Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 31-35.

УДК 617.735–002–02:616.379–008.64:617.747–073.97 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201613135

Результаты исследования уровня нейротрофического фактора головного мозга — BDNF в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией. 

А. А. Путиенко, д-р мед. наук, Элхадж Эмхамед Али, Е. В. Ковалева 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: alputienko@yandex.ru

Вступ. Розвиток невропатії зорового нерва діабетичного генезу на даний час пов’язують з дисфункцією нейротрофічних факторів, зокрема, мозкового нейротрофічного фактора (BDNF), оскільки він володіє значними нейропротекторними властивостями в захисті гангліозних клітин сітківки та їх аксонів. Останніми дослідженнями встановлено, що його вміст в плазмі крові та сльозній рідині у хворих на цукровий діабет знижений як при непроліферативній, так і проліферативній стадіях, але в останньому випадку — в значно більшому ступені. Рівень цього фактора в скловидному тілі у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДРП), яким виконували інтравітреальні втручання, вивчався деякими авторами на невеликій кількості спостережень. 

Мета: вивчити залежність між рівнем BDNF в скловидному тілі у хворих ПДРП та деякими електрофізіологічними показниками, що характеризують ступінь невропатії зорового нерва. Матеріал та методи. Під наглядом було 70 хворих (70 очей) ПДРП с досягнутим анатомічним результатом лікування після інтравітреального втручання. На 35 очах був гемофтальм без епіретинальної тканини, на 28 — частковий або тотальний гемофтальм з епіретинальними мембранами та тракціонним відшаруванням сітківки. Жінок — 38, чоловіків — 32, середній вік — (55,7±12,7) років. 

Результати. Середній рівень нейротрофічного фактора головного мозку (BDNF) в склоподібному тілі склав 12,56 SD (6,32) пк/мл. Вміст BDNF у хворих з гемофтальмом був достовірно вище, ніж у хворих з фракційним відшаруванням макули і тракційно-регматогенним відшаруванням сітківки (t=2,58, p=0,012; t=2,06, р=0,045) відповідно. При цьому він залежав від типу діабету, наявності або відсутності гіпертонічної хвороби, ступеня компенсації цукрового діабету та виконання панретинальної лазерної коагуляції. При дослідженні зорових викликаних потенціалів (ЗВП) на спалах 2 і 12 Гц латентність і амплітуда зубця Р1 достовірно не відрізнялися щодо значень медіани (>11,42 пг/мл) рівня BDNF в склоподібному тілі. При цьому дослідження ЗВП на патерни 1° і 0° 15’ показало достовірне зниження амплітуди хвилі Р 100 у хворих з більш низьким вмістом BDNF (t=2,13, p=0,037; t=2,97, p=0,004). Між рівнем BDNF в склоподібному тілі і амплітудою хвилі Р100 на патерн 1° (R=0,6132, p=0,0397) і 0° 15’ (R=0,6724, p=0,0232) виявлений прямий сильний кореляційний зв’язок. У роботі також показано, що вміст BDNF в склоподібному тілі у пацієнтів з досягнутою після інтравітреальних втручань гостротою зору 0,01–0,09 був достовірно нижче в порівнянні з гостротою зору 0,3–1,0 (t=2,13, p=0,039). 

Висновок. Таким чином, з розвитком проліферативних змін у хворих ПДРП рівень BDNF у вітреальній порожнині достовірно знижується, що може призводити до появи нейродистрофічних процесів у сітківці і зоровому нерві, тобто невропатії. Показники патерн ЗВП певною мірою відображають вміст в тканинах ока і можуть бути використані в подальших дослідженнях, спрямованих на корекцію цієї сполуки у хворих на ПДРП. 

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, нейротрофический фактор, стекловидное тело 

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, нейротрофічний фактор, скловидне тіло

 

Литература 

Гаврилова Н. А. Влияние нейротрофического фактора мозга — BDNF на органотипические культуры сетчатки / Н. А. Гаврилова, Н. И. Ланевская, Л. М. Бакаева // Офтальмохирургия. — 2009. — № 1. — С. 36–42. 

Abu El-Asrar M. Expression of apoptosis markers in the retinas of human subjects with diabetes / M. Abu El-Asrar, L. Dralands, L. Missotten // Invest Ophthalmol and Vis Sci. — 2004. — V. 45. — № 8. — Р. 2760–2766. 

Gupta A. Six–month visual outcome after pars plana vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy with or without a single preoperative injection of intravitreal bevacizumab / A. Gupta, R. Bansal, V. Gupta. // Int Ophthalmol. — 2012. — V. 32. — № 2. — Р. 135–144. 

Gupta B. Visual and anatomical outcomes following vitrectomy for complications of diabetic retinopathy: the DRIVE UK study / B. Gupta, S. Sivaprasad, R. Wong Eye (Lond). —  2012. — V.26. — № 4. — Р. 510–516. 

Kaviarasan K. Low blood and vitreal BDNF, LXA4 and altered Th1/Th2 cytokine balance are potential risk factors for diabetic retinopathy / K. Kaviarasan, M. Jithu, M. Arif Mulla // Metabolism. —  2015. — V.64. — № 9. — Р. 958–966. 

Nakagawa T. Brain-derived neurotrophic factor regulates glucose metabolism by modulating energy balance in diabetic mice / T. Nakagawa, A. Tsuchida, Y. Itakura et al. // Diabetes. — 2000. — № 49. — Р. 436–444. 

Ono M. Brain-derived neurotrophic factor reduces blood glucose level in obese diabetic mice but not in normal mice / M. Ono, J. Ichihara, T. Nonomura et al // Biochem Biophys Res Commun. — 1997. — №  238. — Р. 633–637 

Parrilla-Reverter G. Effects of different neurotrophic factors on the survival of retinal ganglion cells after a complete intraorbital nerve crush injury: a quantitative in vivo study / G. Parrilla–Reverter, M. Agudo, P. Sobrado-Calvo // Exp Eye Res. — 2009. — № 89. — Р. 32–41. 

Ratnarajan G. Long–term visual and retinopathy outcomes in a predominately type 2 diabetic patient population undergoing early vitrectomy and endolaser for severe vitreous haemorrhage / G. Ratnarajan, F. Mellington, M. Saldanha // Eye (Lond). — 2011. — V. 25. — № 6. — Р. 704–709. 

Seki M. Involvement of brain– derived neurotrophic factor in early retinal neuropathy of streptozotocin–induced diabetes in rats: therapeutic potential of brain–derived neurotrophic factor for dopaminergic amacrine cells / M. Seki, T. Tanaka, H. Nawa et al. // Diabetes. — 2004. — V. 53. — № 9. — Р. 2412–2419. 

Tadera M. One year outcomes of pars plana vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy / M. Tadera, Kawamura H, M. Fujikawa et al. // Nihon Ganka Gakkai Zasshi. —  2014. — V. 118. — № 6. — Р. 502–507.