Офтальмол. журн. — 2010. — № 4. — С. 32-36.

Полный текст Pdf 

УДК 617.31-001.4:616.833-152.001.4-07-08

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201043236

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В СОЧЕТАНИИ С КРАНИООРБИТАЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ

Л. А. Сухина, д. мед. н., проф., А. Ф. Смирнова, к. мед. н., доц., А. М. Кардаш, д. мед. н., К. Э. Голубов, к. мед. н., доц., Г. В. Котлубей, асп.

Донецкий национальный университет им. М. Горького Кафедра офтальмологии ФИПО, кафедра нейрохирургии

Розглянуті питання реабілітації пацієнтів з краніоорбітальними переломами в сполученні з пошкодженням зорового нерва. На підставі аналізу клінічної картини травми у 260 хворих були виявлені особливо часті клінічні нейроофтальмологічні симптоми (розширення зіниць обох очей з відсутністю зіничних реакцій на тому ж боці, однобічне пошкодження окорухових нервів в сполученні з сліпотою або анізокорією). Своєчасна діагностика пошкодження зорового нерва, розширене оперативне втручання з ревізією та декомпресією зорового нерва дозволило зберегти зір у 72 % хворих з краніоорбітальними переломами.

Ключевые слова: зрительный нерв, повреждения, краниоорбитальные переломы, диагностика, лечение

Ключові слова: зоровий нерв, пошкодження, краніоорбітальні переломи, діагностика, лікування

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Голубев В. Л., Вейн А. М. Неврологические синдромы. — М., Эйдоз Медис, 2002. — 286 с.

2.Густов А. В., Сигрианский К. И., Столярова Ж. П. Практическая нейроофтальмология. — Н. Новгород, НГМА, 2003. — 268 с.

3.Жабоедов Г. Д., Скрипник Р. Л. Травма зрительного нерва. — Київ: «Здоров'я», 1994. — 197 с.

4.Коновалов А. Н., Лихтерман Л. Б., Потапов А. А. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. — М.: Антидор, 1998. — Том 1. — 427 с.

5.Лесселя С., Ван-Дален Дж. Нейроофтальмология (пер.с анг.). — М.: Медицина, 1983. — 248 с.

6.Никифоров А. С., Гусева М. Р. Нейроофтальмология. — М., ГЄОТАР-Медиа. — 2008. — 622 с.

7.Потапов А. А., Лихтерман Л. Б., Зельман В. Л. и др.. Доказательная нейротравматология. — М.,НИИ нейроофтальмологии им.Н. Н. Бурденко РАМН, 2003. — 317 с.