Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 58-64.

УДК 617.735–73.577.352.5–778.317(092.9) 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201615864

Влияние тридцатидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность и структуру сетчатки глаза кролика 

Д. В. Жмурик, канд. мед. наук 

Киевская городская клиническая офтальмологическая больница «Центр микрохирургии глаза»; Киев (Украина) 

E-mail: visus@ukr.net

Вступ. Використання перфторорганічних сполук (ПФОС) для короткочасної тампонади могло б розширити показання до оперативного лікування відшарування сітківки та покращити його результати. Однак однозначної думки відносно дії ПФОС на функціональний стан сітківки не існує. Актуально порівняти дію ПФОС та «легкої» силіконової олії (СО). 

Мета дослідження — визначення особливостей впливу тридцятиденної тампонади ПФОС на біоелектричну функціональну активність та ультраструктуру сітківки ока кролика в експерименті, порівняння дії ПФОС, СО та фізіологічного розчину в динаміці. 

Матеріал та методи. ЕРГ, СОД та ЕМД проведено на 12 кроликах (24 ока). Всім тваринам була виконана задня закрита субтотальна вітректомія з послідуючою тридцятиденною тампонадою ПФОС (праве око), «легкої» СО (питома вага<1,0 г/см3) та фізіологічним розчином (ліве око). Вивчалась біоелектрична функціональна активність та структура сітківки в динаміці  шляхом проведення електроретинографії (ЕРГ), світлооптичного (СОД) та електронно-мікроскопічного дослідження (ЕМД) в різні строки після завершення тампонади (7, 14, 30 днів). 

Результати та їх обговорення. Встановлена дисфункція нейронів першого порядку периферичної та центральної сітківки, яка проявляється в зниженні амплітуди біоэлектричної відповіді на спалах на 23–100 %,відповідно, при нормалізації стану на дію ПФОС нейронів другого порядку. При порівняльному аналізі впливу тампонади ПФОС та СО (питома вага<1,0 г/см3) строком 30 днів виявлено, що СО викликає більшу реактивність відповіді (в 1,4–2,5 раз) шарів центральної та периферичної сітківки. Після тридцятиденної тампонади застосовуваних речовин, структури сітківки відповідають однотипними змінами. Однак ці зміни відносяться до реактивних, а не пошкоджуючих та мають зворотній характер. 

Висновки. ПФОС можуть розглядатися як кандидати для проведення короткочасної тампонади. 

Ключевые слова: ультраструктура сетчатки, функциональная активность, электроретинография, перфторорганические соединения, силиконовое масло, эксперимент. 

Ключові слова: ультраструктура сітківки, функціональна активність, електроретинографія, перфторорганічні сполуки, силіконова олія, експеримент.

 

 

Литература 

Жмурик Д. В., Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. Экспериментальное исследование влияния семидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика // Офтальмол. журн. — 2014. — № 1. — С. 86–92. 

Жмурик Д. В., Милиенко М. В. Экспериментальное исследование влияния двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика // Офтальмол. журн. — 2014. — № 4. — С. 80–87. 

Шкворченко Д. О. Комплексное хирургическое лечение отслоек сетчатки, осложненных гигантскими разрывами и отрывами от зубчатой линии, с применением жидких перфторорганических соединений : дисс…к-та. мед.наук: 14.00.08 / Д. О. Шкворченко — М., 1995. — 132 с. 

Шкворченко Д. О., Левина Л. В. К вопросу о тактике хирургического лечения пролиферативной диабетической ретинопатии, осложненной передней пролиферативной витреоретинопатией // Офтальмохирургия. — 2006. — № 1. — С. 29–32. 

Brett D., Bourke Robert. Short-term intraocular tamponade with perfluorocarbon heavy liquid // Br. J. Ophthalmol. — 2011. — № 5. — P. 694–698. 

Chang S., Sparrow J. R., et al. Experimental studies of tolerance tointravitrealperfluoro-n-octane liquid // Retina. — 1991. — № 4. — Р. 367–374. 

Drury B., Bourke R. D. Short-term intraocular tamponade with perfluorocarbon heavy liquid // Br. J. Ophthalmol. — 2010. — P.694–698. 

Flores-Aguilar M., Munguia D., Loeb E. et al. Intraocular tolerance of perfluorooctylbromide (perflubron) // Retina. — 1995. — № 1. — Р. 3–13. 

Haidt S. J., Clark L. C., Ginsberg J. Liquid perfluorocarbon replacement of the eye // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 1982. — №  22. — Р. 233. 

Mackiewicz J., Maaijwee K., Luke C. Effect of gravity in long-term vitreous tamponade: in vivo investigation using perfluorocarbon liquids and semi-fluorinated alkanes // Graefes Arch. Clin. Exp.Ophthalmol. — 2007. — № 245. — Р. 665–675. 

Norman H. J. Requirements of bioethics of the Helsinki declaration about ethical regulation of medical researches // ХроникаВОЗ. — 1985. — Т. 39, №  3. — С. 3–9. 

Sirimaharaj M., Balachandran C., Chan W. C. et al. Vitrectomy with short termpost operative tamponade using perfluorocarbon liquid for giant retinal tears // Br. J. Ophthalmol. — 2005. — № 9. — P. 1176–1179. 

Stolba U., Krepler K, Velikay-Parel M., Binder S. The effect of specific gravity of perfluorocarbon liquid on the retina after experimental vitreous substitution // Graefes Arch Clin. Exp. Ophthalmol. — 2007. — № 11. — Р. 931–936. 

Zeana D., Becker J., Kuckelkorn R., Kirchhof B. Perfluorohexyloctane as a long-term vitreous tamponade in the experimental animal. Experimental perfluorohexyloctane substitution // Int. Ophthalmol. — 1999. — № 23. — P. 17.