Офтальмол. журн. — 2015. — № 1. — С. 103-109.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.713–002.9–089.843:618.446–092.9 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20151103109

Влияние биологического покрытия роговицы жизнеспособной криоконсервированной амниотической мембраной на особенности течения моделированного бактериального кератита 

Г. И. Дрожжина1, Е. В. Середа1, Т. Б. Гайдамака1, В. В. Вит1, В. А. Шаблий2, Г. С. Лобынцева

1 ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

2 Институт клеточной терапии; Киев (Украина) 

E-mail: cornea@te.net.ua 

Вступ. Актуальність роботи визначається недостатнім вивченням особливостей протизапальної дії амніотичної мембрани при лікуванні бактеріальних кератитів. 

Мета дослідження: вивчити в експерименті вплив біологічного покриття рогівки амніотичною мембраною, кріоконсервованою за новою технологією, на особливості перебігу модельованого бактеріального кератиту. 

Матеріал та методи. Трансплантація амніотичної мембрани, кріоконсервованої за новою технологією, проведена у 30 кроликів породи шиншила (30 очей), масою 2,5–3,0 кг, на розробленій моделі бактеріального кератиту середнього ступеня тяжкості. 

Використовували техніку біологічного покриття з епісклеральною фіксацією амніона через кон’юнктиву вузлуватими швами нейлон 8/00. Повіки тварин зшивали двома П-подібними швами, залишаючи в медіальному куті щілину для огляду. Термін спостереження склав 1 місяць. Групу контролю склали 10 кроликів з модельованим бактеріальним кератитом, які отримували традиційну консервативну терапію. 

Результати дослідження. Через 1 місяць після ТАМ у всіх тварин амніотична мембрана була відсутня, а поверхня рогівки епітелізована. Характерним було формування неінтенсивного помутніння з явищами залишкової інфільтрації у 3 кроликів (3 ока). Васкуляризация у всіх тварин була відсутня. 

На гістологічних препаратах відзначалась повна епітелізація з відновленням строми рогівки. Набряк і лимфоцитарно-гістіоцитарна інфільтрація відсутні. Зберігались інвагінації на рівні базальної мембрани (рогівкові пробки). 

Висновок. На моделі бактеріального кератиту встановлено, що трансплантація АМ, кріоконсервованої за розробленою технологією, у вигляді біологічного покриття, стимулює епітелізацію, сприяє усуненню набряку та ознак запальної реакції рогівки. 

Ключевые слова: бактериальный кератит, амниотическая криоконсервированная мембрана, эксперимент 

Ключові слова: бактеріальний кератит, амніотична кріоконсервована мембрана, експеримент

