Офтальмол. журн. — 2015. — № 1. — С. 41-44.

Полный текст Pdf 


УДК 617.753.2–053.21/.29:678.048–07+577.11 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201514144

Содержание свободных и связанных белковых сульфидных и дисульфидных групп в слезной жидкости в зависимости от тяжести миопии у детей 

И. М. Бойчук, Е. И. Суровая, С. Г. Коломийчук 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины» 

E-mail: boychuk54@mail.ru

Вступ. У літературі є одиничні повідомлення про зниження анти­окси­дант­ных резервів організму при ускладненій міопії зі змінами на очному дні. Раннє виявлення порушень антиоксидантної системи при міопії надто важливо для подальшої її корекції й запобігання розвитку дистрофічних змін у сітківці й склері. 

Мета — визначити стан захисної антиоксидантної системи органа зору в нормі й у хворих на міопію різного ступеня по вмісту вільних і зв’язаних білкових сульфгідрильних і дисульфідних груп у сльозній рідині. 

Матеріал і методи. Під спостереженням перебувало 34 дитини у віці 8–14 років. Серед них: з міопією слабкого ступеня (7), середнього ступеня (10), високого ступеня (7), а також контрольна група — 10 здорових дітей того ж віку. Всім пацієнтам проводилися візометрія, офтальмометрія, рефрактометрія в умовах циклоплегії, біомікроскопія, офтальмоскопія. Наявність вільних і зв’язаних SH- і SS-груп оцінювали на спектроколориметрі Spekol-210 при довжині хвилі 356 нм і 412 нм відповідно. 

Результати. Аналіз даних показав, що вміст зв’язаних сульфгідрильних — SH-груп і зв’язаних і вільних дисульфідних SS — груп в сльозі у дітей з міопією різного ступеня при порівнянні з контрольною групою істотно не відрізнялося, однак вміст SS-груп вільних і зв’язаних мали тенденцію до збільшення на (4,8–14,5) % залежно від ступеня міопії. Встановлено вірогідно більш низький вміст вільних SH- груп в сльозі у дітей з міопією високого ступеня в порівнянні з контрольною групою — воно було нижче на 28 % і склало (54,2 ± 5,5) у.о., р<0,05). 

Висновки. 1. Дослідження вмісту SH у сльозній рідині показали, що рівень антиоксидантного захисту при міопії залежить від її ступеня: чим вище ступінь, тим нижче концентрація вільних SH-груп, і тим нижче рівень антиоксидантного захисту. 

2. Відзначено тенденцію підвищення рівня вмісту вільних і зв’язаних SS-груп у сльозі на 4,8–14,5 % зі збільшенням ступеня міопії, що свідчить про зниження детоксікаційного захисту в цих хворих. 

3. Встановлено достовірне зниження концентрації вмісту SH- груп (на 28) % у сльозній рідині в дітей з міопією високого ступеня в порівнянні зі здоровими, що свідчить про порушення у них захисної антиоксидантної системи. 

Ключевые слова: миопия у детей, антиоксидантная система 

Ключові слова: міопія у дітей, антиоксидантна система

Литература 
1.Бойчук И. М., Суровая Е. И. Состояние антиоксидантной системы при миопии // Проблемы, достижения и перспективы развития медико — биологических наук и практического здравоохранения. — Труды Крымского Гос. мед. университета им. С. И. Георгиевского. — 2010. — Т.146, часть I. Симферополь, КГСМУ. — С.34–36 
2.Лапкина И. И. Эффективность модифицированного лечения больных с осложненной формой близорукости. Дис. канд. мед. наук. — Одесса, 2007. — С.22–23 
3.Петрович Ю. А., Терехина Н. А. Биохимия слезы и ее изменение при патологии // Вопросы мед. химии. — 1990. — № 3. — С.13–19. 
4.Терехина Н. А., Петрович Ю. А. Ферментативный анализ слезы при вирусном кератите // Клинич. лаб. диагностика. — 1994. — № 6. — С.15–17. 
5.Cohen S. M., Olin K. L., Feuer W. J. et al. Low glutathione reductase and peroxidase activity in age — related macular degeneration // Br J Ophthalmol Oct. — 1994. — Vol.78 (10). — P. 791–4. 
6.Gosbell A. D., Stefanovic N., Scurr L. L. et al. Retinal light damage: structural and functional effects of the antioxidant glutathione peroxidase-1 // Invest Ophthalmol Vis Sci. — 2006. — Jun; 47 (6). — Р. 2613–22. 
7.Jampol L. M. Antioxidants and zinc to prevent progression of age-related macular degeneration // JAMA. — 2001. — Nov 21; 286 (19). — Р.2466–8. 
8.Samiec P. S., Drews-Botsch C., Flagg E. W. et al. Glutathione in human plasma: decline in association with aging, age- related macular degeneration, and diabetes // Free Radic Biol Med. — 1998. — Mar 15; 24 (5). — Р.699–704.