Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 13-18.

УДК 617.741–004.1–053.9–089.28–036 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201621318

Клинико-функциональные особенности глаз с факичными линзами до и после проведения биленсэктомии 

Д. О. Маршава, врач 

Мультипрофильная клиника L/J; Кутаиси (Грузия) 

Е-mail: marshava-david@mail.ru

Вступ. Імплантація факічних інтраокулярних лінз використовується для корекції аметропій високого ступеня, недоліком якої вважається розвиток катаракти у віддалений термін після операції внаслідок контакту конструктивних елементів ФІОЛ зі структурами передньої і задньої камер ока. 

Мета — вивчення клініко-функціональних особливостей очей з факічними інтраокулярними лінзами до і після проведення біленсектоміі. 

Матеріал і методи. У роботі проведений порівняльний аналіз клінічної характеристики 25 очей 19 пацієнтів з різними моделями ФІОЛ перед виконанням біленсектомії та після неї. 

Результати. Підтверджена відмінність в особливостях катаракт, які розвиваються після імплантації зіничної моделі ФІОЛ та задньокамерної від тих, що виникають після імплантації ПЗКЛ (передньокамерної лінзи із задньокамерною фіксацією). В залежності від типу видаленої ФІОЛ розрізняли три ступеня післяопераційної реакції ока. 

Висновок. Перебіг інтра — та післяопераційного періодів при біленсектомії залежить від початкових змін ока. Розбіжність клінічної картини катарактального процесу з типом ФІОЛ є показанням до поглибленого обстеження пацієнта. 

Ключові слова: катаракта, факічна интраокулярна лінза, ультразвукова біомікроскопія, біленсектомія. 

Ключевые слова: катаракта, факическая интраокулярная линза, ультразвуковая биомикроскопия, биленсэктомия.

 

Литература 

Агафонова В. В. Коррекция аметропий интраокулярными факичными линзами. Дисс.... д-ра мед. наук. — М., 2006. — 204 с. 

Баринов Э. Ф., Агафонова В. В. Причинно-следственный подход к изучению осложнений после интраокулярной факичной коррекции аметропий // Съезд офтальмологов России, 8-й: Тез. докл. — М., 2005. — С. 243. 

Аль Джумаа Сухейль. Анализ отдаленных клинико-функциональных результатов имплантации отрицательных ИОЛ при миопии высокой степени: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. — М.,1992. — 21с. 

Алмазов В. А., Петрищев Н. Н., Шляхто Е. В., Леонтьева Н. В. Клиническая патофизиология. — М., 1999. — 124 с. 

Туманян Э. Р. Хирургическая коррекция миопии высокой степени методом имплантации отрицательной ИОЛ: Дис. …канд. мед. наук. — М., 1987. — 132 с. 

Туманян Э. Р. Клинико-функциональное состояние глаз с миопией высокой степени после имплантации отрицательных ИОЛ : Дисс. … д-ра мед. наук. — М., 1998. — 353 с. 

Федоров С. Н., Зуев В. К., Туманян Э. Р., Аль Джумаа Сухейль. Анализ отдаленных клинико-функциональных результатов имплантации отрицательной ИОЛ при миопии высокой степени // Офтальмохирургия. — 1993. — № 2. — С.12–17. 

Bosc J. Cataract Surgery in eyes with anterior chamber phakic intraocular lenses- Techniques and problems // ASCRS Symposium on Cataract IOL and Refractive Surgery. Preview Program. — 2008. — P. 20. 

Bosc J., Horodynska D., Rajerison S., Sander M. Cataract surgery in eyes with anterior chamber phakic intraocular lenses — techniques and problems // XXIV Congress of the ESCRS. — Stockholm, 2007. 

Colin J., Bilensectomy: The implications of removing phakic intraocular lenses at the time of cataract extraction // J. Cataract Refract. Surg. — 2000. — Vol.26. — № 1. — P. 2–3. 

Cochener B. Implatation of Multifocal IOLs After Cataract Extraction in Highly Myopic Patients with and Without Previous Phakic IOL Removal // ASCRS Symposium on Cataract IOL and Refractive Surgery. Preview Program. — 2008. — P. 38.