Литература 
1.Каспаров А. А. Использование консервированной амниотической мембраны для реконструкции поверхности переднего отрезка глаза / А. А. Каспаров, С. В. Труфанов // Вестн. офтальмол. — 2003. — № 3. — С. 45–47. 
2.Патент Украины № 49759 «Спосіб здійснення роботи низькотемпературного банку біологічних об’єктів». — Опубл. Бюл. № 11. 15.11.2004. Г. С. Лобынцева и соавт. 
3.Патент Украины № 87119 «Спосіб моделювання бактеріального кератиту середнього ступеня тяжкості». — Опубл. Бюл № 2. 27.01.2014. Г. И. Дрожжина, Е. В. Вансович, Т. Б. Гайдамака. 
4.Труфанов С. В. Использование консервированной амниотической оболочки человека в реконструктивно-восстановительной хирургии глаза : автореф. дис..... канд. мед. наук : спец. 14.00.08 «Глазные болезни» / М., 2004. — 24 с. 
5.Федорова Е. А. Применение лиофилизированной амниотической оболочки в лечении воспалительных заболеваний роговицы глаза : автореф. дис.... канд. мед. наук : спец. 14.00.08 «Глазные болезни» / М., 2004. — 24 с 
6.De Rotth A. Plastic repair of conjunctival defects with fetal membrane / A. de Rotth // Arch. Ophthalmol. — 1940. — V.23. — P. 522–525. 
7.Gicquel J. J., Bejjani R. A., Ellies P. et al. Amniotic membrane transplantation in severe bacterial keratitis // Cornea. — 2007. — V. 26. — P.27–33. 
8.Gris O., Del Campo Z., Wolley-Dod C. et al. Amniotic membrane implantation as a therapeutic contact lens for the treatment of epithelial disorders // Cornea. — 2002. — V.21. — P.22–27. 
9.Hao Y., Ma D. H., Hwang D. G. et al. Identification of antiangiogenic and antiinflammatory proteins in human amniotic membrane. // Cornea. — 2000. — V.19. — P.348–352. 
10.Irina S. Barequet, Zohar Habot-Wilner, Nathan Keller et al. Effect of Amniotic Membrane Transplantation on the Healing of Bacterial Keratitis // IOVS. — 2007. — V.23. — P.124–130 
11.Khokhar S., Natung T., Sony P. et al. Amniotic membrane transplantation in refractory neurotrophic corneal ulcers: a randomized, controlled clinical trial // Cornea. — 2005. — V.24. — P.654–660. 
12.Kim J. C. Transplantation of preserved human amniotic membrane for surface reconstruction in severely damaged rabbit corneas / J. C. Kim, S. C. Tseng // Cornea. — 1995. — V.14. — P.473–484. 
13.Kim J. S., Kim J. C., Hahn T. W., Park W. C. Amniotic membrane transplantation in infectious corneal ulcer // Cornea. — 2001. — V.20. — P.720–726. 
14.Kjaergaard N., Hein M., Hyttel L. et al. Antibacterial properties of human amnion and chorion in vitro // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. — 2001. — V.94. — P.224–229. 
15.Kruse F. E. Multilayer amniotic membrane transplantation for reconstruction of deep corneal ulcers / F. E. Kruse, K. Rohrschneider, H. E. Volcker // Ophthalmology. — 1999. — V.106. — P.1504–1510. 
16.Leibowitz H. M. Bacterial keratitis. Leibowitz H. M. eds. Corneal Disorders: Clinical Diagnosis and Management. 1984. —  P.353. WB Saunders Philadelphia. 
17.Meller D. Amniotic Membrane Transplantation in the Human Eye / D. Meller // Dtsch. Arztebl. Int. — 2011. — V.108. — № 14. — P.243–248. 
18.Nordlund M. L., Pepose J. S. Corneal response to infection / Krachmer J. H., Mannis M. J., Holland E. J. eds. Cornea, Fundamentals, Diagnosis and Management. 2005. — Р.95–114. Elsevier Mosby Philadelphia. 
19.Prabhasawat P., Tesavibul N., Komolsuradej W. Single and multilayer amniotic membrane transplantation for persistent corneal epithelial defect with and without stromal thinning and perforation // Br. J. Ophthalmol. — 2001. — V.85. — P.1455–1463. 
20.Seitz B. Amniotic membrane transplantation. An indispensable therapy option for persistent corneal epithelial defects / B. Seitz // Ophthalmologe. — 2007. —  V.104. — P.1075–1079. 
21.Solomon A. Amniotic membrane grafts for nontraumatic corneal perforations, descemetoceles, and deep ulcers / A. Solomon, D. Meller, P. Prabhasawat, T. John, E. M. Espana, K. P. Steuhl, S. C. Tseng // Ophthalmology. — 2002. — V.109. — № 4. — P.694–703. 
22.Sorsby A. Amniotic membrane grafts in caustic burns of the eye: (Burns of the second degree) / A. Sorsby, H. M. Symons // Br. J. Ophthalmol. — 1946. — V.30. — P. 337–345. 
23.Talmi W. P., Sigler L., Inge E. et al. Antibacterial properties of human amniotic membranes // Placenta. — 1991. — V.12. — Р.285–288. 
24.Thatte S. Amniotic membrane transplantation: An option for ocular surface disorders / S. Thatte // Oman. J. Ophthalmol. — 2011. — V.4. — № 2. — P.67–72. 
25.Tseng S. Amniotic membrane transplantation for conjunctival surface reconstruction / S. Tseng, P. Prabhasawat, S. Lee // Am. J. Ophthalmol. — 1997. — Vol. 124. — P.7650–774. 
26.Tseng S. C., Li D. Q., Ma X. Suppression of transforming growth factor–beta isoforms, TGF-beta receptor type II, and myofibroblast differentiation in cultured human corneal and limbal fibroblasts by amniotic membrane matrix // J. Cell Physiol. — 1999. — V.179. — P.325–335.