Офтальмол. журн. — 2009. — № 1-2. — С. 19-24.

Полный текст Pdf 

УДК 617.764.1-006-073

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2009121924

ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ГЕНЕЗА

С. И. Полякова, ст. науч. сотр.

ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины"

Проведено аналіз комп'ютерно-томографічної симптоматики у 85 хворих на пухлини сльозової залози епітеліального генезу (ПСЗЕГ). Виявлено, що у 81,2% випадків ПСЗЕГ виявляються на комп'ютерній томограмі (КТ)у виглядім'якотканинного компоненту негомогенноїструктури. Встановлено, що при злоякісних ПСЗЕГ достовірно частіше уражаються окорухові м'язи і зоровий нерв, та виявляється розповсюдження пухлини в порожнину черепа, скроневу область, придаткові пазухи носу. Визначено, що зовнішня і верхня стінки орбіти при ПСЗЕГ уражаються частіше і практично однаково часто при різних гістологічних типах пухлин, але при плеоморфних аденомах це враження спостерігається у вигляді витончення верхньо-зовнішньої стінки орбіти, а при злоякісних пухлинах — у вигляді узурації, витончення і деструкції.

За даними денситометричної щільності (ДЩ) пухлини розроблено тест попередньої оцінки злоякісності пухлинного процесу у сльозовій залозі — при значенні ДЩ нижче 40 одиниць Хаунсфільда з вірогідністю 88,2% можливо діагностувати злоякісний характер пухлини.

Ключевые слова: слезная железа, опухоли эпителиального генеза, компьютерная томография, дифференциальная диагностика.

Ключові слова: сльозова залоза, пухлини епітеліального генезу, комп'ютерна томографія, диференційна діагностика.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Бабкина Т. М. Комплексная диагностика опухолей и псевдоопухолевых заболеваний орбиты с применением компьютерной томографии // Автореф. ... канд. мед. наук. — Одесса, 1993. — 16 с. Бровкина А. Ф. Болезни орбиты. — М.: Медицины, 1993. — 238 с.

2.Габуния Р. И., Колесникова Е. К. Компьютерная томография в клинической диагностике. — М.: Медицина, 1995. — 225 с.

3.Офтальмоонкология: Руководство для врачей / А. Ф. Бровкина, В. В. Вальский, Г. А. Гусев и др. / Под ред. А. Ф. Бровкиной. — М.: Медицина, 2002. — 424 с. 

4.Полякова С. I., Бабкіна Т. М., Ісмаілов Т. Г. Можливості комп'ютерної томографії в диференціальній діагностиці новоутворень сльозової залози // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина. — Випуск 22. — 2004. — С. 86-88. 

5.Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. — М.: Медиа Сфера, 1998. — 352 с.

6.Auran J., Jakobiec F., Krebs W. Bening mixed tumor of the palpebral lobe of the lacrimal gland. Clinical diagnosis and appropriate surgical management // Ophthalmology. — 1989. — Vol. 95, № 1. — P. 90

Crossref 

7.Biiyiikyildiz H. Zeki, Ozcan Sadettin, Unliicerci H. Canit, Atay O. Faruk. Observation of the mixed tumor of the lacrimal gland // Tiirk. Oftalmol. Gaz. — 1987. — Vol. 17, № 3. — P. 486-491.

8.Font Ramor L., Patipa Michael, Rosenbaum Pearl S. et al. Correlation of computed tomographic and histopathologic features in malignant transformation of bening mixed tumor of lacrimal gland // Surv. Ophthalmol. — 1990. — Vol. 34, № 6. — P. 449-452.

Crossref 

9.Heatheote J. Godfrey, Hurwitz Jeffrey J., Dardick Irving. A spindle-cell myoepithelioma of the lacrimal gland // Arch. Ophthalmol. — 1990. — Vol. 108, № 8. — P. 1135-1139.

Crossref 

10.Oshinsie L. J., Waitzman D. M. Diagnostic neuroimag-ging: computed tomography and magnetic resonance imaging // J. Amer. Optom. Assoc. — 1996. — Vol. 13, № 8. — P. 481-495.

11.Song G. Comparison of ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnosis of orbital disorders // Chung. Hua. Yen. Ko. Tsa. Chin. — 1991. — № 5. — P. 288-291.