Oftalmol Zh.2012;6:140-146.

Full text Pdf  

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20126140146

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ОФТАЛЬМОЛОГІВ «ФІЛАТОВСЬКІ ЧИТАННЯ» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 24-25 ТРАВНЯ 2012 РОКУ, М. ОДЕСА

Н. В. Пасєчнікова, член-кореспондент НАМH України, В. О. Науменко, д-р мед. наук, О. Г. Стойловська, ст. н. с., К. В. Мартопляс, ст. н. с., В. В. Мирненко, н. с.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМH України»