation and treatment of the ciliary body in hypotony / M. E. Hammer, W. S. Grizzard // Retina. — 2003. — Vol.23. — № 1. — P. 30–36. 

Капелюшникова Н. И. / Лазеры в лечении отслойки сосудистой оболочки после механической травмы глазного яблока. Дисс....... канд. мед. наук / Н. И Капелюшникова / Москва, 2003. — С.121 

Мелянченко Н. Б. Острая гипотония глаза / Мелянченко Н. Б. // Монография. ИнСЭПЗ, 1996. — 156 с. 

Степанов А. В. Сравнительная оценка методов лечения посттравматической цилиохориоидальной отслойки / А. В. Степанов, А. Н. Иванов, Н. И. Капелюшникова // Вестник офтальмол. — 2003. — № 1. — С.24–26.