Офтальмол. журн. — 2011. — № 4. — С. 58-60.

Полный текст Pdf УДК 617.713-004.1-089.843:547.962.9-092.9

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201145860

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ ПОПЕРЕЧНОСШИТОГО КОЛЛАГЕНА В КАЧЕСТВЕ АНАЛОГА ДОНОРСКОЙ РОГОВИЦЫ

Н. В. Пасечникова, д. мед. н., проф., В. В. Вит, д. мед. н., проф., Н. Ф. Леус, д. мед. н., проф., С. А. Якименко, д. мед. н., проф., А. И. Бузник, к. мед. н., С. Г. Коломийчук, науч. сотр., И. О. Насинник, мл. науч. сотр.

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины» (г. Одесса, Украина)

Колагеновий аналог строми рогівки (КАСР) був синтезований шляхом «поперечного зшивання» свинячого колагену І типу 1-етил-3-(3-диметил амінопропіл) карбодіімидом і Ш-гідроксисукцинімідом. Отриманий прозорий імплант, який за оптичними і механічними властивостями схожий на людську рогівку. Після інтраламелярної імплантації КАСР в рогівку кроля (8 кролів — 8 очей) трансплантат зберігав свою прозорість в терміни спостережень 12міс., незначні помутніння поверхневих шарів рогівки спостерігалися на 2 з 8 очей протягом першого тижня. На 1 оці помутніння розсмоктались, на другому — утворилося обмежене хмароподібне помутніння рогівки. Гістологічні дослідження виявили структурне збереження імпланту та відсутність запальної реакції. Отримані дані свідчать про перспективність подальшого використання КАСР, синтезованого шляхом «поперечного зшивання» колагену як матеріалу для кератопластики.

Ключевые слова: кератопластика, «поперечноспшттый» коллаген, клинико-морфологические по¬казатели

Ключові слова: кератопластика, «поперечно-зшитий» колаген, клініко-морфологічні показники

ЛИТЕРАТУРА

1. Применение сыворотки ожоговых реконвалесцентов при лечении ожогов глаз различной этиологии // дис. . . . канд. мед. наук, 14.00.08. — Одесса, 1968. — 421 с.

2.Пучковская Н. А., Якнменко С. А. Оптическое кератопротезирование. — К., «Здоров'я». — 1988. — 180 с.

3. Філатов В. П. Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія. — К.: ДМВ, 1948. — 382 с.

4. Якименко С. А. 45 летние результаты кератопротезирования в Институте им. В. П. Филатова // Офтальмол. журн. — 2008. — № 3. — С. 13-18.

5. Якименко С. А., Бузник О. І. Трансплантація амніотичної оболонки в лікуванні важких опіків очей // Офтальмол. журн. — 2010. — № 3. — С. 47-51.

6. Dua H. S., Gomes J. A.P., King A. J., Maharajan V. S. Amniotic membrane in ophthalmology // Surv. Ophthal¬mol. — 2004. — Vol. 49. — P. 51-77.

7.Fagerholm P., Lagali N. S., Carlsson D. J., Merrett K., Griffith M. Corneal regeneration following implantation of a biomimetic tissue-engineered substitute // Clin. Trans. Sci. — 2009. — Vol. 2. — P. 162- 164.

8. Liu Y., Gan L., Carlsson D. J., Fagerholm P., Lagali N., et al. A simple, cross-linked collagen tissue substitute for corneal implantation // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2006. — Vol. 47. — P. 1869- 1875.

9. Merrett K., Fagerholm P., McLaughlin C. R., Dravida S., Lagali N. S., et al. Tissue engineered recombinant human collagen-based substitutes for implantation: performance of type I versus type III collagen // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2008. — Vol. 49. — P. 3887-3894.