Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 50-53.

УДК 617.764–006.442:616.15–07 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201625053

Лимфома мантийной зоны с поражением слезных желез и орбит 

Е. В. Вильчевская, канд. мед. наук, Ещенко Е. И., канд. мед. наук 

ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины» 

Захворюваність на лімфому складає біля 4 % усіх онкозахворювань. Лімфома розвивається з клітин лімфоїдної тканини, яка присутня у більшості органів. Тому лімфома може виникати в любому органі, в тому числі і в сльозних залозах та орбіті. Представлений клінічний випадок лімфоми мантійної зони з ураженням сльозних залоз та орбіт. Пацієнтка протягом 3 років лікувала хронічний дакріоаденіт без покращення. Безболісне новоутворення не піддавалось лікуванню антибіотиками і протизапальними препаратами, повільно прогресувало, поєднувалось із безболісним збільшенням шийних та підщелепних лімфовузлів. Діагноз лімфоми мантійної зони було встановлено тільки після біопсії новоутворення сльозної залози. У відділенні онкогематології було проведено 8 курсів багатокомпонентної поліхіміотерапії з включенням моноклональних антитіл. Зараз у пацієнтки значна позитивна динаміка та відсутність змін з боку органа зору. 

Ключевые слова: неходжкинская лимфома, мантийная зона, слезная железа, орбита, полихимиотерапия. 

Ключові слова: неходжкінська лімфома, мантійна зона, сльозна залоза, орбіта, поліхіміотерапія.

Литература 

Гайдукова С. М. Гематологія і трансфузіологія / Під. ред.. проф. С. М. Гайдукової. — К.: ВПЦ «Три крапки», 2001. — 752 с. 

Голенков А. К. Иммунологический фенотип и клиническое течение неходжкинских лимфом / А. К. Голенков, Г. Ю. Митеров // Гематология и трансфузиология. — 2008. — № 1. — С.41–44. 

Гришина Е. Е. Лимфомы органа зрения: особенности течения и прогноза Е. Е. Гришина, Е. С. Гузенко // РМЖ (Русский медицинский журнал). — 2013. — С.30–33. 

Мартина З. В. Российская конференция с международным участием «злокачественные лимфомы» Москва, 30–31октября 2008 г. / З. В. Мартина, О. М. Костюкевич // Украинский журнал гематологии и трансфузиологии. — 2008. — № 8. — С.44–46. 

Тюляндин С. А. Минимальные клинические рекомендации европейского общества медицинской онкологии (ESMO) / редакторы русского перевода C. А. Тюляндин, Н. И. Переводчикова, Д. А. Носов. — М.: Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 2006. — 128 с. 

Хансон К. П. Эпидемиология и биология неходжкинских лимфом / К. П. Хансон, Е. Н. Имянитов // Практическая онкология. — 2004. — № 5 (3). — С.163–168. 

Юрченко О. В. Иммунофенотипические прогностические факторы протекания заболевания у больных неходжкинскими злокачественными лимфомами / О. В. Юрченко, С. В. Михалат, Е. М. Алексик // Иммунофенотипические прогностические факторы протекания заболевания у больных неходжкинскими злокачественными лимфомами // Украинский журнал гематологии и трансфузиологии. — 2009. — № 3. — С. 14–21. 

Bairey O. Orbital and adnexal involvement in systemic non — Hodgkin’s lymphoma / O. Bairey, I. Kremer, E. Rakowsky // Cancer. — 2004. — Vol. 73 (9). — P. 2395–2423. 

Соupland S. E. Lumphoproliferative lesions of ocular adnexa. Differential diagnostic guidelines/ S. E. Соupland // Opthalmologe. — 2004. — Vol. 101. — P. 197–215. 

Margo C. E. Malignantumors of the orbit. Analyses of the Florida Cancer Registry / C. E. Margo, Z. D. Mulla // Ophthalmology. — 2000. — Vol. 105 (1). — P. 185–190.