Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 44-46.

УДК 617.7–007.681–021.3–085–036.8 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201624446

Оценка эффективности применения комбинации препаратов дорзамед и тимолол 0,5 % при лечении первичной открытоугольной глаукомы 

Г. О. Клюев, канд. мед. наук, В. В. Головкин, канд. мед. наук 

ООО «Технология здоровья»; Одесса (Украина) 

Литература 
Аліфанова Т. А. Епідеміологічні аспекти інвалідності внаслідок патології органу зору в Україні / Т. А. Аліфанова, І. С. Аліфанов, Я. О. Зосімова [та ін.] // Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб: міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження акад. Н. О. Пучківської: тези доп. — Україна. — Одеса. — 2008. — С. 5. 
Аліфанова Т. А. Інвалідність внаслідок патології органу зору в Україні / Т. А. Аліфанова, Ю. Ю. Гладченко, О. Л. Чуйко // Філатовські читання: наук.-практ. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присвяч. 75-річчу заснування Інституту ім. В. П. Філатова: тези доп. — Україна. — Одеса. — 2011. — С. 340. 
Жабоедов Г. Д. Современные аспекты патогенеза, диагностики, клиники и лечения открытоугольной глаукомы / Г. Д. Жабоедов // Фармакологічний Вісник. — 1999. — № 1–2. — С. 2–7. 
Краснов М. М. Микрохирургия глауком. — М.: Медицина, 1980. — 2-е изд. — 248 с. 
Нестеров А. П. Глаукома: патогенез, принципы лечения / Нестеров А. П., Егоров Е. А., Батманов Ю. Е. // Съезд офтальмологов России, 7-й: Тез. докл. — М., 2000. — С. 87–91. 
Хлобыстов А. А., Егоров Е. А., Ставицкая Т. В. Бринзоламид — новый ингибитор карбоангидразы // Клин. офтальмология. — 2001. — Т. 2. — № 2. — С. 51–54.