Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 47-49.

УДК 617.732:616–056.7–053.4–06:617.735–007.281–085.849.19 

 
Случай успешного применения лазерной коагуляции в детской практике у пациента с ямкой зрительного нерва, осложненной серозной отслойкой нейроэпителия сетчатки 
И. И. Шевченко, врач 
Консультационно-диагностический детский центр Днепровского района;
Киев, (Украина) 
Вступ. Ямки зорового нерва розцінюють як колобоми, що розташовуються, як правило, зі скроневого краю диска. У 50 % хворих розвивається центральне серозне відшарування нейроепітелію сітківки. 
Мета. Показати на практиці можливість застосування лазерної коагуляції як самостійний метод лікування при ямках зорових нервів, ускладнених серозним відшаруванням нейроепітелію сітківки в дитячому віці. 
Матеріал і методи. На спостереженні перебувала пацієнтка 4-х років з юкстапапілярним хоріоретинітом Йенсена, ямкою зорового нерва і серозним відшаруванням нейроепітелію сітківки. В лікуванні використовувався лазер довжиною хвилі 532 нм, оптична когерентна томографія, візіометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія, імунологічне обстеження. 
Результати. Після проведеного лікування гострота зору підвищилася з 0,08 до 0,5. Вдалося досягти прилягання нейроепітелію сітківки із залишковим відшаруванням до 40 мкм. 
Висновки. Даний випадок показує, що лазерна коагуляція сітківки може застосовуватися як самостійний, малоінвазивний метод лікування серозного відшарування нейроепітелію сітківки при ямці зорового нерва в педіатричній практиці. 
Ключевые слова: ямка зрительного нерва, серозная отслойка нейроэпителия сетчатки, лазерная коагуляция. 
Ключові слова: ямка зорового нерва, серозне відшарування нейроепітелію сітківки, лазерна коагуляція.
 
Литература 
Тейлор Д., Хойт К. Детская офтальмология. — 2007. — С. 170. 
Аветисов Э. С., Ковалевский Е. И., Хватова А. В. Руководство по детской офтальмологии. — 2003. — С.373. 
Кански Дж. Дж., Милевски С. А., Дамато Б. Э., Тэннер В. — 2009. — С. 406. 
Cywiñski A, Ka³u¿ny J, Ferda D, Piwoñska-Lobermajer A. Posterior vitrectomy with gas enotamponade and retinal laser therapy in treatment of patients with macular complications of the optic disk pit // Klin Oczna. — 2015. — 117(2). — Р. 83–7. 
Hsu C. L., Layton C. J. Familial Disoders of the Optic Disk Pit: Presentation of a Mother and Douther Review of the Literature // Ophthalmology. — 2015. — Jul; 29; — 6(2). — Р. 251–9. 
Georgalas I., Ladas I., Georgopoulos G., Petrou P. Optic disk pit: a review. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. — 2011. — Vol. 249. — P. 1113–1122. 
Imamura Y., Zweifel S., Fujiwara T., Freund K., Spaide R. High-resolution optical coherence tomography findings in optic pit maculopathy // Retina. — 2010. — Vol. 30. — P. 1104–111. 
Choudhry N. Double optic pit maculopathy. // Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. — 2015. — Feb; 46(2). — Р. 284–6. 
Taniguchi E. V., Young L. H., Shen L. Q. Optic nerve pit and associated macular detachment // JAMA Ophthalmol. — 2015. — Jan; 133(1) : e141775. 
Lei L., Li T., Ding X. et al. Gas tamponade combined with laser photogoagulation therapy for congenital optic disk pit maculopathy // Eye (Lond). — 2015. — Jan; 29(1). — P. 106–14. 
Gregory-Roberts E. M., Mateo C., Corcóstegui B. et al. Optic disk pit morphology and retinal detachment: optical coherence tomography with intraoperative correlation // Retina. — 2013. — Feb; 33(2). — P. 363–70.