Офтальмол. журн. — 2011. — № 4. — С. 40-43.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.736-007.243-089.168

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201143439

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СКВОЗНЫХ МАКУЛЯРНЫХ РАЗРЫВОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Н. Н. Уманец, к. м. н., Е. Г. Бражникова, к. м. н., В. С. Заводная, врач

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова НАМН Украины»

Проаналізовано результати лікування 18 пацієнтів (18 очей) з ідиопатичними і травматичними розривами сітківки великого діаметра (400 мкм і вище). Закриття розривів сітківки після вітректоміі з видаленням задньої гіалоідної мембрани і внутрішньої межової мембрани діаметром 1 / 3-2 / 3 відстані між макулярним розривом і ДЗН з наступною тривалою газовою тампонадою було досягнуто в 83,3% випадків, а після додаткової газової тапонади макулярного розриву 20 %-ною концентрацією перфлюоропропана — у 94,4%. За попередніми даними при виборі тампонуючого агента при хірургії макулярнихрозривів сітківки великого діаметра доцільніше використання перфлюоропропана.

Ключевые слова: макулярные разрывы сетчатки, витрэктомия, газовая тампонада.

Ключові слова: макулярні розриви сітківки, вітректомія, газова тампонада.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Уманец Н. Н., БражниковаЕ .Г., Остроухов С. В., Ковалева Е. В. Результаты хирургического лечения больных с идиопатическими макулярными разрывами/ Тези Науково-практичної коференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення офтальмохiрургii», 9-10 листопаду 2010 року, Київ. — С. 106- 107.

2.Alpatov S., Shchuko A., Malyshev V. A new method of treating macular holes // Eur. J. Ophthalmol. — 2007 — V. 17(2). — P. 246- 52.

3.Kelly N., Wendel R. Vitreous surgery for idiopathic macular holes. Ophthalmology. — 1992. — V.99. — P.1162- 1173.

4.Hikichi T., Kosaka S., Takami K. et al. 23- and 20-Gauge Vitrectomy with Air Tamponade with Combined Phacoemulsification for Idiopathic Macular Hole: A Single-Surgeon Study // Am. J. Ophthalmol. — 2011. — V.4. — Р. 27

5.Ip M.S., Baker B.J., Duker J. S. et al. Anatomical out-comes of surgery for idiopathic macular hole as determined by optical coherence tomography // Arch. Ophthalmol. — 2002. — V. 120(1). — P. 29- 35.

6.Lois N., Burr J., Norrie J. et al. Internal limiting membrane peeling versus no peeling for idiopathic full-thickness macular hole: a pragmatic randomized controlled trial. Full-thickness Macular Hole and Internal Limiting Membrane Peeling Study (FILMS) Grouplnvest // Ophthalmol. Vis. Sci. — 2011. — V.52(3) — P.1586- 92.

7.Michalewska Z., Michalewski J., Adelman RA. Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes // Ophthalmology — 2010 — V.117(10). — P. 2018- 25.

8.Van Calster J., Stalmans P. Macular hole surgery with inner limiting membrane peeling, endodrainage, and heavy silicone oil tamponade // Am. J. Ophthalmol. — 2009. — V. 147 — P.495- 500.