Офтальмол. журн. — 2011. — № 2. — С. 35-38.

Полный текст Pdf 

УДК 617.764.1-008.811.4:617.7-001.37-085

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201123538

ПРИМЕНЕНИЕ 0,15 % РАСТВОРА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ («ОКСИАЛ») ПРИ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ИСХОДАМИ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГОВ ГЛАЗ

С. А. Якименко, д-р мед. наук, проф., А. И. Бузник, канд. мед. наук, Г. И. Шишкова, врач

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины», г Одесса

Вивчався вплив 0,15%розчину гіалуроновоїкислоти («Оксіал») на суб'єктивні та об'єктивні симптоми синдрому сухого ока (ССО) у пацієнтів з наслідками важких опіків очей, у яких поверхні очного яблука та повік вкриті слизовою губи. Дизайн роботи — рандомізоване, перехресне дослідження, в яке включалися пацієнти, що закінчили лікування препаратом «Оксіал» та плацебо (ізотонічний розчин натрію хлориду). Термін лікування кожним препаратом — один тиждень. На початку дослідження та через 1 і 2 тижні після початку дослідження визначали важкість симптомів по опитувачу для оцінки важкості ССО та частоти побічних ефектів. У 20 з 24 пацієнтів, що були включені у дослідження, після лікування обома препаратами «Оксіал» викликав значне зменшення виразності симптомів ССО (р = 0,016, 95%довірчий інтервал = від -11,3 до -1,2) та добре переносився цими пацієнтами (різниця в частоті побічних ефектів порівняно з плацебо не значима — р = 0,235). Таким чином, 0,15%розчин гіалуронової кислоти є безпечним та ефективним засобом для лікування ССО важкого ступеня у пацієнтів з наслідками важких опіків очей, у яких поверхні очного яблука та повік вкриті слизовою губи.

Ключевые слова: ожоги глаз, синдром сухого глаза, гиалуроновая кислота, оксиал

Ключові слова: опіки очей, синдром сухого ока, гіалуронова кислота, оксіал

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бржеский В. В., Сомов Е. Е. Роговично-конъюнктивальный ксероз. СПб., 2003. 119 с.

2.Егорова Г. Б., Зуева Ю. С., Митичкина Т. С. Оксиал как средство медикаментозной коррекции синдрома сухого глаза при ношении контактных линз // Рус. мед. журн. — 2010. — Т.11(№ 1). — С. 14-16.

3.Якименко С. А., Бузник О. Г, Чаланова Р. I. и др.. Частота і результати лікування синдрому сухого ока у хворих з наслідками важких опіків очей гелем «Відісік» і краплями «Штучна сльоза» // І Всеукр. конф. «Фармакотерапія в офтальмології», тези. — Харків, 2007. —С. 106-108.

4.Aragona P., Di Stefano G., Ferreri F., et al. Sodium hyaluronate eye drops of different osmolality for the treatment of dry eye in Sjogren's syndrome patients // Br. J. Ophthalmol. — 2002. — Vol. 86. — P. 879- 884.

5.Balazs E. A., Armand G. Glycosaminoglycans and proteoglycans of ocular tissues. In: Varma R. S., Varma R. (eds) Glycosaminoglycans and Proteoglycans in Physiological and Pathological Processes of Body Systems. Karger: Basle. — 1982. — P. 480- 489.

6.Begley C. G., Chalmers R. L., Mitchell G. L., et al. Characterization of ocular surface symptoms from optometric practices in North America // Cornea. — 2001. — Vol. 20(6). — P. 610-618.

7.Condon P., McEwan C. G., "Wight M. et al. Double blind, randomised, placebo controlled, crossover, multicentre study to determine the efficacy of a 0,1 % (w/v) sodium hyaluronate solution (Fermavisc®) in the treatment of dry eye syndrome // Br. J. Ophthalmol. 1999. — Vol. 83. —P. 1121-1124.

8.DeLuise V. P., Peterson W. S. The use of topical sodium hyaluronate (Healon) in the management of refractory dry eye syndrome // Ann. Ophthalmol. — 1984. — Vol. 16. —

P. 823-824.

9.Fukuda M., Miyamoto Y., Miyara Y. et al. Hyaluronic acid in tear fluid and its synthesis by corneal epithelial cells // Asia-Pacific J. Ophthalmol. 1998. — Vol. 10. — P. 20- 22.

10.McDonald C. C., Kaye S. B., Figueiredo F. C. et al. A randomised, crossover, multicentre study to compare the performance of 0,1 % (w/v) sodium hyaluronate with 1,4 % (w/v) polyvinyl alcohol in the alleviation of symptoms associated with dry eye syndrome. — Eye. — 2002. — Vol. 16. — P. 601- 607.

11.Sand B. B., Marner K., Nom M. S. Sodium hyaluronate in the treatment of keratoconjunctivitis sicca // Acta Ophthalmol. — 1989. — Vol. 67. — P. 181-183.

12.Vogela R., Crockett R. S., Odenc N. et al. Demonstration of Efficacy in the Treatment of Dry Eye Disease with 0,18 % Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution (Vismed, Re¬jena) // Am. J. Ophthalmol. — 2010. — Vol. 149 (4). —P. 594-601.